Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROJEKTINÄDAL

Avasta oma

tulevik

01. september

Hakkame

sättima

06. september

Koos teeme

kooli

07. september

Avastame koos

tulevikusihid

Visadus viib

võidule

11. september

Iseendaks

saada

Väärtustades

võimalusi

Valikutega loome

maailma

14. september

10. september

13. september

Viimsi gümnaasium

12. september

14. september

VALIKUTEGA LOOME MAAILMA: koolimajaga tutvumise päev

Projektinädal lõpeb reedel, 14. septembril, mil toimub koolimajaga tutvumise päev. Läbi erinevate meeskondlike ülesannete orienteerutakse koolimajas ning saadakse oma uue koolimajaga tuttavaks.

Kell ja asukoht: G1 13.00; G2 11.00; G3 9.00 VGM

Tegevused: orienteerumine koolimajas; korralduslik info

Riietus: mõõdukalt sportlik

Kaasa: hea suunataju ja rõõm koos tegutsemisest


lõpukellaaeg: G1 - 15.00, G2 - 13.00, G3 - 11.00

13. september

VÄÄRTUSTADES VÕIMALUSI: moodulipäev

Neljapäeval, 13. septembril toimub moodulipäev. Sellel päeval toimuvad õpilastele õppekäigud ning moodulite õpetajad tutvustavad erinevaid oma valdkonna teemasid. Räägitakse muuhulgas sellistest teemadest nagu sotsiaalmeedia võimalused ja riskid, õpilasfirmade loomine, lavakõne ja hääl jms.

kell ja asukoht: moodulite õpetajad võtavad oma grupiga ise ühendust ning täpsustavad päeva täpse kava; õppekäigud võivad viia ka Viimsist kaugemale, sellekohase info saadab mooduli õpetaja

tegevused: õppekäigud, moodulite õpetajad tutvustavad erinevaid oma valdkonna teemasid

riietus: vastavalt päeva sisule ning ilmale

kaasa: uudishimulik ning avatud meel, rõõm uutest kohtumistest ning teadmistest

12. september

ISEENDAKS SAADA: mentoripäev

12. septembril saavad õpilased mentorpäeva raames tuttavateks oma mentoriga. Päev toimub koolimajas. Koos oma mentori ning mentorgrupiga tehakse ühised kokkulepped

kell ja asukoht: 9.00 VGM

tegevused: kohtumine mentoriga, kokkulepete tegemine, ootuste väljaselgitamine

riietus: koolipäevale vastav

kaasa: rõõmus elevus, sest saab teada, kes on minu mentor ja kes kuuluvad minu mentorgruppi


lõpukellaaeg: 14.00

11. september

VISADUS VIIB VÕIDULE: kooli olümpiamängud

Teisipäeval, 11. septembril toimuvad kooli olümpiamängud. Päev algab ühise soojendusega. Seejärel jagunevad õpilased võistkondadesse ning läbi erinevate mänguliste spordialade nagu käbide täpsusvisked, ühel jalal seismine jms. saadakse omavahel veelgi paremini tuttavaks.

kell ja asukoht: 10.00 Viimsi staadion

tegevused: mängulised spordialad

riietus: sportlik ja ilmale vastav

kaasa: sportlik vaim ja hea tuju


lõpukellaaeg: 15.0010. september

AVASTAME KOOS TULEVIKUSIHID: meeskonnapäev ehk lendude päev

Projektinädal jätkub esmaspäeval, 10. septembril meeskonnapäeva ehk lendude päevaga. Sellel päeval saavad uued õpilased läbi ühiste tegevuste omavahel rohkem tuttavaks. Samuti lepitakse kokku, millised on õppeaasta olulised ettevõtmised ning tegeletakse ühise eesmärgistamisega.

kell ja asukoht: G1 11.00 Viimsi keskkooli vana kooli staadion (Männi tee); G2 9.00 Viimsi keskkooli vana kooli staadion (Männi tee); G3 15.00 Viimsi Gümnaasiumi aatrium

tegevused: mängud, rühmatööd, õppeaasta olulised ettevõtmised, eesmärgistamine

riietus: G1 ja G2 astme õpilastel õueüritus, riietus vastavalt ilmale (vihmakindlad riided!)

kaasa: veepudel, kirjutusvahend, kirjutusalus (mapp), spordijalanõud


lõpukellaaeg: G1 - 14.30, G2 - 12.30, G3 - 17.00

7. september

KOOS TEEME KOOLI: kokkulepete päev

7. septembril toimub Viimsi Gümnaasiumi õpilastele kokkulepete päev. Sellel päeval kogunetakse lendude kaupa ning arutletakse õppekorralduse üle. Õpilased saavad kaasa rääkida nii kooli kodukorra kui hindamisjuhendi koostamisel. Muuhulgas vaadatakse, milline on õppekava kursuste plaan ja valikained, ning kuidas saab õpilane valida kursusi ülikoolide juures.

kell ja asukoht: 9.00 G1: Viimsi Huvikeskus ja Viimsi Noortekeskus; G2: Lavendel SPA; G3: Laidoneri mõisa saal

tegevused: arutelu õppekorralduse, kooli kodukorra ning hindamisjuhendi üle; vaadatakse üle kursuste plaan ja valikained; toimub G1 astme pildistamine (õpilaspiletite jaoks)

riietus: koolipäevale vastav

kaasa: valmisolek kaasa mõtlemiseks ja aruteludeks


lõpukellaaeg: 13.45

6. september

HAKKAME SÄTTIMA: pidulik avaaktus-konverents

6. septembril tähistatakse õppeaasta algust piduliku avaaktuse-konverentsiga. Aktusel õnnistatakse sisse kooli lipp ning allkirjastatakse kvaliteedikokkulepe. Aktusele järgneval konverentsil esineb ettekandega kasvatusteadlane Kristi Vinter-Nemvalts, kes räägib, milline on 21. sajandi kool, milline on õpetaja roll ning millised on ootused koolile, õpetajatele ja ka õppijatele. Koolitaja Tiina Saar-Veelmaa keskendub 21. sajandi oskustele, ehk milleks neid vaja on ja kuidas peaksid noored oma aega ja tegemisi juhtima, et tulevikus edukad olla. Ettekande teeb ka Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid, kelle fookuses on tänane tööturg, ehk millele peaksid noored õppides tähelepanu pöörama ning milliseid töötajaid on tööturul vaja.

kell ja asukoht: 10.00 Lauluväljaku klaassaal

tegevused: lipu õnnistamine, kvaliteedikokkuleppe allkirjastamine, etteasted, ettekanded, tordisöömine

riietus: pidulik

kaasa: avatud meel ja siiras rõõm uuest algusest


lõpukellaaeg: 12.30

1.september

AVASTA OMA TULEVIK: tähistame teadmistepäeva

Viimsi Gümnaasium alustab esimest õppeaastat 1. septembril, mil tähistatakse üheskoos teadmistepäeva. Sellel päeval saadetakse 11. ja 12. klassid ehk G2 ja G3 astmed teele oma endisest koolimajast, misjärel liigutakse rongkäiguga Viimsi Gümnaasiumi juurde. Seal liituvad nendega ka 10. klassid ehk G1 aste ning üheskoos tähistatakse 1. septembrit. Päev lõpeb uue kooli juurde koolimaja kaitseks pihlapuu istutamisega.

kell ja asukoht: 14.30 Viimsi kooli aula (G2 ja G3); 15.00 Viimsi Gümnaasiumi õueala

tegevused: G2 ja G3 astme õpilased saadetakse oma endisest Viimsi kooli aulast teele; rongkäik; Viimsi Gümnaasumi koolijuhi tervitus, etteasted VGMi juures õues; pihlaka istutamine

riietus: õueüritusele vastav riietus (ilmastikukindel!)

kaasa: hea tuju ja G2 ning G3 astmed võivad rongkäigu jaoks kodust kaasa haarata olemasolevaid muusikariistu; rongkäiguga on oodatud liituma ka õpilaste pereliikmed!


lõpukellaaeg: 17.00