Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Il·lustracions obtingudes,Taller d'imatgeSurrealisme,Projecte multidisciplinari de foment de la lectura,ANTOLOGIA SURREALISTA,3 Esboç,Ponents,Esther García,Col·legi Cervantes de Canals,Ausiàs Marchirant,Ricardo López,Adrián Serrano,Tutor de sisède primària,Mestre de Valencià,Representant de la classe,Representant de la classe,Explicació delprojecte,Ricardo López ChacónMestre de Valencià,›Activitat de foment de la lectura: Coneixement del procés de creació d'un llibre des de la redacció de textos fins a la presentació.›Desenvolupament de la creativitat amb redacció de textos en valencià seguint el nus del surrealisme.› Millora dels recursos literaris per a l'escriptura (metàfores, estil directe / indirecte, ironia...) en llengua castellana.,›Creació de taller d'imatge on treballar el concepte del Surrealisme i crear il·lustracions per al llibre.›Aconseguir fons per a publicar el llibre.›Introduïr una labor social dedicant els beneficis obtinguts a una Ong.,Adrián Serrano PonsTutor de Sisè de primària,Selecció dels conceptes principals de cada text i desenvolupar-lo.,1 Referents,2 Desenvolupament conceptual,Visulització de nombroses imatges que mantinguen el mateix llenguatge visual que volem treballar.,Construcció de la imatge a partir del desenvolupament.,El procés creatiu,Dins delprojecte,Esther García i Ausiàs MarchirantRepresentants de la classe,Cronologia,Procés d'edició,Presentació del projecte a l'ajuntament,Presentació del llibre,Creació dels textos,Taller d'imatge Surrealista,www.colegiocervantes.org,Autoria: Ricardo Lópezi Adrián Serrano,Gràcies