Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект "12+ книг 2018 року".

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, які підготовлені науково-педагогічними працівниками університету та представлені у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.

Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю. Другий рік навчання : підручник / С. Л. Зубатов ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 416 с.


Пропонований підручник охоплює матеріал другого року навчання з українського народного танцю західних областей України. Містить у собі методику викладання українського народного танцю Карпатського краю.

Підручник складається з пяти розділів. У першому розділі подано етнографічне районування Західної України та характерні особливості танців Карпатського краю. У другому розділіматеріал побудований на основних існуючих положеннях, елементах та рухах танців Західної України. У третьому розділі вміщено рекомендації щодо вивчення вправ біля станка, а також запропоновано варіант побудови занять біля станка на основі лексики танців західних областей України. У четвертому розділі розглядаються цільові танцювальні композиції, етюди, описано характерні для Західної України танці. Пятий розділ містить матеріал про народний одяг цього регіону. Книга ілюстрована, доповнена нотним матеріалом.

Підручник розраховано на студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Його можуть використати керівники та учасники аматорських ансамблів танцю, а також усі, хто хоче поглибити свої знання з українського танцю.Сергій Лук’янович Зубатов – доцент кафедри народної хореографії. Працює на кафедрі з 1982 р. Завідувач кафедри народної хореографії з 1999 р. по 2012 р.

Понад 30 років займається розвитком методики викладання українського народно-сценічного танцю, має багаторічний власний педагогічно-практичний досвід роботи у вищих навчальних закладах України та близького зарубіжжя. Неодноразово брав участь у проведенні низки міжнародних семінарів з українського танцю для української діаспори в Україні, Канаді, США, Нідерландах, Франції, Австралії, Росії, Литві та інших країнах.

С. Л. Зубатов проводить значну методичну роботу: ним розроблені і підготовлені до друку типові програми для вищих навчальних закладів. Сергій Лук’янович постійно бере участь в роботі журі міських та всеукраїнських хореографічних фестивалів-конкурсів.

Результатом багаторічного практичного досвіду С. Л. Зубатова стало створення навчально-методичних DVD фільмів «Український народний танець», «Приклади побудови комбінацій біля станка в українському народному танці», «Методика виконання віртуозних рухів», «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю» та теоретичні праці: «Основи викладання українського народно-сценічного танцю», «Методика роботи з хореографічним колективом», «Українські народні побутові танці», «Методика викладання хореографічних дисциплін».

Численні танцювальні колективи України, Канади, США, Австралії, Нідерландів, Франції у своєму репертуарі мають хореографічні номери, створені С. Л. Зубатовим, яких у доробку балетмейстера понад 50.

Педагогічна діяльність Сергія Лук’яновича Зубатова – вагомий внесок у збереження та розвиток українського народного танцю.


Прядко О. М. Кінознімальна апаратура та оптика : навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво» / О. М. Прядко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 310 с. : іл.


У навчальному посібнику ґрунтовно та всебічно викладені базові визначення та теоретичні основи геометричної й фізичної оптики, необхідних для роз’яснення принципу дії оптичних елементів і систем. Розглянуті конструктивні особливості побудови і класифікація сучасних знімальних об’єктивів як з фіксованою, так і зі змінною фокусною відстанню, а також особливості застосування знімальних об’єктивів та світлофільтрів в аналогових (плівкових) і цифрових знімальних камерах. Розглянуті складові конструктивно-технологічного й технічного устрою кінознімальних камер, їх технічні характеристики, допоміжна операторська техніка, а також методи й системи контролю знімальних камер та оптики.Прядко Олександр Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник культури України.

Член Національної спілки кінематографістів України(НСКУ). Створив понад 400 фільмів. Отримав 16 авторських свідоцтв на винаходи, більше 70 раціоналізаторських пропозицій. Винайшов прилад для здійснення корекції кольору і контрасту в кінонегативі та розробив рекомендації для зйомок, які були використані у художніх кінофільмах: «Таємниці Києво-Печерської Лаври» (реж. М. Ільїнський), серіал «Чорна Рада» (реж. М.Засєєв-Руденко), «Братство» (реж. С.Клименко) та інші.

Нагороди:

Диплом Київської міської Ради винахідників і раціоналізаторів

Почесна Грамота Міністерства культури України та інші.

Викладає дисципліни: «Сенситометрія», «Кінознімальна апаратура та оптика», «Світлотехніка».

Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). Вип. 1 / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка, каф. інформ. технологій, Укр. бібл. асоц. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 192 с.


Наукова бібліотека, спільно з кафедрою інформаційних технологій КНУКіМ започатковують проведення наукового семінару «Бібліотека. Книга. Наука» як традиційного заходу, в рамках якого науковці, практики, представники органів державної влади та громадських організацій обговорюватимуть актуальні проблеми підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Випуск 1 матеріалів наукового семінару присвячено актуальним проблемам книгознавства, бібліотекознавства та інформаційних технологій.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. , Київ, 26–28 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. ун-т культури, Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 322 с.


Збірник містить наукові тези V Міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбулася 26–27 квітня 2018 р. на базі Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міжнародної Торговельної Палати ICC Ukraine, Wyzsza Szkola Turystyki i Jezykow Obcych w Warszawie (WSTiJO) (Республіка Польща), EMBASSY OF HUNGARYHUNGARIAN TOURISM Information Office (Угорщина), Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii (Республіка Польща), Мережі еко-ресторанів «Батьківська хата», Асоціації кулінарів України, Асоціації сомельє України, Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова, Opera Hotel Kyiv. Матеріали містять певні підсумки наукових досліджень провідних учених України та країн-учасниць конференції, а також доробки докторантів, аспірантів, магістрантів та будуть цікавими й корисними для широкої наукової громадськості, фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та соціокультурної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, м. Київ, 18–19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.: М. М. Поплавський (голова), І. О. Костиря (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 286 с.


У журналі викладено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин».

Тематика збірника має розділи, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії: сучасні виклики для України; міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна; сучасного міжнародного права: стан та перспективи розвитку; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціології міжнародних відносин, соціологічних досліджень в галузі міжнародних відносин; міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій.

Філософія культури : словник / К. Кириленко,
О. Кундеревич, Л. Бойко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : ТОВ «Агенство «Україна», 2018. – 280 с.


Словник «Філософія культури» є енциклопедичним та полідисциплінарним (містить матеріал з різних галузей знань – філософії, філософії культури, філософії мистецтва, культурології, мистецтвознавства, релігієзнавства, інноваційного менеджменту, соціальних комунікацій тощо).

Охоплює проблематику філософії культури як науки, а також висвітлює знакові для розвитку сучасної культури поняття суміжних наук. Видання містить у собі висвітлення 100 понять, які є репрезентативними у своїй цілісності для вивчення проблематики сучасної філософії культури.

Словник «Філософія культури» адресується студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, усім, хто зацікавлений проблематикою сучасної культури, явищами та процесами, що в ній відбуваються.

ПереглянутиКириленко Катерина Михайлівна – завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доктор педагогічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі», – за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Викладає дисципліни: «Філософія (у т.ч. Логіка та Релігієзнавство)», «Релігієзнавство», «Інноваційна культура».


Кундеревич Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент.

Відмінник освіти України, регіональний експерт ЮНЕСКО з викладання етики, член робочої групи «Центру соціальної відповідальності бізнесу та ділової етики» при Міжнародному інституті бізнесу.

Тема дисертаційного дослідження: «Покаяння в морально-духовному бутті людини», – за спеціальністю 09.00.07 «Етика».

Викладає дисципліни: «Філософія», «Теорія і практика зв’язків з громадськістю», «Релігійні громади в соціальних комунікаціях», «Інформаційні війни».


Бойко Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування у школярів загальнолюдських цінностей в умовах функціонування соціально-педагогічної системи «сім'я - школа - установи культури» за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка».

Викладає дисципліни: «Методологія й організація наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі».

Каракоз О. О. Історія книги : навч. посіб. / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 360 с.


У навчальному посібнику на основі великого масиву фактичного матеріалу та з врахуванням досліджень відомих дослідників з історії книжкової та видавничої справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної і світової книги з давніх часів до початку XIX ст.

Автор навчального посібника висвітлив основні характерні риси трансформаційних змін книжкової структури з точки зору досягнень сучасної історичної науки. Обґрунтував закономірності виникнення, становлення та розвитку української книги на тлі світового книговидання. З належною послідовністю та повнотою розкрив особливості стилів художнього оформлення рукописів та стародруків. Проаналізував основні гіпотези щодо початку друкарства в українських землях та виявив передумови виникнення вітчизняного та світового книгодрукування. Висвітлив основні напрями діяльності найвидатніших світових друкарів XV–XVI ст., а також зарубіжних та вітчизняних видавців XVIІ–ХІХ ст. та виявив їх внесок у розвиток книжкової справи та книговидання.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх хто цікавиться питанням пов’язаних з вивченням історії книги та видавничої справи.


Переглянути зміст


Каракоз Олена Олександрівна заступник декана факультету соціокультурної діяльності, кандидат історичних наук, доцент.

Автор близько 30 наукових та навчально-методиних друкованих праць, організатор та учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, науковий керівник дипломних та курсових робіт.

Викладає дисципліни: «Історія книги і книгознавство», «Експертиза рідкісних книг».

Коло наукових інтересів: книга в історії та культурі України, сучасні концепції книгознавства, соціально-комунікаційні основи формування культурно-інформаційного простору, підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі.

Прядко О. М. Кінознімальна апаратура та оптика : навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво» / О. М. Прядко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 310 с. : іл.

У навчальному посібнику ґрунтовно та всебічно викладені базові визначення та теоретичні основи геометричної й фізичної оптики, необхідних для роз’яснення принципу дії оптичних елементів і систем. Розглянуті конструктивні особливості побудови і класифікація сучасних знімальних об’єктивів як з фіксованою, так і зі змінною фокусною відстанню, а також особливості застосування знімальних об’єктивів та світлофільтрів в аналогових (плівкових) і цифрових знімальних камерах. Розглянуті складові конструктивно-технологічного й технічного устрою кінознімальних камер, їх технічні характеристики, допоміжна операторська техніка, а також методи й системи контролю знімальних камер та оптики.


Переглянути зміст

Прядко Олександр Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник культури України.


Член Національної спілки кінематографістів України (НСКУ). Створив понад 400 фільмів. Отримав 16 авторських свідоцтв на винаходи, більше 70 раціоналізаторських пропозицій. Винайшов прилад для здійснення корекції кольору і контрасту в кінонегативі та розробив рекомендації для зйомок, які були використані у художніх кінофільмах : «Таємниці Києво-Печерської Лаври» (реж. М. Ільїнський), серіал «Чорна Рада» (реж. М.Засєєв-Руденко), «Братство» (реж. С.Клименко) та інші.

Нагороди:

Диплом Київської міської Ради винахідників і раціоналізаторів

Почесна Грамота Міністерства культури України та інші.

Викладає дисципліни: «Сенситометрія», «Кінознімальна апаратура та оптика», «Світлотехніка».


Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю. Другий рік навчання : підручник / С. Л. Зубатов ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 416 с.


Пропонований підручник охоплює матеріал другого року навчання з українського народного танцю західних областей України. Містить у собі методику викладання українського народного танцю Карпатського краю.

Підручник складається з пяти розділів. У першому розділі подано етнографічне районування Західної України та характерні особливості танців Карпатського краю. У другому розділіматеріал побудований на основних існуючих положеннях, елементах та рухах танців Західної України. У третьому розділі вміщено рекомендації щодо вивчення вправ біля станка, а також запропоновано варіант побудови занять біля станка на основі лексики танців західних областей України. У четвертому розділі розглядаються цільові танцювальні композиції, етюди, описано характерні для Західної України танці. Пятий розділ містить матеріал про народний одяг цього регіону. Книга ілюстрована, доповнена нотним матеріалом.

Підручник розраховано на студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Його можуть використати керівники та учасники аматорських ансамблів танцю, а також усі, хто хоче поглибити свої знання з українського танцю.


Переглянути зміст

Зубатов Сергій Лук’янович доцент кафедри народної хореографії. Працює на кафедрі з 1982 р. Завідувач кафедри народної хореографії з 1999 р. по 2012 р.

Понад 30 років займається розвитком методики викладання українського народно-сценічного танцю, має багаторічний власний педагогічно-практичний досвід роботи у вищих навчальних закладах України та близького зарубіжжя. Неодноразово брав участь у проведенні низки міжнародних семінарів з українського танцю для української діаспори в Україні, Канаді, США, Нідерландах, Франції, Австралії, Росії, Литві та інших країнах.

С. Л. Зубатов проводить значну методичну роботу: ним розроблені і підготовлені до друку типові програми для вищих навчальних закладів. Сергій Лук’янович постійно бере участь в роботі журі міських та всеукраїнських хореографічних фестивалів-конкурсів.

Результатом багаторічного практичного досвіду С. Л. Зубатова стало створення навчально-методичних DVD фільмів «Український народний танець», «Приклади побудови комбінацій біля станка в українському народному танці», «Методика виконання віртуозних рухів», «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю» та теоретичні праці: «Основи викладання українського народно-сценічного танцю», «Методика роботи з хореографічним колективом», «Українські народні побутові танці», «Методика викладання хореографічних дисциплін».

Численні танцювальні колективи України, Канади, США, Австралії, Нідерландів, Франції у своєму репертуарі мають хореографічні номери, створені С. Л. Зубатовим, яких у доробку балетмейстера понад 50.

Педагогічна діяльність Сергія Лук’яновича Зубатова – вагомий внесок у збереження та розвиток українського народного танцю.

Юрченко М. С. Історія та теорія академічного вокально-хорового виконавства : практикум / М. С. Юрченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 116 с.


У практикумі наведено рекомендації для вивчення та засвоєння важливих історичних, теоретичних та виконавських аспектів, що становлять базові знання студентів хорових відділень закладів вищої освіти, та які викладаються у КНУКіМ у дисципліні «Історія та теорія академічного вокально-хорового виконавства».

Подано теми і завдання для лекційних занять, теми і завдання для самостійної роботи студентів, питання та завдання до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів, методичні рекомендації до дисциплін та лекцій, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Наведено списки рекомендованої літератури.

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, м. Київ, 18–19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.:
М. М. Поплавський (голова), І. О. Костиря (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 286 с.


У журналі викладено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Тематика збірника має розділи, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії: сучасні виклики для України; міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна; сучасного міжнародного права: стан та перспективи розвитку; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціології міжнародних відносин, соціологічних досліджень в галузі міжнародних відносин; міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій.

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. , Київ, 26–28 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. ун-т культури, Ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 322 с.


Збірник містить наукові тези V Міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбулася 26–27 квітня 2018 р. на базі Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міжнародної Торговельної Палати ICC Ukraine, Wyzsza Szkola Turystyki i Jezykow Obcych w Warszawie (WSTiJO) (Республіка Польща), EMBASSY OF HUNGARYHUNGARIAN TOURISM Information Office (Угорщина), Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii (Республіка Польща), Мережі еко-ресторанів «Батьківська хата», Асоціації кулінарів України, Асоціації сомельє України, Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова, Opera Hotel Kyiv. Матеріали містять певні підсумки наукових досліджень провідних учених України та країн-учасниць конференції, а також доробки докторантів, аспірантів, магістрантів та будуть цікавими й корисними для широкої наукової громадськості, фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та соціокультурної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). Вип. 1 / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка, каф. інформ. технологій, Укр. бібл. асоц. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 192 с.


Наукова бібліотека, спільно з кафедрою інформаційних технологій КНУКіМ започатковують проведення наукового семінару «Бібліотека. Книга. Наука» як традиційного заходу, в рамках якого науковці, практики, представники органів державної влади та громадських організацій обговорюватимуть актуальні проблеми підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випуск 1 матеріалів наукового семінару присвячено актуальним проблемам книгознавства, бібліотекознавства та інформаційних технологій.


Переглянути зміст


Читати більше тут і тут ЧасБібліотек №5
Народжені Карпатами – III = Born by the CarpathiansIII : плакат. проект в рамках Міжнар. фестивалю мистецтв «Карпатський простір», 4–6 трав. 2018, Івано-Франківськ, Майдан митр. Андрея Шептицького / М-во культури України, М-во інформ. політики України, Івано-Франк. обл. держ. адмін., Івано-Франк. міськрада, Івано-Франк. облрада, Київ. нац. академ. театр. оперети, Секція плакату та графіч. дизайну Київ. орг. Нац. спілки худож. України ; дизайн кат. Будник Оксана ; упоряд. Будник Андрій. – Київ ; Івано-Франківськ, 2018. – 24 с.


Проект «Народжені Карпатами», автором та ідейним натхненником якого є Андрій Будник (голова секції плакату та графічного дизайну Київської організації НСХУ), представляє портретну плакатну галерею видатних осіб, за походженням і діяльністю поєднаних із Карпатським регіоном.

У проекті представлені роботи викладачів (Андрій Будник, Оксана Чуєва) та студентів кафедри графічного дизайну КНУКіМ.


Більше про плакатний проект читайте тут


Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект "12+ книг 2018 року".

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, які підготовлені науково-педагогічними працівниками університету та представлені у виставковій залі бібліотеки.


Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.