Want to make creations as awesome as this one?

TranscriptНаукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2018 року». Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.


Миколаєнко А. «Смолоскип» (1967 – 2017): від Америки до України : монографія / Алла Миколаєнко ; наук. ред. Антоніна Гурбанська. – Київ : Смолоскип, 2018. – 328 с., іл.

У монографії здійснено комплексне дослідження закордонного та українського етапів діяльності видавництва «Смолоскип», його становлення та функціонування. Простежено еволюцію «Смолоскипа» від часопису української молоді до видавництва. Архівні матеріали дали змогу авторці висвітлити інформаційний, видавничий, оборонний і т. зв. «допомоговий» напрями правозахисної діяльності осередку за кордоном. Увагу сконцентровано на внеску видавництва в популяризацію авторів «розстріляного відродження», шістдесятників, твори яких були заборонені й недоступні в СРСР. Охарактеризовано вплив конкурсу «Смолоскипа» для молодих авторів на становлення літературних поколінь 1990-х, 2000-х, 2010-х рр. Видання розраховане на видавців, журналістів, а також усіх, хто цікавиться історією української видавничої справи.


Переглянути зміст

Курочкін О. В. Святково-обрядова культура : вибр. пр. / О. В. Курочкін ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 298 с.


У збірник увійшли наукові розвідки й статті присвячені проблемам генезису святково-обрядових традицій, їх розвитку і трансформації в просторі і часі. Видання адресоване культурологам, етнологам, фольклористам, історикам і всім хто цікавиться спадщиною народної духовної культури та її перспективами у модерному, глобалізованому суспільстві.


Переглянути зміст

Кулінарологія : навч. посіб. В 3 ч. Ч. 1. / М. М. Поплавський, М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, І. М. Грищенко, А. В. Антоненко, І. А. Магалецька, Ю. В. Земліна, О. О. Довга, О. С. Ліфіренко, О. О. Каролоп ; за ред. д-ра техн. наук, проф. М. І. Пересічного ; Мін-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 301 с.


У навчальному посібнику розкрито спектр питань з розвитку кулінарології (науки про кулінарне мистецтво), присвячених загальним уявленням про технології продукції в закладах ресторанного господарства; технології обробляння сировини і виготовлення напівфабрикатів; фізико-хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються у продуктах під час кулінарного обробляння; діагностиці технологічних процесів виробництва кулінарної продукції; способам управління технологічними процесами з метою отримання готової продукції високої якості при найменших витратах сировини і продуктів; вимогам до якості кулінарної продукції, булочних та борошняних кондитерських виробів, їх змінах в технологічному процесі; правилам оформлення і подачі страв, булочних та борошняних кондитерських виробів; термінам їх збереження та реалізації. Призначено для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 181 «Харчові технології», практичної діяльності фахівців з готельно-ресторанного бізнесу.

Переглянути зміст


Гарачковська О. О. На бистрині часу: літературно-критичні студії / Оксана Гарачковська. – Київ : ЛА «Друге дихання», 2018. – 604 с.

У книзі доктора філології Оксани Гарачковської подаються наукові студії, написані впродовж останнього десятиліття. Окремі з них надруковано вперше, інші переосмислено й доопрацьовано. Низка есеїв присвячена питанням часоплину, сюжетно-образної структури літературної казки, з’ясуванню ролі журналів «Шершень» і «Перець» в історії української публіцистичної сатири. Розглядається мистецька й редакторська діяльність зарубіжних і вітчизняних письменників, висвітлюються їхні спадкоємні зв’язки з народною сміховою культурою. Видання адресоване студентам-філологам, прислужиться всім, хто прагне глибше осягнути надбання української та світової літератури.


Переглянути зміст