Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

O Equipo DirectivoCatalizador Dos Proxectos Europeos

Proxectos europeos

Jose Viñasjvinas@iesdavivdbujan.com

About Us

"Facer do mundo a nosa casa"Respetar os diferentes costumes.Aprender dos que nos rodean.Estades preparados para este reto?

Catalizadores?

O orzamento aumenta, a compensación horaria non.

Responsable de cada acción do Proxecto Europeo

Intercambio de alumnos e profesores. Todo debe fluir

Director

Secretario

Xefe de estudos

Coordinador

Our Team

-Quince profesores de diferentes ámbitos e materias que desenvolvemos as actividades de proxectos europeos.-Distribuímonos en grupos de traballo segundo o proxecto.-Colaboramos todos na preparación das visitas ao noso país.

Our Coordinators

Lola Martínez

1º Bac

"UNPICK YOUR HISTORY, WEAVE YOUR FUTURE"Proxecto sobre o textil.

Aniana Díaz

Marisa Álvarez

Carmen Suárez

2º ESO

4º ESO

1º Bac

"IN THE CLOUD"Proxecto sobre a Internet das cousas

"SPORTS AND HEALTHY FOOD FOR INCLUSION"Proxecto sobre dieta e deporte

"LA CULTURA CELTA EN BOHEMIA Y GALICIA"

José Viñas

""BE A MAKER @ SCHOOL"Proxecto sobre robótica e biotecnoloxía

3º ESO

Insert your Linkedin

Insert your Linkedin

Insert your Linkedin

Insert your Linkedin

Insert your Linkedin

Qué Escoller?

Intercambio entre centros

Intercambio entre escolas.Modelo moi sinxelo de cubrir onlineDoado de xustificar

Diferentes asociacións.Modelo máis complexo

KA2

KA2

KA1

Intercambio boas prácticas

Movilidad

Os docentes e o persoal da escola poden realizar unha estancia no estranxeiro noutraescola ou asistir a un curso de formación en outro país.

Qué aporta?

150

Melloras de innovación do centro

-90

Responsabilizarse dun proxecto

Implicados

Alumnos

Os que participan do intercambio e os que se benefician do proxecto

Familias

Instituto

A chegada dun estudante estranxeiro implica responsabilidades

A participación nun proxecto ofrece oportunidades para todos

SocioLíder

Socio

Lorem ipsum

Iniciarse en proxectos

Líder

Gran influencia no resultado final

Maior carga de traballo

Maior fianciación

Menor burocracia

Menor financiación

Our Objectives

Implicar a alumnos no traballo do proxecto

Ofrecer á comunidade experiencias de innovación educativa

Ofertar ás familias unha nova experiencia

Proxectos Contidos

Os resultados obtidos teñen relación cos obxectivos.A Avaliación dos resultados é primordial.

"ObxectivosResultadosAvaliación de resultados"

Difusión do proxecto

"Un dos principais problemas dos proxectos é a súa difusión"

Difusión

"Familias, profesorado e alumnos poden dar publicidade nas redes das actividades que facemos"

ProxectosDuración

O proxecto ten un impacto na aula, nas familias, na escola e, pola nosa experiencia podemos dicir:

"O proxecto non so é o intercambio e non so é para os do intercambio"

-No concello-Na formación de profesorado-Nos alumnos e ex alumnos-Institucións europeas: European Schoolnet-Noutras administracións: Parques Naturais,...

Selección

Coñecemento do idioma vehicular do proxecto

Participación activa nas actividades do proxecto. Antes, durante e despois do intercambio

Interese inicial do alumno

Comportamento do alumno no instituto: conflictividade, puntualidade, interese

4 Proxectos

Proxectos 2014

Engaging Students:STEM Clubs & Citizen Science

ERASMUS +: Cooperación e innovación en Europa

//Abrir novas xanelas

1- METODOLOXÍA

2- RECURSOS

Difusión do proxecto

-Páxina Web-Redes Sociais-Prensa, Radio, TV-Congresos- Cursos para profesores-Feiras de Ciencia- Informes-Outros

//Ferias de Ciencia

ExporecercaGalicienciaCiencia en AcciónScience on StageMaker FaireDía de la Ciencia en la CallePiknik Naukowy

//Cursos

STEM for Teachers University of Manchester.Dispositivos móviles en el aula.Citizen Science for Science Teachers.First experiments for Primary School Teachers.Inquiry Based Science Education.Course for young mentors.New Tools for New Teachers.

//Outros

Mapa de la Ciencia ciudadanaIII Encuentro Ciencia CIudadana.

Preguntas?

Grazas

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/taxonomy/term/333