Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święto odzyskania niepodległości Polski 11.11.1918

13. W którym roku wybuchło Powstanie Styczniowe?

1. Kto napisał tekst hymnu Polski?

7. Czyj to cytat?"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości."

6. Kto to jest?Był nazywany "bohaterem północy" i "posłańcem od Boga". Najwyższy szczyt Australii został nazwany jego nazwiskiem.

2. Ile zwrotek liczy aktualnie odśpiewywany hymn Polski?

11. Którą z kolei konstytucją w Europie i na świecie jest Konstytucja 3 Maja?

15. Kiedy miała miejsce Bitwa Warszawska? Jaką inną nazwę nosi ta bitwa?

3. Kiedy i o której godzinie wybuchło Powstanie Warszawskie?

16. Kto wypowiedział te słowa do Polaków w dzienniku telewizyjnym?"Ojczyzna znalazła się nad przepaścią. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań, rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego."

5. Ile trwało Powstanie Warszawskie?

9. Jak nazywa się polski pianista, kompozytor i działacz niepodległościowy? Pod jego wpływem w "Traktacie Wersalskim" zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.

14. W którym roku został wprowadzony i jak długo trwał stan wojenny w Polsce?

10.W którym roku uchwalono Konstytucję 3 Maja?

18. Kiedy po raz pierwszy zostały ustalone biało - czerwone barwy flagi Polski?

4. Kiedy odbyły się pierwsze wolne wybory parlamentarne, będące symbolem upadku komunizmu?

12. Czyj to cytat?"Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską".

8. Kiedy w Polsce niepodległej Sejm Polski uchwalił barwy narodowe?

17. Podaj daty trzech rozbiorów Polski!