Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Книги липня

Інформаційний проект "12+ книг 2018 року"Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2018 року».


Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки.


Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.

Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Галина Євгенівна Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. – 176 с.


Основними завданнями практикуму є розкрити зміст основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомити з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників різних видів, надання бібліографічних послуг.

Теорія держави і права : робоча програма навчальної дисципліни / розробник

М. А. Бурдоносова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. правознавства. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 56 с.


Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Теорія держави і права» та основні теми для вивчення. Подано завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

Філософія права : робоча програма навчальної дисципліни / розробник М. А. Бурдоносова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. правознавства. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 64 с.


Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія права» та основні теми для вивчення. Подано завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

Юридична деонтологія : робоча програма навчальної дисципліни / розробник М. А. Бурдоносова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. правознавства. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. –32 с.


Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» та основні теми для вивчення. Подано завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

Конституційне право України : робоча програма навчальної дисципліни / розробник М. А. Бурдоносова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. правознавства. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 68 с.


Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Конституційне право України» та основні теми для вивчення. Подано завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 676 с. – (Серія «Наукові школи»).


Цим виданням наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв започатковує серію під назвою «Наукові школи», яка почергово репрезентуватиме основні напрями книгознавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень і пошуків. Зважаючи на незаперечну роль книги як культурного феномена у житті суспільства, як складової державотворення, перше видання у серії присвячується книгознавчій школі і відбиває науково-творчі, науково-педагогічні доробки її представників (випускників, викладачів), яким долею судилося творити історію університету.

В антології зібрано портрети, світлини, наукові праці, бібліографію, що ілюструють об’єктивно, через особистості, факти, документи, події, живі сторінки становлення Київського національного університету культури і мистецтв.

Видання розраховане як на професійних книгознавців, педагогів, бібліотечних працівників, представників соціогуманітарних наук, так і тих кого цікавить книгознавчий контекст.


Детальніше

Інформація, комунікація і управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 15 трав. 2018 р.) : до 50-річчя заснування Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв і початку підгот. в ньому фахівців бібл.-інформ. галузі / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Білорус. держ. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка Київ. нац. ун-т культури і мистецтв та ін. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 244 с.


Детальніше
Дорошенко В. С., Єрмаков І. Г. Парадигма життєтворчості як новітній підхід у сфері освіти / В. С. Дорошенко, І. Г. Єрмаков. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2018. – 32 с.


Багато дослідників вважають, що суттєвою домінантою ХХІ століття є «всепроникаюча проектність». Проектність – визначальна стильова риса сучасного мислення, найважливіша типологічна ознака сучасної культури майже у всіх її головних аспектах, пов’язаних із творчою діяльністю людини. Головне призначення проектів – вводити дітей у діяльність проектування. Для того, щоб здійснювати проектування, молода людина, що реалізує проект, має навчитися виробляти власне бачення майбутнього. Такий підхід сприяє подоланню споглядального, пасивного ставлення до навчання, до розвязання життєвих проблем. Він стає важливим інструментом не тільки в пізнанні життя, але і в перетворенні, досягненні нової якості життя.