Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SANTIAGOVR_EN

Presentation

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

Canle de Twitter,RECURSOS,Bibliográficos: Webs e publicacións,PRODUTO FINAL,MÉTODOS DE AVALIACIÓN,AGRUPAMENTOS/ORGANIZACIÓN,FERRAMENTAS TIC,Web do centro,Búsqueda e seleción de información,Reflexión sobre o desenvolvemento do proxecto,Ferramentas de comunicación,Abalar + Tablet Biblioteca,Aprender a aprender,Estereotipos e dereitos,TAREFAS,Videoconferencia: Aula Cemit,Dixital,Implicación comunidade educativa,Diario de aprendizaxe,ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,Espazos: biblioteca escolar,Proxecto #nenasrebeldes,Conceptos básicos igualdade,Comunicación Lingüística,Google suite educación,DIFUSIÓN,COMPETENCIAS CLAVE,Técnicos: Abalar/edixgal,Idea original de,Comunicar e difundir na internet,Iniciativa,Sociais e cívica,Creación de diferentes tipos de textos,Traballo por equipos: roles e distribuición de tarefas,https://twitter.com/ceipsanmarcos,http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/node/463,#Wisibilizalas,Web centro + Twitter + Genially,http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/node/463,Traballo colaborativo, xestión de grupos, roles e responsabilidades,Hora de ler e fóra do horario lectivo momentos de traballo,Creación de textos, buscar e seleccionar información e creación de novos contidos.,Xestión documental,Contido final acorde coas normas do concurso (rúbrica),Reto: Amosar o traballo de mulleres no eido das TIC,Resultado