Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

MECANISMES,UNITAT 4:,Transformació de moviment amb:,És un conjunt d'element sòlids units per enllaços tals que els permeten tenir almenys un grau de llibertat i per tant un cert moviment.,DEFINICIÓ MECANISME:,,RELACIÓ AMB LES MÀQUINES SIMPLES:,,scribe un subtítulo aquí,Natalia Maza i Aitana Mozota,La relació amb les màquines simples és que consten només d'un senzill mecanisme per transformar l'energia muscular, per poder fer menys força i facilitar l'esforç que has de fer.,Transmissió de moviment amb: ,-Politges: transmet el moviment de gir d’un eix o arbre a un altre de paral·lel a partir de dues politges que s’enllacen entre si a través d’una corretja.,-Engranatges: és un conjunt de dues rodes dentades (de metall o de plàstic) en que les dents d’una encaixen en les de l’altra; d’aquesta manera, quan una de les rodes gira arrossega l’altra (no hi ha elements intermedis com corretges o cadenes).,-Cadenes: funciona com el de les politges i corretges però sense el perill que patini la corretja però té l’inconvenient que és més sorollós i no es poden transmetre grans velocitats ja que la cadena vibra (s’usen corretges dentades),-Carlgo sense fi: és un mecanisme de transmissió circular compost per dos elements: el cargol (infinitat), que actua com a element d'entrada (o motriu) i la roda dentada, que actua com a element de sortida (o conduït) i que alguns autors anomenen corona.,-Corretges: determina el nombre de voltes que fa la politja conduïda i la politja motriu en el mateix temps.,-Pinyó cremallera: transforma el moviment circular del motor en avanç o retrocès d’una barra dentada (cremallera). ,,-Lleva: Transforma un moviment circular en rectilini alternatiu. ,-Biela-manivela: Transforma un moviment alternatiu del cigonyal, pistó i biela que el connecta el moviment circular de la manovellapeu d'una biela, que és una barra rígida, amb la finalitat és articulat i adjunt a la biela.