Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

QUÈ FER EN CAS DE ...

DE CONFLICTE O MAL COMPORTAMENT

D'ASSETJAMENT

NOFC / TÍTOL VI

Convocar equip de valoració de la convivència: És assetjament?

SI

NO

Seguir protocol quan un alumne no respecta les normes de convivència

Faltes greus

Faltes molt greus

FASE 1. Recollida d'informació, anàlisi i adopció de mesures.

FASE 2. Recollida de dades i entrevista amb la víctima.

FASE 3 I 4. INTERVENCIÓ I REGISTRE ESCRIT D'ACORDSvíctima, assetjadors, observadors,classe, família, equip docent

Definició: maltracte repetit en el temps amb accions negatives( agressions físiques, verbals i relacionals) per part d'un o més estudiants a un alumne concret.