Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

STATISTIKA NAŠA SVAGDAŠNJA

Studeni

prosinac/siječanj

veljača/ožujak

travanj

svibanj/lipanj

Listopad

1. Terenska nastava2. Prezentiranje projekta3. Prijava za oznaku kvalitete

1. Prikupljanje materijala2. Poučavanje učenika osnovnim pojmovima statistike3. Izrada novih materijala4. Priprema za Večer matematike

1. Statistička olimpijada2. Mini statistička olimpijada3. Dan broja e4. Dan broja PI

1. Večer matematike2. Izrada materijala3. Priprema za natjecanje4. Prijava natjecanja

1. Finalna izrada materijala za učenje i poučavanje2. Pripremanje terenske nastave

1. Upoznavanje2. izrada LOGA3. Svjetski dan statistike