Want to make creations as awesome as this one?

TranscriptНаукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект "12+ книг 2018 року".

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, які підготовлені науково-педагогічними працівниками університету та представлені у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.

Васьків М. Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х – поч. 1930-х років : монографія / Микола Васьків ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. зв’язків із громадськістю і журналістики. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 172 с.


У монографії йдеться про актуальні проблеми вивчення української журналістики й журналістикознавства 1920-х – поч. 1930-х років. Автор монографії досліджує раніше не відомі чи мало знані наукові й науково-популярні публікації цього періоду, в яких аналізується стан і розвиток західної та східної преси, а також перші кроки вітчизняної радіожурналістики. На основі цього аналізу реконструйовані стан свободи слова і друку в Україні й за кордоном у міжвоєнне двадцятиріччя, методи, форми, прийоми, засоби, жанри тощо, продуктивні у вітчизняних мас-медіа тієї доби. Акцентується увага на формуванні основних принципів професійної діяльності на прикладі здобутків і втрат журналістики 1920-х – поч. 1930-х років у порівнянні з сучасними теоретичними і практичними напрацюваннями.

Монографія рекомендована для фахівців із дослідження масмедійної сфери, студентів – майбутніх журналістів, усіх зацікавлених у вивченні історії української журналістики.


Переглянути


Васьків Микола Степанович

доктор філологічних наук, професор кафедри PR і журналістики КНУКіМ


Хоцяновська Л. Ф. Методика виконання імпровізації та контактної імпровізації : навч. посіб. / Л. Ф. Хоцяновська,
А. Ю. Рехвіашвілі ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 101 с.


У посібнику запропоновано навчальні та методичні матеріали з дисципліни «Методика виконання імпровізації та контактної імпровізації», що входить до циклу підготовки бакалавра зі спеціальності 024 «хореографія» спеціалізації «класична хореографія» у Київському національному університеті культури і мистецтв. Подано завдання практичних та лабораторних занять, методичні рекомендації до них, завдання для самостійної роботи та запитання для самоперевірки знань студентів. Наведено перелік використаних і рекомендованих джерел.

Посібник призначений для студентів хореографічної спеціальності вищих навчальних закладів (коледжів, академій, інститутів, університетів), педагогів-хореографів.


ПереглянутиЛюдмила Францівна Хоцяновська – заслужена артистка України, дипломант Всеукраїнського конкурсу артистів естради, магістр сучасної класичної хореографії, старший викладач. Працює на кафедрі з 1999 року. Відповідальна за організацію виробничої практики.

Хоцяновська Л.Ф. розпочала свою трудову діяльність артисткою балету Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.

З 1996 р. – солістка театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». Презентувала сучасне хореографічне мистецтво, гастролюючи в Канаді, Великій Британії, Білорусі, Туреччині, Сербії, Італії, Іспанії, Данії, Норвегії, Швеції, Китаї, Америці.

Хоцяновська Л.Ф. постійний учасник журі міжнародних, всеукраїнських та регіональних мистецьких фестивалів, конкурсів («Музична парасолька» м. Вінниця, «Софіївські Зорі» м. Умань; «На хвилях чорного моря» м. Ялта).

Автор навчальних програм: «Мистецтво балетмейстера», «Теорія та методика викладання імпровізації і контактної імпровізації», «Поглиблене вивчення імпровізації та контактної імпровізації».

Викладає дисципліни: «Мистецтво балетмейстера», «Теорія та методика викладання імпровізації та контактної імпровізації», «Поглиблене вивчення імпровізації та контактної імпровізації».

Аніко Юріївна Рехвіашвілі – народна артистка України, професор, лауреат Міжнародного конкурсу артистів балету імені С. Лифаря, балетмейстер-постановник, художній керівник театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», нині очолює балетну труппу Національної опери України ім. Т. Шевченка. Із 1990 року викладає в Київському національному університеті культури і мистецтв. З 1996 року очолює кафедру класичної хореографії.

Театр сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», який очолює завідувач кафедри, неодноразово презентував танцювальне мистецтво України закордоном. Глядачі Польщі, Сербії, Італії, Іспанії, Швеції, Норвегії, Великобританії, США та Канади завжди тепло зустрічають виступи театру на сценічних майданчиках.

Рехвіашвілі А.Ю. є автором навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів «Мистецтво балетмейстера», навчальних програм із фахових дисциплін для бакалаврів та магістрів.

Викладає дисципліни: «Мистецтво балетмейстера», «Діалектика традиції та новаторство в хореографічному мистецтві».Булига К. Б. Практикум з чисельних методів в інформатиці : навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. Б. Булига, О. А. Булига, О. М. Волощук. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 148 с.


В посібнику послідовно викладена теорія і алгоритми основних чисельних методів. Кожна тема розглядається за загальною схемою: основний теоретичний матеріал з прикладами чисельної реалізації за допомогою програмних продуктів Excel та MathCad, два типи завдань «Завдання до виконання» і «Завдання для самостійної роботи» та контрольні питання.

Для студентів, які навчаються за напрямами «Компютерні науки», може бути рекомендований студентам усіх спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в межах дисципліни «Чисельні методи». Посібник може бути корисний також викладачам зазначеної дисципліни.


ПереглянутиБулига Костянтин Борисович

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Закінчив Київський автомобіле-дорожній інститут за спеціальністю «Мости і тунелі» (1976). Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Развитие регионально-проэкционного метода применительно к решению задач термоупругости и теплопроводности» (1982) за спеціальністю «Механіка деформованого твердого тіла».

Сфера наукових інтересів: прикладна математика, CASE–технології, економіко-математичне моделювання, проектний менеджмент.
Волощук Олег Михайлович

старший викладач кафедри комп’ютерних наук

Закінчив Вінницький державний політехнічний університет за спеціальністю «Комп'ютерні та інтелектуальні системи та мережі» (1998).

Сфера наукових інтересів: проектування комп’ютерних мереж, адміністрування персональних та серверних операційних систем, захист інформації.Народний спів : хрестоматія / упоряд.: Наталія Цюпа, Поліна Павлюченко, Віталій Марченко, Вікторія Ткаченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 224 с.


Хрестоматія адресована студентам та викладачам вищих музичних навчальних закладів, а також всім любителям народнопісенного виконавства. Репертуарну частину складають українські народні пісні в записах вітчизняних фольклористів К. Квітки, Лесі Українки, О. Потебні, С. Тобілевич,
Д. Яворницького, Н. Присяжнюк, Г. Танцюри, Л. Ященка, та інших, а також пісні в обробках Г. Верьовки, М. Кириченка, В. Таловирі, Ю. Чуприни,
В. Самойленка, О. Винокура, А. Кулика, К. Швиденка та В. Марченка. Пісні різні за змістом, характером, рівнем технічних і художніх труднощів. Всі твори, подані у збірнику, мають практичне значення і апробовані у роботі зі студентами.


ПереглянутиНаталія Петрівна Цюпа

українська співачка (контральто), народна артистка України, професор.

У 1966 – поч. 2000-х рр. – солістка Національного Академічного заслуженого українського народного хору ім. Г. Верьовки.

Артистка вокального тріо ім. Г. Верьовки (із 1970 р.). Організатор і художній керівник Заслуженого дитячого вокально-хореографічного гурту «Шумка» Центру естетичного виховання молоді Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1993-2005 рр.). Колектив став Лауреатом І-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Музика світу» (Італія, 1998), гастролював у Аргентині, Естонії.

Викладає постановку голосу, сольний спів.Поліна Григорівна Павлюченко

українська співачка, народна артистка України, професор, активний громадський діяч.

У 1966 – 2000 рр. – солістка Національного Академічного заслуженого українського народного хору ім. Г. Верьовки.

Артистка вокального тріо ім. Г. Верьовки (із 1970 р.). У 2001 вийшов компакт-диск «Співає тріо імені Григорія Верьовки», до якого увійшли записи українських народних пісень з фонду Національної радіокомпанії України. На громадських засадах брала участь у формуванні експозиції музею «Стара школа» села Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області. Викладає постановку голосу, сольний спів.Синергія в культурному просторі сучасності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
м. Київ, 29 – 30 берез. 2018 р. / редкол.: Кириленко К. М., Кундеревич О. В., Оборська С. В., Олійник О. О., Петрова І. В., Ткач М. М., Федотова О. О. ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. філософії, Каф. культур.-дозвіл. діяльності. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 276 с.


Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел та посилання на них та за інші відомості.

Грицюк О. Ю. Аранжування та читання вокально-хорових партитур : практикум /
О. Ю. Грицюк, О. С. Сліпченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. та інструмент. мистецтва. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 40 с.


Практикум з аранжування та читання вокально-хорових партитур є комплексним самостійним методичним посібником, який має на меті розвиток у студентів навичок аналізу та виконання вокальних і хорових партитур різних стилів та рівню складності на фортепіано. Дане учбове видання дає можливість студентам повністю оволодіти практичними навичками з аранжування та читання хорових партитур.

Практикум містить: тематичний план практичних занять, інструкції до практичних занять та методичні рекомендації з їх виконання; методичні рекомендації, а також теми та завдання для самостійної роботи; питання та завдання до заліку; критерії оцінювання знань студента з даної дисципліни; список рекомендованої (базової та додаткової) літератури; орієнтовний репертуар.

Грицюк О. Ю. Основи вокально-хорової техніки : практикум / О. Ю. Грицюк,
О. С. Сліпченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. та інструмент. мистецтва. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 32 с.


Практикум має прикладне значення у вивченні студентами дисципліни «Основи вокально-хорової техніки», дозволяє отримати практичні навички та закріпити теоретичні знання, набуті при проходженні курсу. У практикумі висвітлюються актуальні питання музикантського розвитку студентів як майбутніх артистів хорових і ансамблевих колективів.

Практикум включає в себе методичні рекомендації до вивчення курсу, методичні вказівки з виконання практичних занять, методичні вказівки з виконання індивідуальних занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, пакет комплексних контрольних робіт, а також список фахової літератури, рекомендованої для ознайомлення з метою кращого оволодіння студентами даною дисципліною та підвищення рівня їх професійної підготовки.

Сліпченко О. С. Методичні рекомендації до написання анотації та аналізу хорової партитури : метод. посіб. / О. С. Сліпченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. та інструмент. мистецтва. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 44 с.


Методичний посібник адресовано студентам напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування». В ньому здійснено детальний та систематизований опис процесу теоретичного, хорознавчого та виконавського аналізу партитур, звернено увагу на звязок теоретичного дослідження із практично-виконавською стороною роботи з твором. Вміщено план складання анотації та аналізу партитури, здійснено методичне обґрунтування доцільності його пунктів. Подано методичні рекомендації по роботі з кожним пунктом плану, підкреслено ключові моменти, на які студент повинен звернути особливу увагу при роботі з партитурою. Подано список рекомендованої музикознавчої, теоретичної та хорознавчої літератури.