Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RECICLA

Banyeres de Mariola

Envasos de plàstic, envasos metàl·lics i brics.

Cartó i paper.

Envasos de vidre.

Rebuig: altres residus.

Matèria orgànica: Residus biodegradables i restes orgàniques

El rebuig està format per tots aquells residus domèstics que no tenen un circuit específic de reciclatge, com per exemple:

 • Tasses i plats de ceràmica i cristall trencats.
 • Pols d'agranar, borses d'aspiradora plenes i puntes de cigarret.
 • Cabells, ungles, discs desmaquillants, fil dental, cera depilatòria, fulla d'afaitar, bastonets per a les oïdes, preservatius, etc.
 • Bolquers no reciclables ni reutilitzables, i compreses i tampons.
 • Biberons, tetines, pipons i discs de lactància.
 • Cendres fredes de fustes tractades.
 • Material d'escriptori gastat.
 • Excrements d'animals i terra per a gats.
 • Restes de cures, esparadraps, gases i tiretes.
 • Carbó actiu de filtres d'aigua.
 • Targetes de crèdit i encenedors usats.
 • Cintes de casset i vídeo.

 • Restes de menjar animal, tant crus com cuinats.
 • Restes de menjar vegetal, tant crus com cuinats.
 • Tovallons i estovalles de paper, i paper de cuina tacats de matèria orgànica (restes de menjar, etc.), i mocadors de paper usats.
 • Restes de café, sacs d'infusions.
 • Closques de marisc, corfes de fruites seques i ous.
 • Ossos de fruita i animals, i espines de peix.
 • Flors, plantes i herba (en poca quantitat).
 • Furgadents, serradura (en poca quantitat) i taps de suro natural.
 • Cendres fredes de fusta no tractada (en poca quantitat).

 • Botelles de vidre de qualsevol color.
 • Pots de conserva de vidre de qualsevol color.
 • Envasos de productes de cosmètica de vidre.
 • Botelles trencades.

 • Paper de periòdic, revistes, fullets de publicitat; tan en blanc i negre com en color.
 • Sobres, fulls, paper continu i altres materials de paper d'oficina.
 • Safates, plats i gots de paper d'un sol ús d'hostaleria.
 • Tovallons i estovalles de paper, si estan nets.
 • Caixes de cartó.
 • Oueres de cartó, porta iogurts i cilindres de cartó de paper higiènic.
 • Embalatges i protectors de cartó.

 • Llandes metàl·liques de begudes i conserves.
 • Tetrabrics.
 • Botelles de plàstic de begudes i aliments.
 • Botelles i envasos de plàstic de productes de neteja domèstica.
 • Safates alimentàries d'alumini i resta de materials d'alumini per a ús alimentari.
 • Pots de plàstic de iogurt i postres amb les seues tapes.
 • Tapes metàl·liques d'envasos de vidre.
 • Tubs de pasta de dents i envasos de plàstic de productes cosmètics.
 • Bosses de congelats i en general totes les bosses de plàstic, així com el film alimentari de plàstic.
 • Xapes de botelles.

 • Els pots de pintura usats: hi han d'anar a l'ecoparc.
 • Els pots i botelles de dissolvent usats: a l'ecoparc.
 • Els envasos de medicaments: a la farmàcia.
 • Els joguets de plàstic: a l'ecoparc.

 • Els excrements d'animals, que deuen dipositar-se en el rebuig.
 • Els taps de suro sintètic, es dipositen en envasos lleugers.
 • Els taps de plàstic, es dipositen en envasos lleugers.
 • Els bolquers no compostables, hi han d'anar al rebuig.
 • Les puntes de cigarret, al rebuig.
 • La pols d'agranar, rebuig.
 • Cendres fredes de fusta tractada, rebuig.

 • Els taps de suro natural, han de dipositar-se en matèria orgànica.
 • Els taps de suro sintètic: pertanyen als envasos lleugers.
 • Les tapes metàl·liques dels envasos de vidre: als envasos lleugers.
 • Les tapes i taps de plàstic: als envasos lleugers.
 • Els plats, gots i tasses de ceràmica o cristall: a l'ecoparc o rebuig.
 • Els cristalls de les finestres: a l'ecoparc.

 • Paper de cuina, estovalles i tovallons de paper tacats de matèria orgànica.
 • Mocadors de paper usats, són matèria orgànica i hi han d'anar al contenidor marró.
 • Clips i grapes: al rebuig.
 • Paper d'alumini, brics, (contenidor groc).
 • Bolquers: al rebuig.

 • Les restes de dissolvents i pintures, a l'ecoparc.
 • Els xicotets electrodomèstics, a l'ecoparc.
 • Les piles i bateries, a l'ecoparc o als punts de recollida de piles.
 • Els voluminosos, a l'ecoparc.
 • Les bombetes incandescents, fluorescents i bombetes de baix consum, a l'ecoparc.
 • Els draps bruts d'olis minerals, pintures o dissolvents, a l'ecoparc.

Dels envasos reciclats s'obtenen productes com: peces industrials, bosses de plàstic, mobiliari urbà, nous envasos, calçat, xapes, claus, etc.

Amb el reciclatge de la matèria orgànica s'aconsegueix compost (terra vegetal) de qualitat, que s'utilitza com abonament en jardineria, agricultura i arboricultura.

Amb el reciclatge del paper i cartó disminuïm el consum de fusta i per tant, les tales dels boscos. S'utilitza per a fer paper de premsa, sobres, fulls, caixes, etc. El paper reciclat no és menys resistent que el paper elaborat a partir de pasta de fusta.

El vidre és reciclable indefinidament al 100% i no perd cap de les seues propietats.