Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LES MUNTANYES ILES DEPRESSIONSDE LA PENÍNSULA

Les muntanyes que voregen la Meseta

Les depressions exteriors

Les muntanyes exteriors

Muntanyes de lleó

Serralada Cantàbrica

serralada Ibèrica

Serra Morena

Entre Galícia i Castella i Lleó.Muntanyes d'uns 2000m.El pic Teleno.

Entre Castella i Lleó, Cantabria i Astúries.Pics d'uns 2500mPics d'Europa.

Entre la Meseta i Andalusia.Serres de 1300mSerra d'Aracena i Madrona.

S'estén per: Castella i Lleó, la Rioja, Aragó, Castella-la-Mantxa i la Comunitat ValencianaMuntanyes d'uns 2000 m.Serra del Moncayo i de la Demanda.

Les muntanyes que voregen la Meseta

Les depressions exteriors

Les muntanyes exteriors

La depressióde l'ebre

La depressiódel Guadalquivir

Situada al sud-oest.Forma triangular.Recorreguda pel Guadalquivir d'est a oest.Està envoltada per les serralades Bètiques al sud i Sierra Morena al nord.

Està al nord-est.Vall extensa amb forma triangular.Recorreguda d'oest a est per l'Ebre.Envoltada pels Pirineus, la serralada Ibèrica i el Sistema Mediterrani Català.

Les muntanyes que voregen la Meseta

Les depressions exteriors

Les muntanyes exteriors

MassísGalaic

Pirineus

MuntanyesBasques

Sistemamediterrani Català

Serralades Bètiques

serralada Penibètica

serralada Subbètica

Al nord-est de Galícia.Muntanyes de poca altitud i arredonides.Cim més alt és el Cabeza de Manzaneda.

Al nord entre el País Basc i Navarra.Muntanyes de poca altitud i escarpades.Cim més alt és l'Aitxuri.

Al nord de Navarra,Aragó i Catalunya.Fan de frontera entre Espanya i França.Cim més alt és l'Aneto.

Situat al nord-est.Són dues cadenes muntanyoses paral·leles a la costa.Destaquen els massísos del Montseny i Monserrat.Cim més alt és el Turó del Home.

Al nord de la serralada Penibètica.Destaquen les serres de Segura,´Cazorla i la Segarra.Té muntanyes de 2000m.

S'estén paral·lela a la costa sud del Mediterrani.Destaquen la Serranía de Ronda i Sierra Nevada, on es troba el Mulhacén, el cim més alt de la Península.

Estan al sud-est.S'estenen per Andalusia, Castella-la Mantxa, la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana.

Gràcies per la vostra atenció

Marc Ferrer Felip