Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

Transcript

ŠTEVILSKI IZRAZI,POMEMBNO, Pri vsem tem ne pozabi, da števila s katerimi še nisi računal prepišeš na ustreznem mestu (prepisuješ jih tako dolgo dokler z njimi ne boš računal).",",bo, Pozdravljen učenec 6. razreda OŠ Sveti Jurij. Danes bova ponovila in se kaj novega naučila, o računanju vrednosti številskih izrazov.",",ŠTEVILSKI IZRAZI, Pri izračunavanju vrednosti številskih izrazov moraš upoštevati pravilen vrstni red računskih operacij.",",PREDNOST RAČUNSKIH OPERACIJ,POTENCIRANJEMNOŽENJE / DELJENJESEŠTEVANJE / ODŠTEVANJE, Če v številskem izrazu nastopajo oklepaji je potrebno naprej odpraviti oklepaje. To narediš tako, da izračunaš vrednost znotraj oklepaja, pri tem pa upoštevaš pravilen vrstni red računskih operacij.",OKLEPAJI,",REŠEVANJE PRIMEROV, Skupaj bova izračunala vrednost številskega izraza:3 ∙ 15 + 3 - 26 : 2 =,",REŠEVANJE PRIMEROV,Ker sta množenje in deljenje prednostni operaciji bova najprej izrazčunala:3 ∙ 15 + 3 - 26 : 2 =in zapiševa= 45 + 3 - 13 =sedaj po vrsti od leve proti desni seštejeva oz. odštejeva in rezultat je= 48 - 13 = 35,REŠEVANJE PRIMEROV,Sedaj bova rešila še primer v katerem nastopajo oklepaji48 : 12 + (18 - 3 ∙ 2) =v prvem koraku se lahko lotiva dveh stvari48 : 12 + (18 - 3 ∙ 2) == 4 + (18 - 6) =ker ima oklepaj prednost sledi= 4 + 12 = 16,REŠEVANJE PRIMEROV,Pa poglejva še malo težji primer240 + (6 ∙ ( 48 + 7 ∙ 9) - 166) : 4 == 240 + (6 ∙ (48 + 63) - 166) : 4 == 240 + (6 ∙ 111 - 166) : 4 == 240 + (666 - 166) : 4 == 240 + 500 : 4 == 240 + 125 = 365