Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROJEKTINÄDAL

Avasta omatulevik

01. september

Hakkamesättima

06. september

Koos teemekooli

07. september

Avastame koostulevikusihid

Visadus viibvõidule

11. september

Iseendakssaada

Väärtustadesvõimalusi

Valikutega loomemaailma

14. september

10. september

13. september

Viimsi gümnaasium

12. september

13. septemberVÄÄRTUSTADES VÕIMALUSI: moodulipäevNeljapäeval, 13. septembril toimub moodulipäev. Sellel päeval toimuvad õpilastele õppekäigud ning moodulite õpetajad tutvustavad erinevaid oma valdkonna teemasid. Räägitakse muuhulgas sellistest teemadest nagu sotsiaalmeedia võimalused ja riskid, õpilasfirmade loomine, lavakõne ja hääl jms. kell ja asukoht: moodulite õpetajad võtavad oma grupiga ise ühendust ning täpsustavad päeva täpse kava; õppekäigud võivad viia ka Viimsist kaugemale, sellekohase info saadab mooduli õpetajategevused: õppekäigud, moodulite õpetajad tutvustavad erinevaid oma valdkonna teemasidriietus: vastavalt päeva sisule ning ilmalekaasa: uudishimulik ning avatud meel, rõõm uutest kohtumistest ning teadmistest

6. septemberHAKKAME SÄTTIMA: pidulik avaaktus-konverents6. septembril tähistatakse õppeaasta algust piduliku avaaktuse-konverentsiga. Aktusel õnnistatakse sisse kooli lipp ning allkirjastatakse kvaliteedikokkulepe. Aktusele järgneval konverentsil esineb ettekandega kasvatusteadlane Kristi Vinter-Nemvalts, kes räägib, milline on 21. sajandi kool, milline on õpetaja roll ning millised on ootused koolile, õpetajatele ja ka õppijatele. Koolitaja Tiina Saar-Veelmaa keskendub 21. sajandi oskustele, ehk milleks neid vaja on ja kuidas peaksid noored oma aega ja tegemisi juhtima, et tulevikus edukad olla. Ettekande teeb ka Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid, kelle fookuses on tänane tööturg, ehk millele peaksid noored õppides tähelepanu pöörama ning milliseid töötajaid on tööturul vaja. kell ja asukoht: 10.00 Lauluväljaku klaassaaltegevused: lipu õnnistamine, kvaliteedikokkuleppe allkirjastamine, etteasted, ettekanded, tordisöömineriietus: pidulikkaasa: avatud meel ja siiras rõõm uuest algusestlõpukellaaeg: 12.30

7. septemberKOOS TEEME KOOLI: kokkulepete päev7. septembril toimub Viimsi Gümnaasiumi õpilastele kokkulepete päev. Sellel päeval kogunetakse lendude kaupa ning arutletakse õppekorralduse üle. Õpilased saavad kaasa rääkida nii kooli kodukorra kui hindamisjuhendi koostamisel. Muuhulgas vaadatakse, milline on õppekava kursuste plaan ja valikained, ning kuidas saab õpilane valida kursusi ülikoolide juures. kell ja asukoht: 9.00 G1: Viimsi Huvikeskus ja Viimsi Noortekeskus; G2: Lavendel SPA; G3: Laidoneri mõisa saaltegevused: arutelu õppekorralduse, kooli kodukorra ning hindamisjuhendi üle; vaadatakse üle kursuste plaan ja valikained; toimub G1 astme pildistamine (õpilaspiletite jaoks)riietus: koolipäevale vastavkaasa: valmisolek kaasa mõtlemiseks ja aruteludekslõpukellaaeg: 13.45

10. septemberAVASTAME KOOS TULEVIKUSIHID: meeskonnapäev ehk lendude päevProjektinädal jätkub esmaspäeval, 10. septembril meeskonnapäeva ehk lendude päevaga. Sellel päeval saavad uued õpilased läbi ühiste tegevuste omavahel rohkem tuttavaks. Samuti lepitakse kokku, millised on õppeaasta olulised ettevõtmised ning tegeletakse ühise eesmärgistamisega.kell ja asukoht: G1 11.00 Viimsi keskkooli vana kooli staadion (Männi tee); G2 9.00 Viimsi keskkooli vana kooli staadion (Männi tee); G3 15.00 Viimsi Gümnaasiumi aatriumtegevused: mängud, rühmatööd, õppeaasta olulised ettevõtmised, eesmärgistamineriietus: G1 ja G2 astme õpilastel õueüritus, riietus vastavalt ilmale (vihmakindlad riided!)kaasa: veepudel, kirjutusvahend, kirjutusalus (mapp), spordijalanõudlõpukellaaeg: G1 - 14.30, G2 - 12.30, G3 - 17.00

1.septemberAVASTA OMA TULEVIK: tähistame teadmistepäevaViimsi Gümnaasium alustab esimest õppeaastat 1. septembril, mil tähistatakse üheskoos teadmistepäeva. Sellel päeval saadetakse 11. ja 12. klassid ehk G2 ja G3 astmed teele oma endisest koolimajast, misjärel liigutakse rongkäiguga Viimsi Gümnaasiumi juurde. Seal liituvad nendega ka 10. klassid ehk G1 aste ning üheskoos tähistatakse 1. septembrit. Päev lõpeb uue kooli juurde koolimaja kaitseks pihlapuu istutamisega. kell ja asukoht: 14.30 Viimsi kooli aula (G2 ja G3); 15.00 Viimsi Gümnaasiumi õuealategevused: G2 ja G3 astme õpilased saadetakse oma endisest Viimsi kooli aulast teele; rongkäik; Viimsi Gümnaasumi koolijuhi tervitus, etteasted VGMi juures õues; pihlaka istutamineriietus: õueüritusele vastav riietus (ilmastikukindel!)kaasa: hea tuju ja G2 ning G3 astmed võivad rongkäigu jaoks kodust kaasa haarata olemasolevaid muusikariistu; rongkäiguga on oodatud liituma ka õpilaste pereliikmed!lõpukellaaeg: 17.00

12. septemberISEENDAKS SAADA: mentoripäev12. septembril saavad õpilased mentorpäeva raames tuttavateks oma mentoriga. Päev toimub koolimajas. Koos oma mentori ning mentorgrupiga tehakse ühised kokkuleppedkell ja asukoht: 9.00 VGMtegevused: kohtumine mentoriga, kokkulepete tegemine, ootuste väljaselgitamineriietus: koolipäevale vastavkaasa: rõõmus elevus, sest saab teada, kes on minu mentor ja kes kuuluvad minu mentorgruppilõpukellaaeg: 14.00

14. septemberVALIKUTEGA LOOME MAAILMA: koolimajaga tutvumise päevProjektinädal lõpeb reedel, 14. septembril, mil toimub koolimajaga tutvumise päev. Läbi erinevate meeskondlike ülesannete orienteerutakse koolimajas ning saadakse oma uue koolimajaga tuttavaks.Kell ja asukoht: G1 13.00; G2 11.00; G3 9.00 VGMTegevused: orienteerumine koolimajas; korralduslik infoRiietus: mõõdukalt sportlikKaasa: hea suunataju ja rõõm koos tegutsemisestlõpukellaaeg: G1 - 15.00, G2 - 13.00, G3 - 11.00

11. septemberVISADUS VIIB VÕIDULE: kooli olümpiamängudTeisipäeval, 11. septembril toimuvad kooli olümpiamängud. Päev algab ühise soojendusega. Seejärel jagunevad õpilased võistkondadesse ning läbi erinevate mänguliste spordialade nagu käbide täpsusvisked, ühel jalal seismine jms. saadakse omavahel veelgi paremini tuttavaks. kell ja asukoht: 10.00 Viimsi staadiontegevused: mängulised spordialadriietus: sportlik ja ilmale vastavkaasa: sportlik vaim ja hea tujulõpukellaaeg: 15.00