Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

TROBADA DE CENTRES INNOVADORSONTINYENT - 26/06/18,CEIP GERMANS OCHANDO,ÍNDEX,Qui som?,Es va obrir el curs 1985/86,Centre d'Educació Infantil i Primària,De dos línies,Amb menjador escolar, gimnàs amb minitrinquet, frontó i galotxeta.,Amb 450 alumnes aproximadament d'un nivell socio-econòmic mig o mig-alt.I amb 29 mestres que conformen una plantilla estable.,OBJECTIUS EDUCATIUS D'ESPECIAL ATENCIÓ,PRINCIPIS BÀSICS,MODEL EDUCATIU DE CENTRE,METODOLOGIES I RECURSOSO DIDÀCTICS,Els principis,Trets d'identitat,PRINCIPIS BÀSICS DEL PEC,- Escola valenciana- Escola plural i democràtica- Escola per la pau- Escola per la socialització- Escola oberta a les TIC- Escola oberta a nous projectes- Escola sostenible- Escola inclusiva- Escola per la coeducació- Escola aconfessional,- Globalització.- Temporalització de les eixides didàctiques.- Fomentar el treball en grup cooperatiu.- Responsabilitzar als alumnes.- Fomentar la creatividad i l'esperit crític.- Fomentar la coeducació.- Fomentar l'autonomia i l'autoestima.,Desenvolupar les destreses socials de l'alumnat, perquè Segueix capaç de resoldre futurs conflictes d'una forma dialogada i mai amb violència, així com desenvolupar les destreses emocionals de l'alumnat, perquè siguin capaços d'entendre l'estat emocional en què es troba en cada moment.,Desenvolupar, dins de les possibilitats de cada alumne, les capacitats cognitives mitjançant una metodologia activa i dinàmica, on l'alumnat és el centre del procés d'E / A,Implicar les famílies en el procés d'E / A, mitjançant la recerca i classificació d'informació entre altres.,Desenvolupar en els alumnes un esperit crític perquè es qüestioni tota aquella informació que li arribi i la contrast abans de prendre la seva decisió.,Estimular, tant a l'alumnat com al professorat, les actituds d'intercanvi i cooperació entre els diversos membres de la comunitat educativa.,RECURSOS,METODOLOGIA,La nostra escola aposta per introduir i incorporar les innovacions a la seva acció educativa, respecten al mateix temps les pràctiques metodològiques que són positives per al nostre alumnat.Metodològicament l'escola es defineix com una escola que potencia la participació de l'alumnat el treball cooperatiu, l'aprenentatge significatiu i segueix les bases psicopedagògiques del constructivisme.L'escola impulsa i afavoreix l'ús de les eines digitals i audiovisuals, i potencia la creativitat i l'expressió a partir dels diferents llenguatges artístics i corporals.,Per millorar l'atenció de l'alumnat, a més de comptar amb els recursos de PT i AL, fem ús dels grups flexibles -en què el tutor es queda amb la meitat del seu grup mentre que l'altra meitat es va a realitzar classe d'anglès, música o educació física; en la següent sessió els grups es intercambiarán- i el suport o reforç a l'aula preferentment.Com a recursos tecnològics comptem amb:- PDI a totes les aules i espais educatius.- Una aula d'informàtica per infantil amb 13 equips.- Tauletes digitals per treballar en grups a infantil, un carro de tauletes per primer cicle i una tauleta per alumne en segon cicle. Els alumnes de tercer cicle segueixen el model BYOD.- Un bon sistema de WI-FI.,Processos d'Innovació que es realitzen actualment,Gestió,InformacióiFormació,Famílies,Gestió,El professorat està constituït en cicles i en comissions intercicles; les propostes que surten des de qualsevol d'aquestes reunions són parlades i consensuades en el claustre.Totes les actuacions són avaluades en finalitzar en claustre, quedant registrades tant les valoracions com les propostes de millora en l'acta de la reunió del claustre.,Informació i Formació al professorat,Mitjançant la formació en el centre es satisfan les necessitats formatives detectades pel claustre de professors.Aquesta formació pot partir des d'algun component del claustre o bé per la presència d'un ponent expert en la temàtica que sigui tractada.,Col·laboració amb les famílies i l'entorn,Aprenentatge Servei Intergene-racional,Aprenentatge per Ambientsa Infantil,Actuacions,Tallers dePasqua,Contes de Sant Jordi,Ús de tauletes,Recicla i Hort Escolar,Conta-Contes2n Cicle-Infantil,Reagrupa-cions,Educ@rt,Radio Escolar,Projecte de Mentorització en RoboticaIES - CEIP,Impressores 3D,TALLERS de PASQUA,- Es van iniciar el curs 2007/08 a infantil- Al curs següent en tot el centre- Cada curs una temàtica- Alumnat 5è i 6è = Monitors- Alumnat 3anys - 4t = grups heterogenis- Alumnat 5è i 6è prepara els tallers junt al professorat amb antelació.- Evolució - Monitors sempre al mateix taller - Monitors sempre amb un grup- Nova proposta dels alumnes,Projecte Socialització - Reagrupaments,- Sorgeixen per necessitat durant el curs 2008-2009.- En inici els pares i mares del CE estava en contra.- Es va explicar el projecte en reunió a totes les famílies.- Va ser aprovat per unanimitat en CE.,Conta-Contes,Aquesta és una activitat per motivar a l'alumnat de primària per a llegir.En un inici se'ls demanava permís a les mestres d'infantil per anar a fer alguna activitat puntual, però actualment està establert que els divendres baixen els alumnes de 2n cicle per contar-los els llibres que s'han llegit a casa.,Aprenentatge per ambients,A.S. Intergeneracional,MENTORITZACIÓ IES-CEIP,Es propossa per primer cop enguany (curs 2017/18).L'experiència ha estat un èxit, tant per a l'alumnat de l'IES com del CEIP.Establir l'acció d'una manera més formal per a cursos vinents.,- Sorgeix per la col·laboració que feien entre l'equip d'infantil i la residència municipal de la 3a edat en accions puntuals.- Es realitza el projecte de forma conjunta i es reflecteixen les accions que es duen a terme: * Carnet I.T.V. * Castanyera * Felicitació nadalenca * Jocs per a la ment * Els iaios visiten el pati d'infantil,IMPACTE,En els últims cursos hem constatat:- Augment del rendiment acadèmic de l'alumnat.- Augment de l'èxit escolar.- Major nombre d'alumnes amb totes les àrees aprovades.- Augment de la motivació de l'alumnat.- Bon nivell d demanda del nostre centre en el procés d'admissió i matrícula.,Apadrinament primària - infantil,Apadrinament Primaria-Infantil,- Sorgeix en el curs 2014/15 per la necessitat d'establir de forma consesuada les activitats que es desenvoluparan de forma conjunta entre infantil i 3r cicle de primària.Des d'aquest curs -17/18- es comença amb l'apadrinament des de 4t de primària, per tal que l'alumnat d'infamntil tinga els tres cursos d'aquesta etapa un referent a primària.Es realitzen diferents activitats:- Cuinar coques típiques de la tardor- Replegar fulles- Conèixer la localitat i els seus edificis i places més emblemàtiques,Recicla i Hort escolar,- Sorgeix com a necessitat de fer torns per a regar les plantes i tenir cura de l'hort.- Agumenta quan la mateixa comissió s'encarrega de comprovar que es recicla de forma correcta.- A l'assamblea d'ecodelegats han participat: * Alumnes de tots els nivells * Professorat * Pares i Mares * Equip de neteja,Educ@rt,- Projecte en el qual participa tot el centre.- Cada curs es realitza una activitat diferent.- Fins ara s'ha treballat: * Fotografia * Pintura sobre llenç * Musical "El Rei Lleó" * Gravació d'un curt per aula * Escultures amb material de desfeta * Vidrieres,Projecte "Ús de les tauletes digitals en l'aula",- Comença el curs 2012/13 amb tauletes del centre.- El curs 2014/15 es distribueixen en la resta de cicles i es fa una nova inversió en tauletes per a 3r de primària.- Actualment l'alumnat de 3r cicle utilitza el model BYOD, en 2n cicle són del centre en model 1 x 1, a primer cicle hi ha un carro per a compartir i a infantil hi ha 2 per aula que s'utilitzen a mode de racó.,Radio Escolar,- S'adquireix en el curs 2013/14.- A l'inici s'utilitza per a fer les gravacions de les felicitacions dels aniversaris.- També s'utilitza per fer les gravacions de les pel·lícules que es fan per als "video-contes" de Sant Jordi.- Aquest curs s'ha encetat el programa "Un café amb bona companyia", on l'alumnat de 6é ha entrevistat a antics alumnes del centre. Aquest programa es puja a iVoox.,Sant Jordi,- Per celebrar el dia del llibre fem tres activitats diferenciades: * Intercanvi de llibres * "Video-contes" creats de forma col·laborativa en les aules des d'infantil 5 anys fins a 6é. * Visionat dels treballs de la resta de grups durant la setmana en la que cau el 23 d'abril.,Impressores 3D,- El curs 2016/17 ens arriba un qüestionari de General Electrics. Al final del mateix curs ens comuniquen que hem estat seleccionats entre 400 centres més d'educació primària, secundària i universitària arrel de tot el món.- En setembre de 2017 ens arriben al centre 2 impressores 3D.- Al llarg del curs hem intentar fer algunes coses, de moment hem impres uns "Esconabots".,Van començar el curs passat (2016/17).Compta amb 6 espais:- Mou-te- Eureka!- Emociona't- En harmonia- Experiments amb llum- Digital,PRINCIPALS PROBLEMES,Per aconseguir maximitzar el temps de què disposem, hem optat per crear els nostres propis materials en les àrees de matemàtiques i castellà.En ciències hi ha nivells que han creat les seves pròpies unitats didàctiques i altres nivells treballen per projectes segons proposin els seus alumnes.,Per poder dur a terme les diferents actuacions comptem:- Ingressos de Conselleria per al funcionament del centre- Ingressos de Conselleria per a llibres de text i la seva reposició- Traspàs del compte del menjador escolar a la del centre- Subvencions de l'ajuntament- Participació en diferents programes tant proposats per la mateixa Conselleria d'Educació com per altres entitats.,Per tal de tenir espai per a les diferents activitats fem ús educatiu d'espais com:- Passadissos- Aparcament- Jardí- Pati- Porxo