Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3a Trobada de Centres Innovadors de CatalunyaTarragona6 de Juny de 2018

CEIP Germans OchandoAlmassora - Castelló

Índex

1. Qui som2. Model educatiu de centre3.Processos d'innovació4. Actuacions5. Impacte6. Principals problemes

Presentació del centre

Centre d'Educació Infantil i Primària2 líniesMenjador escolarHorari amb Jornada PartidaGimnàs amb Mini-Trinquet i Galotxeta

Carro portàtil de NetbooksCarro portàtil de tauletes per a 1er cicleTauletes en l'aula 5:1 a infantilTauletes en l'aula 2:1 a 3r EPTauletes en l'aula 1:1 a 4t EPModel BYOD a 5è i 6è

Des de 1985/86

29 mestresPlantilla estableFormació en el centre i fora d'ellMRP en estiu des de 2013

450 alumnes -Nivell socioeconòmic Mig /Mig-Alt

Model Educatiu del Centre

Principis bàsics del PEC

Objectius educatius d'especial atenció

Metodologies i Recursos didàctics

Model Educatiu del Centre

PRINCIPIS BÀSICS DEL PEC

Els nostres trets d'identitat són:- Escola valenciana- Escola plural i democràtica- Escola per la pau- Escola per la socialització- Escola oberta a les TIC- Escola oberta a nous projectes- Escola sostenible- Escola inclusiva- Escola per la coeducació- Escola aconfessional

Els principis:- Globalització.- Temporalització de les eixides didàctiques.- Fomentar el treball en grup cooperatiu.- Responsabilitzar als alumnes.- Fomentar la creatividad i l'esperit crític.- Fomentar la coeducació.- Fomentar l'autonomia i l'autoestima.

Model Educatiu del Centre

Desenvolupar, dins de les possibilitats de cada alumne, les capacitats cognitives mitjançant una metodologia activa i dinàmica, on l'alumnat és el centre del procés d'E / A

Desenvolupar les destreses socials de l'alumnat, perquè Segueix capaç de resoldre futurs conflictes d'una forma dialogada i mai amb violència, així com desenvolupar les destreses emocionals de l'alumnat, perquè siguin capaços d'entendre l'estat emocional en què es troba en cada moment.

Desenvolupar en els alumnes un esperit crític perquè es qüestioni tota aquella informació que li arribi i la contrast abans de prendre la seva decisió.

Estimular, tant a l'alumnat com al professorat, les actituds d'intercanvi i cooperació entre els diversos membres de la comunitat educativa.

Implicar les famílies en el procés d'E / A, mitjançant la recerca i classificació d'informació entre altres.

OBJETIUS

Model Educatiu del Centre

METODOLOGIA

La nostra escola aposta per introduir i incorporar les innovacions a la seva acció educativa, respecten al mateix temps les pràctiques metodològiques que són positives per al nostre alumnat.Metodològicament l'escola es defineix com una escola que potencia la participació de l'alumnat el treball cooperatiu, l'aprenentatge significatiu i segueix les bases psicopedagògiques del constructivisme.L'escola impulsa i afavoreix l'ús de les eines digitals i audiovisuals, i potencia la creativitat i l'expressió a partir dels diferents llenguatges artístics i corporals.

RECURSOS

Per millorar l'atenció de l'alumnat, a més de comptar amb els recursos de PT i AL, fem ús dels grups flexibles -en què el tutor es queda amb la meitat del seu grup mentre que l'altra meitat es va a realitzar classe d'anglès , música o educació física; en la següent sessió els grups es intercambiarán- i el suport o reforç a l'aula preferentment.Com a recursos tecnològics comptem amb:- PDI a totes les aules i espais educatius.- Una aula d'informàtica per infantil amb 13 equips.- Tauletes digitals per treballar en grups a infantil, un carro de tauletes per primer cicle i una tauleta per alumne en segon cicle. Els alumnes de tercer cicle segueixen el model BYOD.- Un bon sistema de WI-FI.

Processos d'innovació que es realitzen actualment

GESTIÓ

INFORMACIÓ

FAMÍLIES

Aplicació per crear les teves pròpies lliçons. Últil en tots els nivells educatius, ja que tu ets qui dissenya el contingut.

Aplicació per treballar les matemàtiques des d'infantil fins a sisè de primària.

Noves Actuacions

MATIFIC

NEARPOD

Matific

MATIFIC

MOTIVACIÓ

PERSONALITZACIÓ

INFORMACIÓ

AVALUACIÓ

A

B

C

D

MATIFIC

MATIFIC

MATIFIC

MATIFIC

Nearpod

Crea

Explora

Informes

Col·labora

Activitats interactives

Nearpod

CREA

Crea les teves pròpies lliçons añadiándoles les activitats interactives que consideres més adequades en cada moment.A més, pots fer més atractives les lliçons afegint vídeos i imatges en 3D, fins i tot pots utilitzar la Realitat Virtual.Fins i tot pots crear lliçons que ja tinguessis fetes en formats com power point o pdf.

Nearpod

EXPLORA

Pots explorar les lliçons realitzades per altres docents per agafar idees a l'hora de crear les teves pròpies lliçons o fins i tot pots afegir-les a la teva biblioteca per utilitzar-les amb el teu alumnat.També pots escollir la diapositiva a la que et vols dirigir de forma ràpida.

Nearpod

ACTIVITATS INTERACTIVES

Millora les teves presentacions amb activitats interactives en les que els teus alumnes mostrin el grau d'assimilació dels continguts tractats.Pots escollir entre set tipus d'activitats.Pots afegir noves activitats en el mateix instant en què estiguis treballant la lliçó.

Nearpod

COL·LABORA

Col·labora amb els teus estudiants, o fes que ho facin entre ells, compartint imatges i text en temps real amb l'activitat "col·labora!".

Nearpod

INFORMES

La plataforma genera inormes tant en .csv com a .pdf.Aquests informes poden ser del grup aula o de cada un dels alumnes de forma individual.També es pot obtenir de forma individualitzada per cadascuna de les qüestions realitzades.

Processos d'innovació que es realitzen actualment

COM ES GESTIONE

El professorat està constituït en cicles i en comissions intercicles; les propostes que surten des de qualsevol d'aquestes reunions són parlades i consensuades en el claustre.Totes les actuacions són avaluades en finalitzar en claustre, quedant registrades tant les valoracions com les propostes de millora en l'acta de la reunió del claustre.

Processos d'innovació quees realitzen actualment

INFORMACIÓ I RECOLZAMENT AL PROFESSORAT

Mitjançant la formació en el centre es satisfan les necessitats formatives detectades pel claustre de professors.Aquesta formació pot partir des d'algun component del claustre o bé per la presència d'un ponent expert en la temàtica que sigui tractada.

Actuacions

Establertes

Noves

Tallers de PasquaAprenentatge servei intergeneracionalRadio escolarSant JordiRecicla i Hort escolarAprenentatge per ambients a infantilEduc@rt

MatificNearpodRobòtica a infantil i 6èImpressores 3D

Processos d'innovació que es realitzen actualment

COL·LABORACIÓ AMB LAS FAMÍLIES

Les famílies formen part de les activitats d'aula en infantil, participant de forma regulada en l'activitat de "El protagonista".També participen en activitats a nivell de centre com:- Halloween- Festival de Nadal- Els nostres majors- Conectem móns-Videocontes i Intercanvi de llibres en Sant Jordi- El hort escolar- Actuacions en l'entorn

IImpacte de les actuacions en els resultats acadèmics

IMPACTE

En els últims cursos hem constatat:- Augment del rendiment acadèmic de l'alumnat.- Augment de l'èxit escolar.- Major nombre d'alumnes amb totes les àrees aprovades.- Augment de la motivació de l'alumnat.- Augment de la demanda del nostre centre en el procés d'admissió i matrícula.

rincipals problemes i les seves solucions

ECONÒMICS

INFRAESTRUCTURALS

TEMPS vs CURRÍCULUM

Els principals problemes que ens solem trobar cada curs són:

Principals problemes i les sevessolucions

Econòmics

Per poder dur a terme les diferents actuacions comptem:- Ingressos de Conselleria per al funcionament del centre- Ingressos de Conselleria per a llibres de text i la seva reposició- Traspàs del compte del menjador escolar a la del centre- Subvencions de l'ajuntament- Participació en diferents programes tant proposats per la mateixa Conselleria d'Educació com per altres entitats.

rincipals problemes i les seves solucions

Infraestructurals

Per tal de tenir espai per a les diferents activitats fem ús educatiu d'espais com:- Passadissos- Aparcament- Jardí- Pati- Porxo

Principals problemes i les sevessolucions

Temps vs Currículum

Per aconseguir maximitzar el temps de què disposem, hem optat per crear els nostres propis materials en les àrees de matemàtiques i castellà (pròximament ho HARMOS també en valencià).En ciències hi ha nivells que han creat les seves pròpies unitats didàctiques i altres nivells treballen per projectes segons proposin els seus alumnes.

Mentorització d'alumnes de secundària a alumnes d'infantil i primària

Imprimim les peces per fer els nostres "escornabots"

Gràcies

Contacte

www.germansochando.com