Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Condicions de lliurament del TdR

web centre

La data oficial de lliurament del treball de recerca és l’establerta en el calendari d’elaboració, fins a les 14.00 h, i l’alumnat haurà de:1. Penjar el treball escrit en format pdf al curs moodle, apartatEntrega 2ª TdR (important: el nom de l’arxiu ha de ser “COGNOMS, NOM, Títol del treball”)

.1. depositar en la secretaria del centre una còpia en paper de la memòria escrita correctament enquadernada, impresa a doble cara (exceptuant la portada) i opcionalment en color; recordeu que cal adjuntar per separat el full de seguiment d’entrevistes.2. Penjar el treball escrit en format pdf al curs moodle, apartatEntrega 4ª TdR (important: el nom de l’arxiu ha de ser “COGNOMS, NOM, Títol del treball”);La plataforma estarà operativa almenys 48 hores abans, i es recomana penjar-ho amb suficient antelació per si surten problemes.

2n lliurament: (14/06/2018)

3r lliurament (20/09/2018):

4t lliurament (06/11/2018):

1. Penjar el treball escrit en format pdf al curs moodle, apartatEntrega 3ª TdR (important: el nom de l’arxiu ha de ser “COGNOMS, NOM, Títol del treball”);

RECORDEU, fora de termini no cap la possibilitat d'entrega!