Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

Transcript

Una máquina es un conjunt de mecanismes unides per a desarrollar un treball.La relació que mantenen tots dos es que sense els mecanismes ens costaria molt esforç fer un treball en una màquina o qualsevol objecte,MARIAMDRAME,RELACIÓ AMBLES MÀQUINES,,,3rA,MECANISMES,,Avantatges en la transmissió per politges: senzillesa permet transmissions a distàncies relativament grans Inconvenients: lliscament,QUÈ SÓN,TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT AMB:POLITJES,RELACIÓ AMB LES MÀQUINES,ÍNDEX,QUÈ SÓN?,Transmissió de moviment amb:,Politges. Corretges. Cadenes. Engranatges. Cargol sense fi.,Transformació de moviment amb:,Pinyó cremallera. Lleva. Biela-manivela.,ALTRES,Els mecanismes són un conjunt d'elements muntats que fan una funció concreta per si mateixos o dins d'una màquina més complexa. La quantitat de mecanismes que s'empren, és immensa. Són exemples de mecanismes: Reductor de velocitat, fre, canvi de marxes, embragament, disparador, retenidor, vàlvula de pas, transmissor de moviment, etc.Permeten a l'ésser humà dur a terme treballs amb més comoditat i menys esforç.,QUÈ SÓN,Els mecanismes són un conjunt d'elements muntats que fan una funció concreta per si mateixos o dins d'una màquina més complexa. La quantitat de mecanismes que s'empren, és immensa. Són exemples de mecanismes: Reductor de velocitat, fre, canvi de marxes, embragament, disparador, retenidor, vàlvula de pas, transmissor de moviment, etc.Permeten a l'ésser humà dur a terme treballs amb més comoditat i menys esforç.,Aquest mecanisme transmet el moviment de gir d’un eix a un altre a partir de dues politges que s’enllacen entre si a través d’una corretja. Mecanisme senzill per transmetre el moviment a distancies relativament grans ex:embarratsInconvenient:fa que la politja no giri a la velocitat adequada . ,TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT AMB: CORRETGES,En aquest sistema trobem una corretja que uneix dues politges, permeten així la transmissió de moviment circular a una determinada distància. La relació de transmissió d'aquestes politges determina el nombre de voltes que fa la politja conduïda i la politja motriu en el mateix temps.,TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT AMB: CADENES,Utilitza el mateix sistema que el de transmissió per cadena i té la mateix funció, però en comptes de una corretja, utilitza una cadena per unir les dues politges. En aquest mecanisme s'utilitzen les politges i la corda dentada per evitar que es produeixi un lliscament entre la politja i la corretja. El número de dents de cada roda coincideix amb el diàmetre de cada politja,TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT AMB:CARGOL SENSE FIL,TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT AMB: ENGRANATGES,TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT AMB:PINYÓ CREMALLERA,TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT AMB:LLEVA,,TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT AMB:BIELA-MANIVELA,Un engranatge és un conjunt de dues rodes dentades (de metall o de plàstic) en que les dents d’una encaixen en les de l’altra; d’aquesta manera, quan una de les rodes gira arrossega l’altra (no hi ha elements intermedis com corretges o cadenes). La roda dentada connectada a l’aparell motor s’anomena motriu o conductora (és la que empeny) i la que es empesa es la roda conduïda. Podem augmentar o disminuir la velocitat en funció del nº de dents de les rodes. Normalment s’usen els sistemes d’engranatges més com a reductors ja que la velocitat dels motors és elevada. ,AVANTATGES:-més solidesa dels mecanismes. -reducció de l’espai ocupat. -no hi ha lliscament. -possibilitat de canvi de velocitat automàtica.,És un tipus d'engranatge en funció de la posició de les seves dentsquan giren sobre eixos que es tallen un dels elements és un cargol sense fi.Es caracteritza perquè redueix drasticament la velocitat de gir del eix conduït.Aquest mecanisme aporta una gran seguretat, ja que impedeix que la càrrega pugui baixar lliurement en cas que falli el motor perquè està unit a un torn i enganxat.,El mecanisme es compon d'una barra dentada (cremallera) i un pinyó. Perquè el mecanisme engrani correctament, el pas del pinyó i el de la cremallera han de ser iguals i quan la roda dentada gira, la cremallera es desplaça amb moviment rectilini. Un exemple de pinyó-cremallera seria la direcció d'un cotxe. ,La lleba és un element amb forma ovoïdal que en girar fa moure una altra peça (el seguidor) que s'hi troba recolzada. El seguidor es desplaça cap amunt i cap avall sobre una guia descrivint un moviment rectilini alternatiu i es manté sempre en contacte amb la superfície de la lleva gràcies al seu propi pes o per l'acció d'una molla.,Una manovella és una palanca que ens permet fer girar manualment un dispositiu mecànic. Si li acoblem una barra que pugui girar lliurement en els seus dos extrems, la biela, obtenim un mecanisme biela-manivela. Aquest mecanisme permet transformar el moviment circular de la manovella en moviment rectilini alternatiu. També funciona a la inversa: aplicant un moviment rectilini alternatiu a la biela,podem aconseguir que la manovella giri.