Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTAMB POLITGES,,MECANISMES,,,QUÈ SÓN ELS MECANISMES?,Un mecanisme és un conjunt d'elements sòlids units per enllaços tals que els permeten tenir almenys un grau de llibertat i, per tant, un cert moviment.,,, Una maquina és aquell aparell que realitza un treball gràcies a un mecanisme, per lo tant, les màquines necessiten mecanismes per funcionar.,QUINA RELACIÓ TENEN AMB LES MÀQUINES?,TIPUS DE MECANISMES,,, Hi han dos tipus:-Transmissió de moviment-Transformació de moviment,,, ,Fet per:Roger i Dídac,Una politja és una roda acanalada per on fem passar una corda per tal d'elevar un cos a una alçada determinada. Serveix per transmetre una força, ,,,Es coneix com a corretja de transmissió a un tipus de transmissió mecànica basat en la unió de dues o més rodes, subjectes a un moviment de rotació, per mitjà d'una cinta o corretja contínua, la qual abraça les rodes exercint força de fricció subministrant-energia des de la roda motriu.,,,, TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTAMB CADENES I ENGRANATGES RECTES, -Una cadena de transmissió serveix per transmetre el moviment d'arrossegament de força entre rodes dentades .-S'anomena engranatge al mecanisme utilitzat per transmetre potència mecànica d'un component a altre. Un engranatge serveix per transmetre moviment circular mitjançant el contacte de rodes dentades.,,,,TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTAMB CARGOL SENSE FI, Un vis sense fi és un mecanisme que transmet moviment recte i relatiu entre dos elements fent girar un dins de l'altre. Cada vegada que el cargol fa una volta completa, l'engranatge es desplaça de manera rectilínia una longitud determinada. Idealment és infinit i l'element que es mou al llarg de l'altre ho pot fer tant com vulgui., TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTAMB CORRETGES:,,,,TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENTAMB PINYÓ I CREMALLERA:, -Un pinyó és la roda d'un mecanisme de cremallera o la roda més petita d'un parell de rodes dentades, ja sigui en una transmissió per engranatge,cadena de transmissió o corretja de transmissió.-Un mecanisme de cremallera és un dispositiu mecànic amb dos engranatges, denominats «pinyó» i «cremallera», que converteix un moviment de rotació en un moviment rectilini o viceversa.,,,TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENTAMB LLEVA:, Una lleva és un mecanisme fet d'algun material (fusta, metall, plàstic, etc.) Que va subjecte a un eix i té un contorn amb forma especial (ovoide). D'aquesta manera, el gir de l'eix fa que el perfil o contorn de la lleva toqui, mogui, empenyi o connecti una peça coneguda com a seguidor.,, -Una biela és una peça que es troba subjectada per un dels seus extrems a un èmbol o pistó que realitza un moviment en línia recta, i per l'altre a una manovella.-Peça mecànica, generalment de ferro, amb forma d'angle recte, que, en donar-li moviment rotatiu amb la mà, fa girar un eix i posa en funcionament un motor o mecanisme.,TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENTAMB BIELA I MANIVELA,,