Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

7 סיבות

מדוע המוח שלנו משתוקק

לאינפוגרפיקה

גלית שטיין אונליין

האינפוגרפיקה נמצאת בכל מקום

אבל מה הופך אותהלכזו הצלחה?

נחשוף כאן את המדע מאחורי ההצלחה

גלית שטיין אונליין

השימוש במידע ויזואלי גדל...

9900%באינטרנט

400%בספרות

142% בעיתונות

(מאז 2007)

(מאז 1990)

(בין 1985-1994)

גלית שטיין אונליין

הסיבה:

כמעט

מהמוח שלנו מעורב ב

עיבוד ויזואלי

50%

אנחנו מחווטים לחזותיות

שניות

אנחנו מסוגלים להבין

סצנה ויזואלית

תוך פחות מ

עשירית השניה

0:01

70%

מהקולטנים החושיים

שלנו נמצאים בעיניים

גלית שטיין אונליין

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין.(אין פניה לדרך הצדדית)

לוקח לנו פחות מ 150 מילישניה לעבד סמלועוד 100 מ"ש לחבר לו משמעות

VS

גלית שטיין אונליין

אינפוגרפיקה עוזרת כי

אנחנו סובלים מהצפת מידע

אנחנו נחשפים ל

5x

מידע ממה שנחשפנו ב 1986

זו הכמות שאנו צורכים ביום ממוצע

100,000

מילים

בממוצעאנשים קוראים רק

28%

מהמילים בכלביקור

גלית שטיין אונליין

אינפוגרקפיה מגבירה מעורבות

80%

מחקרים מראים שאלמנטים חזותיים צבעונייםמגבירים ב 80% את הרצון לקרוא

גלית שטיין אונליין

נגישות גבוהה

מחקר שבדק הבנת תוויות על תרופות:

70%

הבינו תוויות עם טקסט בלבד

95%

הבינו תוויות עם טקסט ותמונה

גלית שטיין אונליין

משכנעת יותר

מחקר שנעשה בבי"ס וורטון לעסקים מצא:

50%

67%

50% מהקהל השתכנעמהרצאה ורבלית בלבד

67% מהקהל השתכנעמהרצאה ורבלית מלווה באלמנטים חזותיים

גלית שטיין אונליין

קל יותר לזכור

אנשים זכרו:

ממה שהם ראו ועשו

80%

ממה שהם קראו

20%

ממה שהם שמעו

10%

גלית שטיין אונליין

אינפוגרפיקה

כיפית לשיתוף !

NeoMam Studio

אינפוגרפיקה זו מבוססת על אינפוגרפיקה באנגלית של:

גלית שטיין אונליין