Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

A cOnvIvEncIA dA tEcnOlOxÍA En cOntExtOs dE AprEndIzAxE.

CEIP de Viñagrande Deiro

02

10 liñasbásicas

de actuación para a convivencia tecnólóxica no centro

Creación de contido propio con aplicacións de alto potencial educativo.

01020304050607080910

Darlle saída aos traballos do alumnado a través dos MMCC.

Achegarse á comprensión de realidades únicamente tecnolóxicas.

Educar ás xeracións máis novas no uso das redes sociais.

Alfabetización dixital da comunidade educativa.

Aprendizaxe Servizo. Compensar desigualdades de acceso á educación.

As TIC non teñen a exclusiva. Só deben sumar.

Interactuar establecendo contactos máis aló da contorna.

Ampliación do número de experiencias do alumnado.

Reducido uso para tareas reproductivas.

Idea

Business

eD. inFanTil

Our Team

- Uso moi reducido por parte de nenos e nenas.- Acceso e uso principalmente por parte do profesorado. - Empréganse como actividade lúdica para alumnado.- Tamén para presentar contidos audiovisuais de interese.

1º cIclOeD. prImAriA

Búsqueda e acceso á información para procesos de investigación

Iniciación na creación

Comeza o uso dos medios de comunicación

cOntExtOs De AprEndIzAxE

Humanístico

Lingüístico-literario

Informadeiro

Matemático

Científico

Beta 1

New targets

AUmentAndO A Un vAllE vIrtUAl

Our Team

cOntExtO lIngÜÍstIcO - lItErArIO

Plans de traballo

InfOrmAdEIrO

Algo máis que medios de comunicación

A través de TeleViñagrande, RadioDeirOnline, RedeiraSociais e A Xanela de Viñagrande o alumnado non só goza traballando diversos contidos curriculares senón que tamén lle da saída ás actividades que realiza o alumnado no centro.

Plans de traballo

Our Team

cOntExtO mAtEmÁtIcO

03

01

02

04

mEllOrAndO o ApArcAmEntO

Grazas!

CEIP de Viñagrande Deiro