Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

›Activitat de foment de la lectura: Coneixement del procés de creació d'un llibre des de la redacció de textos fins a la presentació.›Desenvolupament de la creativitat amb redacció de textos en valencià seguint el nus del surrealisme.› Millora dels recursos literaris per a l'escriptura (metàfores, estil directe / indirecte, ironia...) en llengua castellana.

›Creació de taller d'imatge on treballar el concepte del Surrealisme i crear il·lustracions per al llibre.›Aconseguir fons per a publicar el llibre.›Introduïr una labor social dedicant els beneficis obtinguts a una Ong.

ANTOLOGIA SURREALISTA

Projecte multidisciplinari de foment de la lectura

Ricardo López ChacónMestre de Valencià

Explicació delprojecte

Ausiàs Marchirant

Esther García

Ricardo López

Adrián Serrano

Col·legi Cervantes de Canals

Ponents

Tutor de sisède primària

Mestre de Valencià

Representant de la classe

Representant de la classe

Adrián Serrano PonsTutor de Sisè de primària

Taller d'imatgeSurrealisme

Construcció de la imatge a partir del desenvolupament.

3 Esboç

Selecció dels conceptes principals de cada text i desenvolupar-lo.

2 Desenvolupament conceptual

Visulització de nombroses imatges que mantinguen el mateix llenguatge visual que volem treballar.

1 Referents

El procés creatiu

Il·lustracions obtingudes

Esther García i Ausiàs MarchirantRepresentants de la classe

Dins delprojecte

Presentació del llibre

La presentació del llibre va ser a la casa de la cultura. Primer vam haver de reservar el lloc.Després vam convidar a les autoritats i vam redactar nosaltres mateix les cartes per a l'acte.

Procés d'edició

Una vegada aprovada l'ajuda per part de l'ajuntament, ens vam posar en contacte amb la impremta i va començar el procés de maquetació. Encara que era una feina on els alumnes anaven a participar poc, vam fer poder fer-los una visita i ens van explicar tot el procés des de la maquetació fins a l'acabat del llibre.

Presentació del projecte a l'ajuntament

A l'ajuntament ens vam citar amb l'alcalde i li vam presentar el projecte, amb unes mostres per a que ens ajudaren econòmicament a portar endavant el llibre.

Taller d'imatge Surrealista

Cada setmana al taller d'imatge s'estudiaven elementes del moviment surrealista i s'anaven elaborant diagrames per a les il·lustracions.

Creació dels textos

Cronologia

www.colegiocervantes.org

Autoria: Ricardo Lópezi Adrián Serrano

Gràcies