Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

UNEIX LES APROXIMACIONS CORRECTES

a) 34,8832

c) 34,8832

d) 34,8832

b) 34,8832

35

34,9

34,88

34,883

Quan acabes comprova ací la solució correcta.

a - 34,9b - 34,88c - 34,883d - 35

a les dècimes

a les centèsimes

a les mil·lèsimes

a les unitats

Toca ací per a anotar ->

created by @fernando_marti7

INSTRUCCIONSToca el llapis per a escriure sobre el Genially.Resol la tasca i quan acabes torna a tocar el llapis per eixir del mode "anotació".Toca la casella negra per a observar els resultats. Torna a tocar el llapis per a comprobar si les teues respostes són les correctes.

MARCA LES APROXIMACIONS CORRECTESI ESCRIU LA SOLUCIÓ CORRECTA EN EL CAS DE LES INCORRECTES

a) 27,562

c) 36,9249

d) 7,490

b) 62,396

36,925

7,4

62,39

27,6

Quan acabes comprova ací la solució correcta.

a - CORRECTE=27,6b - INCORRECTE=62,40c - CORRECTE=36,925d - INCORRECTE=7,5

a les dècimes

a les centèsimes

a les mil·lèsimes

a les unitats

Picha aquí para pintar ->

created by @fernando_marti7

INSTRUCCIONSToca el llapis per a escriure sobre el Genially.Resol la tasca i quan acabes torna a tocar el llapis per eixir del mode "anotació".Toca la casella negra per a observar els resultats. Torna a tocar el llapis per a comprobar si les teues respostes són les correctes.