Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Línia del temps

Gener

Gener

Febrer

Febrer

Març

Professorat

S'estableix grup/tema: diferents Departaments Didàctics.

Alumnat

Motivació projectes.

EMBELLIM L'ENTORN

Desafiaments

Casetes pardals, robot, vídeo, video joc, instal·lació multisensorial, rotulació arbres.

Informació

Recerca/tractament informació, sel·lecció, disseny, programació dif Departaments.

Informació

Sel·lecció/exposició oral internivells.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Línia del temps

Abril

Maig

Maig

Productes

Desenvolupament/treball per tallers ( Epv Informàt, Tecno i Biol ).

Setmana ABP

Exposició dels productes.

EMBELLINT L'ENTORN

Avaluació

Rúbriques, diaris, exàmens... Coavaluació, autoavaluació i heteroavaluació.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit