Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA

Basat en la 6a edició de l'American Psychological Association

Índex

01Consideracions general

1.- Què és una referència?Una referència és el conjunt de dades que permet identificar un document o una font d'informació.Ens permet saber la publicació d'on hem extret la citació i facilita la cerca i localitzacióde l'obra.2.- Què és una citació?Unacitació és una forma abreviada d'una referènciainseridaen el text o com a nota depeude pàgina d'un treball. Ens permet identificar i localitzarla font d'informació (llibre, article, web,capítols...) iajuda a evitar elplagi. A més, és un indicador de qualitat, exclusivitati rigor deltreball.3.- Què és una bibliografia?La bibliografia és una llista dereferènciesdels documentsconsultats a l'hora de fer un treball. Sesitua al final del treball.

02 Normativa APA

La bibliografia (o llista de referències) cita els documents que donen suport a un treball concret i se situa al final. La bibliografia comença en una pàgina nova immediatament després del text, continua amb la numeració de pàgines del document, cal justificar el text i fer sagnat francès. Es recomana fer una única llista de bibliografia final amb tots els documents, encara que hi hagi diversos formats: llibres, articles, pàgines webs, tesis, articles electrònics, vídeos…

03 Com citar documents impresos

04 Com citar documents electrònics

05Com citar documents audiovisuals

Com citar documents impresos

3.1 Llibres

Cognom, N., any de publicació, títol i subtítol, edició, editorial i lloc de publicació.

1 autor Cognom, N. (any). Títol en cursiva: subtítol (#ed.). Ciutat: EditorialGarcía, G. (1993). Crónica de una muerte anunciada (2ª ed.). Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.Entre 2 i 7 autorsCognom, N., Cognom, N., Cognom, N., i Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (#ed.). Ciutat: Editorial.Elias, M. Tobias, S., i Friedlander, B. (2016). Educar con inteligencia emocional (5ª ed.). Barcelona:Penguin Random House Grupo Editorial.

03

3.2 Articles de revistes

Cognom, N., any de publicació, títol de l'article, a revista títol de la revista, núm. de revista, pàgina/es.

Exemple:Vegara, J.M., (2017). La crisi i el pensament econòmic.CEC Revista econòmica de Catalunya.

04 Com citar documents electrònics

Autor/s, any de publicació, títol i subtítol, edició, editorial, data de consulta . <URL>

TweetSerra, J. [jserramacia]. (2013, novembre 24). #El Barça recorda Miquel Martí i Pol deu anys després de la seva mort | FC Barcelona http://www.fcbarcelona.cat/club/det all/noticia/el-barca-recorda-miquel-marti-i-pol-deu-anys-despres-de-la-seva-mort. [Tweet]. Consultat des de https://twitter.com/jserramacia/status/4045432504441 93792

4.3 Llibre electrònic

4.1 Pàgina web

Si desconeixem l'autor, exemple:http://www.iciq.org/research/ [consultat el dia 12/08/2017]

Autor/s, any de publicació, títol i subtítol, edició, editorial, data de consulta . <URL>

4.2 Article de revista en format electrònic

Autor/s, any de publicació, títol de l'article i subtítol, títol de la revista, edició, editorial. Recuperat el data de consulta . <URL>

Cognom/s, Inicial nom. (data).Títol del treball[tipus de suport]. Editorial [data consultada]. <URL>.Exemple de citació d'un article d'un lloc webPalà, R. (2015)."Set dies de juliol que haurien pogut canviar-ho tot: de la "llista sense president" a junts pel Sí[article en linia]. elcritic.cat [ Data de consulta: 25 de setembre de 2015]. <http://www.elcritic.cat/inverstigacio/set-dies-de-juliol-que-haurien-pogut-canviar-ho-tot-de-la-llista-sense-president-a-junts-pel-si-5789>.Exemple de citació d'un article de Viquipèdia:Guerra dels Segadors(12 d'octubre de 2015). Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure. [Data de consulta: 19 d'octubre de 2015] <http://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_dels_Segadors

05

Com citar documents audiovisuals

TdR

Nom del film. Dir. Nom complet. Nom de la productora, any de l’estrena

Exemple:ex.Bowling for Columbine. Dir. Michael Moore.Dog Eat Dog Films, 2002.

5.1 Film