Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

7,Coreografia,6,Adelaida Ibañez (Música Selvatge),4,5,1,3,TEATRE MUSICAL ,2,,1,4,5,2,5 COREOGRAFIA,+ Què fem?,És el conjunt de moviments i balls organitzats de manera estructurada seguint el ritme d’una música determinada. Pot ser interpretada a través dels moviments corporals per una o més persones. .,3,5,5,2,+ Què fem?,4,3,És l'acció o efecte d'il·luminar. Es relaciona amb el conjunt de dispositius que s'instal·len amb l'objectiu de produir certs efectes lluminosos, pràctics i decoratius.,2,1,1,2 IL·LUMINACIÓ,2,5,3,Consisteix a adaptar la fesomia de l'actor / actriu a la fesomia del personatge que representa. La caracterització contribuiex a la comprensió del personatge ,3 CARACTERITZACIÓ,4,+ Que fem?,3,4 VESTUARI,3,2,4,4,+ Què fem?,El procés creatiu d'un musical, no només passa pel guió i la música, sinó també per la imatge que els personatges projecten. En la posta en escena música i vestuari van estretament lligats. ,1,5,5,+ Què fem?,1,1 ESCENOGRAFIA,És el conjunt d'elements visuals que conformen una escenificació, (decorat, utillatge teatral).,1,3,2,4,1,4,6,2,6 SO i MÚSICA,+ Què fem?,Un musical o una obra de teatre musical és una forma de teatre que combina música, cançó, ball i diàlegs..,6,3,4,3,7,1,2,7 MARQUETING CULTURAL,És el que s'encarrega de difondre els moviments que tenen a veure amb la cultura. ,7,+Què fem?,7,6,6,6,7,7,6,7,6,7,6,7,5,5,Projecte,Escenografia,So i Música,Marqueting ,Vestuari,Caracterització,Il·luminació