Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Àmbit del SABERDEL PROJECTE LINGÜÍSTIC A UN PROGRAMA INTEGRAT DE LLENGÜES Àmbit de l’EMPRENDRE INCORPORACIÓ D’ACTIVITATS D’INICIATIVA EMPRENEDORAÀmbit del CRÉIXER PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PEL TREBALL DE L’EQUILIBRI EMOCIONAL,QUÈ ÉS LA TECNOLOGIA SOSTENIBLE?,,Recerca de necessitats i elaboració de projectes a partir de material en desús.,Elaboració per escrit de la proposta/sol•licitud i entrega a l’equip directiu.,Realització del projecte. Redacció dels passos i càlcul de mesures, treball de les unitats utilitzades, etc.,ÚS D' EINES REALS,PROJECTES ALTRUISTES I PER AL CENTRE,TREBALL EN EQUIP,OBJECTIUS 1. Potenciar activitats al voltant del Desenvolupament Sostenible. 2. Educar en la cultura ambiental. 3. Introduir coneixements sobre la tecnologia, els materials i la funcionalitat. 4. Educar en l’ emprenedoria.,5. Reflexionar sobre la vida dels materials 6. Recuperar espais del col•legi. 7. Possibilitar un aprenentatge interdisciplinari. 8. Afavorir el treball en equip. 9. Estar en contacte amb elsmaterials d’ús comú. 10. Aprendre a fracassar,, Professorat• Descobrir diferents procediments vàlids, a través dels quals arribar a un resultat positiu. • Treball de matèries curriculars en àmbits reals. • Potenciació de la relació professional i personal de l'equip docent. ,, Famílies• Major relació equip docent - famílies: subministrament de les primeres matèries.• Millora de la comunicació entre pares, mestres i alumnes. ,TECNOLOGIA SOSTENIBLECOL·LEGI SANT BONAVENTURAVILANOVA I LA GELTRÚ.,,,PROJECTE SEC: SABER, EMPRENDRE, CRÉIXER ,COL·LEGI SANT BONAVENTURA FRANCISCANSVILANOVA I LA GELTRÚ,- Dues línies de P3 a 4t d'ESO.- 710 alumnes.- Recinte escolar de 5 ha.- Dos pilars fonamentals: qualitati cultura ecològica.,PROBLEMÀTIQUES:SUBMINISTRAMENT DE MATERIALDESPESES EN MATERIALSOLUCIONS:IMPLICACIÓ DEL PROFESSORATRECOLZAMENT DE LA INSTITUCIÓ