Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PresentacióProjecte Filosofia 3/18Secundària

PresentacióProjecte Filosofia 3/18Secundària

Genially created by Nieves Soriano NietoBasado en el documento https://www.grupiref.org/#GrupIREF/RECURSOS

PASOS FONAMENTALS

Duració sessió

1ª Sessió

2na Sessió

Avaluaciófiguroanalògica

30-45 minuts

Serveix als xiquets per a expresar-se a través de representacions dels seus sentiments.

Establir regles del diàleg: Alçar la ma per a parlar. Saber esperar torn. Parlar d'un en un. Es poden fer dibuixàndo-les. I un nitot pot donar-les el torn de paraula.

Descobrir els protagonistes. Pèbili (Primer cicle). Kio i Gus (Segon cicle). Pimi (Cicle Superior)

TÈCNIQUES Y NORMES

Normes 1 i 2

Tècnica 1

Tècnica 2

Tècnica 3

Posar-se en rotllana.No donar mai la nostra opinió sobre el tema, perquè pot modificar la seua. Som mediadors socràctics

Fer un collage sobre els temes de la lectura. O dibuixar-los o representar-los d'alguna manera artística

Llegir el text i elaborar una pissarra de preguntes. Qui és Pèbili? Com és? Com es sent? Al cicle inicial potser el professorat haja d'elaborar la pissarra de preguntes

Fer preguntes sobre les preguntes

Aprendre a ser, pensar i actuar de forma autònomaAprendre a conviureAprendre a ser responsables a un món global

Proposta per a treballar Valors Ètics amb el Projecte Filosofia 3/18

Pimi. 1er i 2n ESO

Elisa. 3er i 4t ESO

Manual per al professor: Ètica i convivència":https://www.grupiref.org/wp-content/uploads/2014/07/ETICA-I-CONVIVENCIA-JULIOL-2015.pdf

Pimi/Buscant el sentit. Aprendre a ser, pensar i actuar de manera autònoma

1. Excuses. Capítol 3, episodi 3, 4.3.1. Exercici: Excuses i raons. Capítol 3, episodi 3, 4.3.2. Exercici: Raons i excuses. Capítol 3, episodi 3, 4.3.4. Exercici: Excuses i raons.2. Experiència. Capítol 7, episodi 4, 7.4.4. Exercici: Raó i experiència: dues maneres d'esbrinar les coses. Capítol 7, episodi 4, 7.4.10. Pla de discussió: Raonar analògicament en ciències. Capítol 10, episodi 3, 10.3.4. Pla de discussió: Condicions per percebre. Capítol 11, 11.0.1. Pla de discussió: Observem el que veiem o el que sabem?3. Fingir. Capítol 4, episodi 1, 4.1.4. Exercici: Fingir

4. Identitat. Capítol 1, episodi 5, 1.5.4. Pla de discussió: Parts de tu.5. Intenció. Capítol 8, episodi 3, 8.3.5. Exercici: Causes i intencions.6. Persona. Capítol 6, episodi 1, 6.1.10. Pla de discussió: Persones. Capítol 10, episodi 1, 10.1.3. Exercici: Exercici escrit per a fer a casa.7. Preferències. Capítol 8, episodi 1, 8.1.2. Pla de discussió: Raonament analògic sobre gustos i preferències.8. Sentiments. Capítol 3, episodi 1, 3.1.9. Pla de discussió: Sentiments privats.9. Voler. Capítol 8, episodi 2, 8.2.15. Pla de discussió: Raonar analògicament en ètica.

Pimi/Buscant el sentit. Aprendre a conviure

1. Afalagar. Capítol 9, episodi 1, 9.1.10. Exercici: Afalagar.2. Amistat. Capítol 1, episodi 4, 1.4.2. Pla de discussió: Amics.3. Compartir. Capítol 2, episodi 4, 2.4.2. Pla de discussió: Compartir. Capítol 11, 11.0.3. Pla de discussió: Compartir. Capítol 11, 11.0.11. Pla de discussió: La història d'en Bernat.4. Comunicació. Capítol 3, episodi 1, 3.1.7. Pla de discussió: Enraonar i comunicar-se. Capítol 8, episodi 1, 8.1.5. Pla de discussió: Comunicació.5. Confiar. Capítol 2, episodi 4, 2.4.3. Exercici: Confiar. Capítol 2, episodi 4, 2.4.4. Pla de discussió: Confiànça.6. Empatia. Capítol 1, episodi 5, 1.5.1. Exercici: Empatia.7. Família. Capítol 3, episodi 4, 3.4.3. Exercici: Família. Capítol 8, episodi 2, 8.2.7. Pla de discussió: Famílies i organitzacions para-familiars. Capítol 8, episodi 2, 8.2.8. Exercici: En una família (o classe): tots, alguns, ningú.

Capítol 8, episodi 3, 8.3.1. Exercici: Els soldats, a més de formar una classe, formen família?.8. Parentiu. Capítol 3, episodi 4, 3.4.1. Pla de discussió: tenir germans, germanes i altres parents. Capítol 3, episodi 4, 3.4.5. Exercici: Inferència de relacions familiars. Capítol 8, episodi 2, 8.2.9. Exercici: Relacions de família. Capítol 8, episodi 3, 8.3.1. Exercici: Els soldats, a més de formar una classe, formen família?.9. Prometre. Capítol 9, episodi 2, 9.2.4. Exercici: Incomplir una promesa. Capítol 9, episodi 2, 9.2.5. Exercici: Què és una promesa?10. Regles. Capítol 7, episodi 1, 7.1.2. Pla de discussió: Regles. Capítol 7, episodi 1, 7.1.3. Exercici: Regles. Capítol 7, episodi 3, 7.3.1. Pla de discussió: De qui és la regla? Capítol 7, episodi 3, 7.3.3. Pla de discussió: Viure amb regles i sense.11. Soledat. Capítol 4, episodi 1, 4.1.6. Pla de discussió: Estar sol.

Pimi/Buscant el sentit. Aprendre a ser responsables a un món global

1. Ajudar. Capítol 3, episodi 2, 3.2.2. Pla de discussió: Acceptar i demanar ajuda.2. Bé/Bo. Capítol 2, episodi 3, 2.3.1. Exercici: Els significats de bé. (no esta bé). Capítol 2, episodi 4, 2.4.1. Exercici:Vocabulari. Capítol 3, episodi 2, 3.2.4. Pla de discussió: Estar en paus.3. Dolent. Capítol 3, episodi 2, 3.2.3. Pla de discussió: Ser dolent i fer comparacions exactes.4. Dret. Capítol 2, episodi 4, 2.4.1. Exercici:Vocabulari.5. Just. Capítol 2, episodi 4, 2.4.1. Exercici:Vocabulari.

6. Llibertat. Capítol 7, episodi 1, 7.1.5. Pla de discussió: Llibertat. Capítol 7, episodi 1, 7.1.6. Exercici: Llibertat. Capítol 7, episodi 1, 7.1.8. Pla de discussió: Lliures.7. Posar-se al lloc de l'altre. Capítol 7, episodi 2, 7.2.5. Pla de discussió: El tracte que donem als altres s'hauria d'assemblar al que ens agradaria que ells ens donessin?8. Secrets. Capítol 1, episodi 4, 1.4.1. Exercici: Secrets. Capítol 4, episodi 4, 4.4.1. Pla de discussió: Secrets. Capítol 7, episodi 1, 7.1.14. Exercici: Amagatalls.

Cinema i valors: http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/es/novetats/

Pensar els Drets Humans: http://www.grupiref.org/pensar-els-drets-humans/pensar_els-drets_humans.pdf

Para cualquier duda: Nieves Soriano Nieto: soriano_nienie@gva.es