Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2.Glas/slovoA, E, I, O, U

Ponovimo !

1. GlasoviA, O, I

3. Dan državnosti

4. Rečenice

5.Sastavljanje rečenica od niza riječi

7. Gdje je P?

8. Crvenkapica

9. Ivica i Marica

10.Tri praščića

11. Vuk i 7 kozlića

12. Kako sanjaju stvari

6. Glasovi/slovaR, S, Š, P, L, T

13. Tri medvjeda i gitara