Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PMBOK

INICIACIÓ

Autoria: Mònica BujData: 14/11/2018

Procés iniciació

Iniciació

Desenvolupar l'Acta de constitució (Project Charter)

Identificar els interessats

Gestió de la Integritat del projecte

Gestió dels interessats del projecte

 1. Project statement of work
 2. Business Case
 3. Agreements
 4. Enterprise environmental factors
 5. Organizational process assets

Identify Stakeholders

Project Charter

INPUTS

OUTPUTS

INPUTS

OUTPUTS

 1. Project Charter
 2. Procurement documents
 3. Enterprise environmental factors
 4. Organizational process assets

Project Charter

PMBOK

PLANIFICACIÓ

Procés Planificació

Planificació

Desenvolupar el pla de gestió del projecte (Project Management Plan)

Gestió de la Integritat del projecte

 1. Project Charter
 2. Outputs from other processes
 3. Enterprise environmental factors
 4. Organizational process assets

Project Management Plan

INPUTS

OUTPUTS

Project Management Plan

Font: : ForEduca

Procés Planificació

Planificació

Gestió de l'abast del projecte

 1. Scope management plan
 2. Project scope statemen
 3. Requirements documentation
 4. Enterprise environmental factors
 5. Organizational process assets

 1. Scope baseline
 2. Project documetns updates

INPUTS

OUTPUTS

Gestió del Pla de l'abast

Recollida de requeriments

Definir l'abast

Crear la EDT

Work Breakdown Structure WBS

PMBOK

Autoria: Mònica BujData: 14/11/2018