Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Europski danSTATISTIKE

Statistika naša svagdašnja

Statistika naša svagdašnja je hrvatski nacionalni eTwining projekt kojim želimo popularizirati statistiku najprije među učenicima srednjih škola, a potom i među učenicima osnovnih škola.

WRITE AN AWESOME TITLE HERE

+ INFO