Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Interese inicial do alumno,,Proxectos Contidos,,,Catalizadores?,Responsable de cada acción do Proxecto Europeo,Secretario,,Grazas,Difusión do proxecto,,http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/taxonomy/term/333,-Páxina Web-Redes Sociais-Prensa, Radio, TV-Congresos- Cursos para profesores-Feiras de Ciencia- Informes-Outros,"UNPICK YOUR HISTORY, WEAVE YOUR FUTURE"Proxecto sobre o textil.,"SPORTS AND HEALTHY FOOD FOR INCLUSION"Proxecto sobre dieta e deporte,2º ESO,Aniana Díaz,"LA CULTURA CELTA EN BOHEMIA Y GALICIA",Our Coordinators,4º ESO,José Viñas,Marisa Álvarez,Lola Martínez,Carmen Suárez,""BE A MAKER @ SCHOOL"Proxecto sobre robótica e biotecnoloxía,"IN THE CLOUD"Proxecto sobre a Internet das cousas,3º ESO,1º Bac,1º Bac,ExporecercaGalicienciaCiencia en AcciónScience on StageMaker FaireDía de la Ciencia en la CallePiknik Naukowy,,//Ferias de Ciencia,//Cursos,-Quince profesores de diferentes ámbitos e materias que desenvolvemos as actividades de proxectos europeos.-Distribuímonos en grupos de traballo segundo o proxecto.-Colaboramos todos na preparación das visitas ao noso país.,STEM for Teachers University of Manchester.Dispositivos móviles en el aula.Citizen Science for Science Teachers.First experiments for Primary School Teachers.Inquiry Based Science Education.Course for young mentors.New Tools for New Teachers.,//Outros,,Proxectos 2014,,Our Team,,2- RECURSOS,Mapa de la Ciencia ciudadanaIII Encuentro Ciencia CIudadana.,,Engaging Students:STEM Clubs & Citizen Science,Ofrecer á comunidade experiencias de innovación educativa,,,Implicar a alumnos no traballo do proxecto,,1- METODOLOXÍA,,Our Objectives,Instituto,,,Difusión,Ofertar ás familias unha nova experiencia,Familias,,//Abrir novas xanelas,Os que participan do intercambio e os que se benefician do proxecto,"O proxecto non so é o intercambio e non so é para os do intercambio","Facer do mundo a nosa casa"Respetar os diferentes costumes.Aprender dos que nos rodean.Estades preparados para este reto?,Proxectos europeos,,O proxecto ten un impacto na aula, nas familias, na escola e, pola nosa experiencia podemos dicir:,"Familias, profesorado e alumnos poden dar publicidade nas redes das actividades que facemos",,Difusión do proxecto,O Equipo DirectivoCatalizador Dos Proxectos Europeos,ERASMUS +: Cooperación e innovación en Europa,About Us,Alumnos,A participación nun proxecto ofrece oportunidades para todos,Implicados,-No concello-Na formación de profesorado-Nos alumnos e ex alumnos-Institucións europeas: European Schoolnet-Noutras administracións: Parques Naturais,...,A chegada dun estudante estranxeiro implica responsabilidades,"Un dos principais problemas dos proxectos é a súa difusión",Preguntas?,,ProxectosDuración,Participación activa nas actividades do proxecto. Antes, durante e despois do intercambio,Selección,Coñecemento do idioma vehicular do proxecto,Comportamento do alumno no instituto: conflictividade, puntualidade, interese,,,4 Proxectos,Intercambio de alumnos e profesores. Todo debe fluir,O orzamento aumenta, a compensación horaria non.,Xefe de estudos,,,,Director,Coordinador,Intercambio entre escolas.Modelo moi sinxelo de cubrir onlineDoado de xustificar,Qué Escoller?,Intercambio entre centros,Diferentes asociacións.Modelo máis complexo,KA2,KA2,KA1,Intercambio boas prácticas,Movilidad,Os docentes e o persoal da escola poden realizar unha estancia no estranxeiro noutraescola ou asistir a un curso de formación en outro país.,150,Qué aporta?,Melloras de innovación do centro,-90,Responsabilizarse dun proxecto,Maior fianciación,Menor burocracia,Menor financiación,SocioLíder,Socio,Lorem ipsum ,Iniciarse en proxectos,,Gran influencia no resultado final,,Maior carga de traballo,,,Líder,"ObxectivosResultadosAvaliación de resultados",Os resultados obtidos teñen relación cos obxectivos.A Avaliación dos resultados é primordial.,Jose Viñasjvinas@iesdavivdbujan.com