Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Interese inicial do alumno. Proxectos Contidos. . . . Responsable de cada acción do Proxecto Europeo. Secretario. Catalizadores?. "SPORTS AND HEALTHY FOOD FOR INCLUSION"Proxecto sobre dieta e deporte. . Proxectos 2014. Engaging Students:STEM Clubs & Citizen Science. Ofrecer á comunidade experiencias de innovación educativa. -Páxina Web-Redes Sociais-Prensa, Radio, TV-Congresos- Cursos para profesores-Feiras de Ciencia- Informes-Outros. Carmen Suárez. ExporecercaGalicienciaCiencia en AcciónScience on StageMaker FaireDía de la Ciencia en la CallePiknik Naukowy. //Cursos. Our Team. Difusión. Proxectos europeos. 2- RECURSOS. . Instituto. Ofertar ás familias unha nova experiencia. . A chegada dun estudante estranxeiro implica responsabilidades. 2º ESO. . . "Familias, profesorado e alumnos poden dar publicidade nas redes das actividades que facemos". ProxectosDuración. "Facer do mundo a nosa casa"Respetar os diferentes costumes.Aprender dos que nos rodean.Estades preparados para este reto?. . 4º ESO. 3º ESO. . -Quince profesores de diferentes ámbitos e materias que desenvolvemos as actividades de proxectos europeos.-Distribuímonos en grupos de traballo segundo o proxecto.-Colaboramos todos na preparación das visitas ao noso país.. . O proxecto ten un impacto na aula, nas familias, na escola e, pola nosa experiencia podemos dicir:. "Un dos principais problemas dos proxectos é a súa difusión". About Us. //Outros. Implicar a alumnos no traballo do proxecto. Difusión do proxecto. A participación nun proxecto ofrece oportunidades para todos. Implicados. -No concello-Na formación de profesorado-Nos alumnos e ex alumnos-Institucións europeas: European Schoolnet-Noutras administracións: Parques Naturais,.... . Grazas. Our Coordinators. José Viñas. //Ferias de Ciencia. . . . "O proxecto non so é o intercambio e non so é para os do intercambio". Preguntas?. 1º Bac. . http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/taxonomy/term/333. Marisa Álvarez. Lola Martínez. Difusión do proxecto. Aniana Díaz. 1º Bac. "LA CULTURA CELTA EN BOHEMIA Y GALICIA". . . . //Abrir novas xanelas. Os que participan do intercambio e os que se benefician do proxecto. . "UNPICK YOUR HISTORY, WEAVE YOUR FUTURE"Proxecto sobre o textil.. ""BE A MAKER @ SCHOOL"Proxecto sobre robótica e biotecnoloxía. O Equipo DirectivoCatalizador Dos Proxectos Europeos. Alumnos. "IN THE CLOUD"Proxecto sobre a Internet das cousas. STEM for Teachers University of Manchester.Dispositivos móviles en el aula.Citizen Science for Science Teachers.First experiments for Primary School Teachers.Inquiry Based Science Education.Course for young mentors.New Tools for New Teachers.. Mapa de la Ciencia ciudadanaIII Encuentro Ciencia CIudadana.. 1- METODOLOXÍA. Our Objectives. Familias. ERASMUS +: Cooperación e innovación en Europa. Selección. . Coñecemento do idioma vehicular do proxecto. Comportamento do alumno no instituto: conflictividade, puntualidade, interese. 4 Proxectos. Participación activa nas actividades do proxecto. Antes, durante e despois do intercambio. . . . Intercambio de alumnos e profesores. Todo debe fluir. . Director. Xefe de estudos. O orzamento aumenta, a compensación horaria non.. Coordinador. KA2. Melloras de innovación do centro. Movilidad. Intercambio entre escolas.Modelo moi sinxelo de cubrir onlineDoado de xustificar. 150. Qué aporta?. Os docentes e o persoal da escola poden realizar unha estancia no estranxeiro noutraescola ou asistir a un curso de formación en outro país.. -90. Responsabilizarse dun proxecto. KA1. Intercambio entre centros. Diferentes asociacións.Modelo máis complexo. KA2. Intercambio boas prácticas. Qué Escoller?. . Maior carga de traballo. Gran influencia no resultado final. Lorem ipsum . Menor burocracia. Iniciarse en proxectos. . . Menor financiación. SocioLíder. Socio. . Maior fianciación. Líder. "ObxectivosResultadosAvaliación de resultados". Os resultados obtidos teñen relación cos obxectivos.A Avaliación dos resultados é primordial.. Jose Viñasjvinas@iesdavivdbujan.com. Insert your Linkedin . Insert your Linkedin . Insert your Linkedin . Insert your Linkedin . Insert your Linkedin