Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

Transcript

BIBLIOTECA INCLUSIVA,GENIALLY!,O CENTRO#ceevilagarcía, - Alumnado con diversidade funcional - Niveis de competencia curricular moi diversos-Cunha biblioteca de nova creación, A NOSA BIBLIOTECA,- Achegarse o profesorado e ao resto da comunidade educativa- Achegarse ás familias- Achegarse a todo o alumnado ,QUE QUEREMOS ACHEGAR?,-Recursos materiais- Recursos organizativos/formais- Metodoloxías activas,- A mascota: FRIDA- Actividades variadas- Clubs de lectura- Formación- Blogs,QUE FACEMOS?,What is the reason you decided to do that project?,fridakallas.wordpress.com,BLOGS,clubdelecturafridakallas.wordpress.com,What is the reason you decided to do that project?,- Achegarse o profesorado e ao resto da comunidade educativa- Achegarse ás famlias- Achegarse a todo o alumnado ,FRIDA,- Achegarse o profesorado e ao resto da comunidade educativa- Achegarse ás familias- Achegarse a todo o alumnado , ACTIVIDADES MULTISENSORIAIS,CLUBS DE LECTURA,- Achegarse o profesorado e ao resto da comunidade educativa- Achegarse ás famlias- Achegarse a todo o alumnado , FORMACIÓN,Imos facendo, imos aprendendo,Moitas gracias!,clubdelecturafridakallas.wordpress.com,What is the reason you decided to do that project?,INCLUSIÓN,What is the reason you decided to do that project?,fridakallas.wordpress.com,Título 1,Unha biblioteca para todo e para todos