Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Kestävyystutkimus

Pakkaustekniikka

Kemiantekniikka

Energiatekniikka

Green Campus Open

3D-Tulostus

Teräsrakenteet

LUT Laser

Hitsaustekniikka

PAKKAUSTEN KONVERTOINTITUTKIMUSLUTin Pakkaustekniikan laboratorio tarjoaa vuoka- ja rasiamallisten pakkauksien valmistettavuustutkimusta kuitupohjaisten pakkausmateriaalien sekä pakkausten valmistajille. Valmistettavuustutkimus toteutetaan käyttäen 3D-muodonantoa joko puristusmuovaus- tai thermoforming-tekniikalla. Puristus- ja thermoforming-muovaustutkimukseen soveltuva koeajoympäristö on ainutlaatuinen. LUTin Pakkaustekniikan laboratorio tarjoaa kuitupohjaisten pakkausten valmistamiseen liittyen merkittävää poikkitieteellistä materiaali- ja valmistustekniikan osaamista.Palvelu: Yritys toimittaa LUTille koeajomateriaalit, joiden pohjalta tehdään tutkimussuunnitelma sekä tutkimus LUTin tiloissa.Tutkimus toteutetaan asiakkaan kanssa valituilla muodantotyökaluilla sekä eri koeajoparametreillä.Tutkimuksesta ja hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti.Palvelun toimitusaika on 3 - 6 viikkoa, riippuen koeajettavien materiaalien ja koepisteiden määrästä.Hyödyt yrityksille: Palvelun avulla yritys voi todentaa oman materiaalinsa toimivuuden pakkausvalmistuksen 3D-muodonantoprosessissa.Yritys saa kehitysideoita ja parannusehdotuksia materiaalinsa jatkokehittämiseen prosessoitavuuden parantamiseksi.Huomioitavaa: Yrityksen on toimitettava mahdollisimman tarkat tiedot materiaalin rakenteesta ja ominaisuuksista.Koeajoon valittu työkalu(t) määrittää sopivan arkki- tai rullakoon.Laitteet: LUT pakkauslinja (puristusmuovaustekniikka)VARIOVAC PRIMUS -lämpömuovauslinja (FFS)KONGSBERG XE-10 –mallileikkuri Ota yhteyttä:Kehittämispäällikkö, Mika Kainusalmi,050 919 2939, mika.kainusalmi@lut.fi

SULJENTATUTKIMUSLUTin Pakkaustekniikan laboratorio tarjoaa vuoka- ja rasiamallisten pakkauksien suljentaan ja suojakaasutiiveyden todentamiseen liittyvää tutkimusta pakkausmateriaalien valmistajille, pakkausvalmistajille ja tuotepakkaajille. LUTin kuumapalasuljentaan ja tiiveystutkimukseen liittyvä tutkimusympäristö on ainutlaatuinen.Palvelu:Asiakas toimittaa koeajomateriaalit (pakkausmateriaali tai valmis pakkaus), jonka pohjalta tehdään LUTin tiloissa pakkauksen suljettavuus- ja tiiveystutkimus pakattavien tuotteiden määräämiin vaatimuksiin perustuen. Tutkimuksen toteuttamiseksi tarvitaan kaksi noin kahden tunnin tapaamista asiakkaan kanssa. Käytettävät laitteet ja menetelmät: kaupallinen rasiansuljentakone (MAP-toiminnolla), vakuumikammiotestaus, pakkausta rikkomaton suojakaasutestaus (mahdollistaa pidemmän aikavälin seurannan) ja standardin mukainen väriviinatiiveystutkimus. Tutkimuksesta ja hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti.Hyödyt yritykselle: Palvelun avulla voidaan todentaa vuoka- tai rasiamallisen pakkauksen suljettavuusominaisuudet (esim. pakkauksen MAP-tiiveys) eri kansimateriaaleilla asiakkaan valitsemille tuoteryhmille. Tutkimuksen pohjalta annetaan asiakkaalle suosituksia materiaali- ja pakkauskehitykseen sekä suljentatyökaluvalintaan liittyen.Huomioitavaa: Asiakkaan tulee toimittaa mahdollisimman tarkat tiedot toimittamansa materiaalin tai pakkauksen rakenteesta ja ominaisuuksista, mm. lämmönkestosta ja käytettävästä suojakaasusta.Ota yhteyttä:Kehittämispäällikkö, Mika Kainusalmi, 050 919 2939, mika.kainusalmi@lut.fiKuitupohjaisten materiaalien suljentapinnan laadunmääritys eri menetelmillä (esim. mikroskooppi, SEM).

GREEN CAMPUS OPEN -YRITYSKIIHDYTTÄMÖGreen Campus Open (GCO) on LUTin uuden tutkimusperustaisen liiketoiminnan kehitysyksikkö.GCO:n fokusalueet: Tutkimusperusteiset Start-upit Toimivien yritysten tutkimusyhteistyön linkittäminen LUT-toimintoihin ja sitä kautta uuden liiketoiminnan synnyttäminen (corporate spin-offs tms.) Business Finland Tutl-hankkeiden koordinointiGCO:n toiminta tähtää madaltamaan kynnystä yliopistotutkimuksen ja liiketoimintaideoiden sekä yritysten perustamisen välillä. Samalla tuotamme uusia potentiaalisia investointikohteita sijoittajille, erityisesti yhteistyössä toimivalle Green Campus Innovation Oy:lle.Tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa:Yliopistossamme syntyy vuosittain runsaasti keksintöjä ja liikeideoita, joille kaivataan hyödyntäjää. Haemme jatkuvasti sopivia yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia yrittäjiä eri valmiusasteen hankkeisiin. Meillä on valmiit toimintamallit tutkimustulosten kaupallistamiseen niin lisensoinnin, kuin uuden yrityksen perustamisen kautta.Ota yhteyttä:Innovaatioasiantuntija, Jari Varis, 050 464 5312, jari.varis@lut.fiIPR- ja innovaatioasiantuntija, Tero Lehikoinen, 040 149 8798, tero.lehikoinen@lut.fi

VIRTAUKSEN ANALYSOINTIPALVELUTTarjoamme vuosikymmenien kokemuksella erilaisia virtauksen mittaamiseen ja mallintamiseen liittyviä palveluita. Virtauksen analysointipalvelu perustuu viimeisimmän tutkimuksen tuottamaan tietoon, joka ei ole vielä jalkautunut kaupallisille toimijoille. Esimerkkejä palvelumahdollisuuksista ovat virtausmittareiden kalibrointi tuulitunnelissa sekä pienten kappaleiden ilmanvastuksen määritys ja virtauksen visualisointi. Voimme tehdä asiakkaan tiloissa mittauksia omilla antureillamme tai analysoida jo olemassa olevia tuloksia. Tarjoamme myös korkeatasoista, kovimmat laatukriteerit täyttävää numeerisen virtausmallinnuksen palvelua, jonka voi yhdistää halutessaan myös mittauspalveluihimme. Ilmavirtauksen lisäksi olemme erikoistuneet mm. vesihöyryn ja kylmäaineiden mallintamiseenPalvelu: Projektin alussa pidetään asiakkaan kanssa noin 1 - 2 h kestävä tapaaminen, jossa määritellään sisältö, tavoitteet, toteutuspaikka ja aikataulu. Tapaamisen pohjalta tehdään asiakkaalle tarjous, joka voi koostua joko yhdestä isommasta tai useammasta pienestä kokonaisuudesta, joista asiakas voi valita tarvitsemansa.Esimerkiksi yhden henkilötyöviikon mittainen virtauksen analysointipalvelu voidaan toteuttaa alkaen 2500 € (+ALV 24%), mutta hinta lasketaan aina tapauskohtaisesti. Virtausmallinnuksessa on käytössä esimerkiksi OpenFOAM virtausratkaisija sekä useita kaupallisia ohjelmia kuten Fluent ja CFX. LUTIlla on yli 10 hengen tutkimusryhmä, joka kykenee toteuttamaan asiakkaan toiveet.Hyödyt yritykselle:Tarjoamme uusimpaan tutkimukseen perustuvaa kansainvälisen tason palvelua, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.Korkea osaamisemme ja tekemisemme taso sekä niistä johtuva ongelmanratkaisukykymme luovat pohjaa asiakkaan saamalle kilpailuedulle.Huomioitavaa: Virtausmallin rakentamisessa saavutetaan kustannus- ja aikasäästöjä, jos asiakkaalla on halutusta tapauksesta esim. Solid Works -kuva.Ota yhteyttä:Tutkijaopettaja, Aki Grönman, 040 776 7999,aki.gronman@lut.fi

KESTÄVYYSTUTKIMUSMiten ilmastokriisi ratkaistaan?Ilmastokriisi ratkaistaan ajamalla fossiilinen energiantuotanto alas, kuluttamalla ekologisemmin, sitomalla hiiltä takaisin maaperään ja panostamalla rohkeasti uusiin ratkaisuihin.

3D-TULOSTUSLUT Laser tarjoaa 3D-tulostuksen asiantuntijapalveluita (sis. mallinnuksen ja 3D-tulostuksen). Tarjoamme kokonaisvaltaisen palveluketjun aina suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen ja tarjoamme mahdollisuuden yhdistää 3D-tulostusta ja lasertekniikkaa. Esimerkiksi 3D-tulostetun kappaleen pintaan voidaan lasermerkata kuvioita, tai tulostettuja kappaleita voidaan liittää yhteen laserhitsaamalla. LUTin osaaminen 3D-tulostuksesta perustuu 10 -vuotiseen kokemukseen alalta sekä akateemisessa että teollisessa tutkimuksessa ja kehityksessä.Palvelu: 3D-tulostus tapahtuu LUTin tiloissa. 3D-mallin tekemiseksi tarvitaan noin kahden tunnin tapaaminen, jossa käydään läpi tulostettavan kappaleen vaatimuksia ja ominaisuuksia. Huomioimme aina yksilöllisesti asiakkaan toiveet toteutusaikataulun suhteen ja voimme tarjota palveluita tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Käytössä on yksi metallitulostin ja kaksi muovitulostinta.Materiaali: ruostumaton teräs tai tyypilliset muovilaadut.Palvelun hinta vaihtelee tyypillisesti muutaman sadan ja muutaman tuhannen euron välillä. Hintaan vaikuttavat olennaisesti tulostettavan kappaleen malli sekä se, löytyykö kappaleesta valmiina 3D-mallia. Asiakkaalle tehdään aina tarjous tapauskohtaisesti perustuen 3D-suunnittelun tarpeisiin sekä muihin asiakkaan toiveisiin 3D-tulostuksesta.Hyödyt yritykselle: Palvelun avulla voidaan kokeilla tuotteiden valmistusta 3D-tulostuksella ja käyttää palvelua pohjana laiteinvestoinnille tai apuna tuotekehityksessä. Annamme näkemystä, millaisia kappaleita tai muotoja kannattaa valmistaa 3D-tulostuksella ja mitkä ovat 3D-tulostuksen edut sekä haasteet.Huomioitavaa: 3D-tulostamiseen tarvitaan 3D-malli, jonka asiakas voi toimittaa valmiina tai tehdä yhteistyössä LUTin kanssa. Mallinnukseen käytetään Solid Worksia. Koneiden kammioiden maksimitat: 24,5 x 24,5 x 21,5 cm (metalli) ja 20 x 20 x 20 cm (muovi) tai 20 x 20 x 40 cm (muovi)Ota yhteyttä:Dosentti, Heidi Piili,040 551 0710, heidi.piili@lut.fi

KOULUTUSPALVELU -VIRTAUSTEKNIIKKAJärjestämme yliopistolla tarjottavan laadukkaan ja akkreditoidun opetuksen lisäksi vuosittain teollisuudelle räätälöityjä kursseja virtaustekniikkaan ja sovellettuun termodynamiikkaan liittyen. Valmiita kokonaisuuksiamme ovat virtaustekniikan peruskurssi sekä esimerkiksi venttiileihin, pumppuihin, puhaltimiin ja kompressoreihin liittyvät koulutuksemme. Tarjoamamme palvelu perustuu viimeisimmän tutkimuksen tuottamaan tietoon, joka ei ole vielä välttämättä jalkautunut kaupallisille toimijoille. Toisaalta tarjoamme jopa tohtoritason koulutusta, jota ei ole Suomesta kaupallisesti saatavilla.Palvelu: Koulutuspalvelu sisältää opetustarpeen ja osaamisen selvittämisestä lähtien kontaktiopetusta sekä luokassa että laboratoriotiloissa asiakkaan toiveiden mukaisesti noin 1 - 3 päivän aikana. LUTilla on vuosikymmenien kokemus virtaustekniikkaan liittyvästä koulutuksesta ja valmius toteuttaa koulutuksia nopeallakin aikataululla. Aloitamme yleensä asiakkaan kanssa pidettävällä noin 1 - 2 h tapaamisella, jossa selvitetään opetuksen sisältö, tavoitteet, toteutuspaikka ja aikataulu. Tämän tapaamisen pohjalta asiakkaalle rakennetaan tarjous, joka voi koostua joko yhdestä isommasta tai useammasta pienestä kokonaisuudesta, joista asiakas voi valita tarvitsemansa. Hinta lasketaan tarvittavien opetusresurssien mukaan aina tapauskohtaisesti. Kustannukset riippuvat opetuksen määrästä, laadusta (laboratorio vs. luento-opetus), valmisteltavan materiaalin määrästä ja osallistuvien henkilöiden lukumäärästä.Hyödyt yritykselle: Tarjoamallamme räätälöidyllä koulutuksella voidaan päivittää asiakkaan osaamista halutusta aihepiiristä. Opetuksemme perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja opettajamme ovat sekä opetuksen että tutkimuksen ammattilaisia, joten asiakkaalle voidaan tarjota erittäin ajankohtaista ja mahdollisesti vielä oppikirjoistakin puuttuvaa tietoa.Ota yhteyttä:Tutkijaopettaja, Aki Grönman, 040 776 7999, aki.gronman@lut.fi

YMPÄRISTÖLLISEN KESTÄVYYDEN TARKASTELUTLUT Kestävyystutkimus voi toteuttaa pk-yrityksille erilaisia ympäristöllisen kestävyyden tarkasteluita, joita tyypillisesti ovat tuotteen, palvelun tai prosessin hiilijalanjäljen, vesijalanjäljen, materiaalitehokkuuden tai energiatehokkuuden tarkastelut. Kaupallisiin toimijoihin verrattuna LUT voi tarkemmin analysoida tuloksia sekä tehdä tämän pohjalta kehitysehdotuksia. Palvelu:Yritys luovuttaa asiantuntijoillemme lähtödataa mm. energian ja materiaalien kulutuksesta. Tämän pohjalta lasketaan esimerkiksi hiili- tai vesijalanjälki. Laskelman avulla tuotetaan tietoa, millaisia vaikutuksia tarkastelluilla tuotteilla, palveluilla tai prosesseilla on ympäristöön, mistä vaikutukset johtuvat ja miten niitä voitaisiin vähentää.Tarkastelut voivat muun muassa kohdentua erilaisten vaihtoehtojen, kuten raaka-aineiden, vertailuun.Hyödyt yritykselle:Yritys voi käyttää tarkasteluja prosessisuunnittelun tukena sekä apuna markkinoinnissa.Tarkastelut auttavat varautumaan tiukentuvan ympäristölainsäädännön asettamiin haasteisiin.Asiakkaat arvostavat ympäristötietoisuutta kasvavissa määrin.Tarkastelut auttavat yritystä pienentämään omaa ympäristökuormitustaan.Toteutuksessa huomioitavaa:Mallinnuksen toteuttamiseksi tarvitaan yleensä noin kaksi tapaamista yrityksen kanssa sekä yritykseltä tarvitaan lähtödataa mm. energian ja materiaalien kulutuksesta.Tarkasteluiden hinta on alk. 5000 € (+ ALV 24 %). Hinta lasketaan aina tapauskohtaisesti ja riippuu hyvin paljon mm. tarkastelun laajuudesta sekä saatavilla olevista lähtötiedoista.Ota yhteyttä:Apulaisprofessori (tenure track),Ville Uusitalo, 040 586 4486,ville.uusitalo@lut.fi

Markkinoinnin osuuskuntien12 / 24 h innovointiKaipaatko uusia näkökulmia?Haluatko kehittää liikeideaasi uuteen suuntaan?

HRO SUUNNITTELUFOORUMIHRO Suunnittelufoorumi on LUT-yliopiston Teräsrakenteiden laboratorion koordinoima foorumi vaativien metallirakenteiden suunnittelijoille, valmistajille, tuotekehittäjille ja tutkijoille. Foorumissa on jäsenenä noin 35 kansallisesti ja kansainvälisesti toimivaa yritystä.HRO Suunnitteluforumin perusideana on pitää Suomen metallirakenteiden osaaminen kansainvälisesti korkealla tasolla jatkossakin yhteisiä teknisiä asioita pohtimalla ja tutkimalla. Avainasemassa on tiivis kansainvälinen verkostoituminen tutkimuksessa, jotta meille soveltuvat tulokset saadaan eturintamassa hyödynnettyä täällä saavutettavien tulosten ohella.HRO Suunnittelufoorumi on aloittanut toimintansa vuonna 1992. HRO on ollut esikuvana, kun Suomen Hitsausteknisen Yhdistyksen (SHY) alle on luotu ja koottu muitakin rinnakkaisfoorumeita.HRO Suunnittelufoorumin Teemapäivät (HRO Teemapäivät) on vuosittain järjestettävä konferenssi kaikille foorumin aihepiiristä kiinnostuneille. Osallistua voivat myös foorumin jäsenyritysten ulkopuoliset yritykset, yhteisöt ja yksilöt. Säännöllisesti Teemapäiville kokoontuvien jäsenyritysten lisäksi konferenssiin on osallistunut mm. ammattikorkeakoulujen ja teknillisten oppilaitosten opettajakuntaa sekä rakenteiden suunnittelijoita, valmistajia ja muita aiheesta kiinnostuneita. HRO Teemapäivien ohjelma koostuu alan viimeisimpien tutkimustulosten ja yritysten omien tutkimusprojektien esittelyistä, unohtamatta kansainvälisyyttä. Lisäksi konferenssiin kuuluvat juhlaillallinen ja mahdollisesti yritysvierailu.Lisätietoa HRO Suunnittelufoorumista löytyy:www.lut.fi/hro

LUT LASER -LABORATORIOPALVELUTToteutamme erilaisia toimeksiantoja materiaalin työstöön soveltuvilla lasereilla. Laboratoriomme laitteisto on joustava ja se taipuu moniin erityyppisiin prosesseihin. Lisäksi mittaus- ja monitorointilaitteistot antavat syvällisempää tietoa kuin tyypillisesti yhteen sovellukseen keskittyneet, lasertyöstöä hyödyntävät, yritykset. Palvelu:LUT Laser pyrkii ylläpitämään monipuolista laservalikoimaa. Näillä voidaan testata materiaalin laserkäsittelyä yritysten omiin tuotteisiin ja mahdollisesti uusiin ideoihin. Autamme myös tuotteen suunnittelussa ja lasertyöstölaitteiden valinnassa.Tarjoamme eri laajuisia palveluita kaikille yrityksille: Lasertyöstöpalvelu voi olla laajuudeltaan yhden tunnin pikatestistä kuukausia kestävään testisarjaan.Toteuttaminen alkaa yleensä ongelman tai mielenkiinnon kuvauksella, jonka perusteella voimme miettiä tarvittavaa testausta.Yleensä asiakas toimittaa materiaalit, mutta palvelu voi olla myös kokonaisvaltaista, jolloin materiaali tulee meiltä.Lasertyöstön laboratoriossa työskentelee kaksi ammattitaitoista laseroperattoria. Heidän lisäkseen palvelussa on mahdollista hyödyntää LUT Laserin tutkijoiden osaamista.Hinta:Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti. Minimiveloitus on yksi tunti.Yhteyshenkilö:Laboratorioinsinööri Ilkka Poutiainen, 040 033 0245, ilkka.poutiainen@lut.fi

LABORATORIOLUT Koneen Teräsrakenteiden laboratorio on toiminut konetekniikan rakenteiden vaativaan suunnitteluun ja lujuustekniseen tarkasteluun liittyvän osaamisen edelläkävijänä Suomessa vuodesta 1974. Laboratorio on hyvin tunnettu myös ulkomailla mm. aktiivisesta toiminnasta IIW:ssä (International Institute of Welding).Käytössä monipuolinen tutkimuslaitteisto:Ota yhteyttä:Professori Timo Björk, 0400 553 508, timo.bjork@lut.fiLaboratorioinsinööri Matti Koskimäki, 0400 729 731, matti.koskimaki@lut.fiKatso lisää:Teräsrakenteiden laboratorio

LABORATORIOLUT-yliopiston hitsaustekniikan laboratorio on kansainvälisesti tunnustettu hitsaustekniikan tutkimusyksikkö ja oppilaitos sekä johtava hitsaustekniikan asiantuntija ja suunnannäyttäjä kansallisella tasolla.Alansa johtavana yksikkönä Suomessa hitsaustekniikan laboratorio toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana mahdollistamalla uusimman tiedon ja asiantuntijapalveluiden siirtämisen käytäntöön aktiivisen teollisuusyhteistyön avulla. Laboratorio tarjoaa myös laajoja ja monipuolisia hitsaustekniikan opetus- ja tutkimuskokonaisuuksia yrityksille.Käytössä monipuolinen tutkimuslaitteisto:monipuoliset ja nykyaikaiset hitsauslaitteistotpuikko-, MIG/MAG-, TIG-, plasma-, jauhekaari-, kitka-, tapitus- ja kaasuhitsausmekanisointilaitteistot ja robottihitsausasemat (ABB ja Yaskawa)robottihitsaussolutkappaleenkäsittelylaitteethitsauskuljettimethitsauspuomistosimulointi- ja etäohjelmointiohjelmistotoptinen anturointi ja robotisoitu mittaushitsausliitosten skannaus ja analysointiWinteria systemaineenkoetus- ja olosuhdelaitteetvetokoneiskuvasaraolosuhdekaappi (+ ? °C …-? °C)NDTvisuaalinen tarkastusradiografinen tarkastusultraäänitarkastusmagneettijauhetarkastustunkeumanestetarkastusDTvetokokeetiskukokeettaivutuskokeetmurtokokeetmetallografialaitteet (mikro/makroskopia)hiekuvaus ja -analysointikovuusmittauksetmikrorakenneanalyysitOES-seosaineanalyysitalkuainepitoisuudetlämpökäsittelylaitteetuunit (max. + ? °C)matotEsiteOta yhteyttä:Johtaja Tuomas Skriko, 040 762 6006, tuomas.skriko@lut.fiLaboratorioinsinööri Esa Hiltunen, 040 766 3063, esa.hiltunen@lut.fiKatso lisää:Hitsaustekniikan laboratorio

Miten ilmastokriisi ratkaistaan?

LUT KESTÄVYYSTUTKIMUS

Ilmastokriisi ratkaistaan ajamalla fossiilinen energiantuotanto alas, kuluttamalla ekologisemmin, sitomalla hiiltä takaisin maaperään ja panostamalla rohkeasti uusiin ratkaisuihin.

Osaamista ja työvoimaa

FIRMATIIMI

Firmatiimin tehtävänä on edistää yritysten, LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä.Firmatiimin välityksellä yrityksesi voi saada tutkimusapua liiketoiminnan kehittämiseen, tuoreita ideoita potentiaalisilta työntekijöiltä sekä mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin. Samalla opiskelijat saavat mahdollisuuden tutkia ajankohtaisia aiheita ja kontakteja yrityksiin.Yrityksesi voi teettää opiskelijoilla erilaisia opintoihin kuuluvia töitä, joiden kautta yrityksenne voi saada ajankohtaisia näkemyksiä ja tutustua tulevaisuuden tekijöihin. Opiskelijat voivat tehdä yrityksessä muun muassa harjoitustöitä, opinnäytetöitä, kesätöitä ja projektitöitä.