Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ACTIVIDADE OBRIGATORIA 1

ONDE VIVEN E COMO SOBREVIVEN - ANIMAIS DOMÉSTICOS E SALVAXES
1. Ver o vídeo que está enlazado enriba da actividade.
2. Completar unha ficha segundo a información do vídeo. Pedídella á profesora.

ACTIVIDADE

VOLUNTARIA 1

ONDE VIVEN E COMO SOBREVIVEN - ANIMAIS DOMÉSTICOS E SALVAXES


1. Debuxa 4 animais salvaxes e 4 animais domésticos.

2. Pídelle unha folla á profesora para realizar a actividade voluntaria 1.

ACTIVIDADE

OBRIGATORIA 2

COMO NACEN - OS ANIMAIS OVÍPAROS, VIVÍPAROS e OVOVIVÍPAROS.


1. Ver os dous vídeos que están enlazados debaixo da actividade.

2. Clasificar unha lista de animais segundo a súa forma de nacer. Pedídelle a ficha á profesora da actividade obrigatoria 2.

ACTIVIDADE

OBRIGATORIA 3

QUE COMEN? - OS ANIMAIS HERBÍVOROS, CARNÍVOROS E OMNÍVOROS.


1. Ver o vídeo que está enlazado debaixo da actividade.

2. Ler os códigos QR.

3. Escribe o nome do animal e se é herbívoro, carnívoro ou omnívoro.

4. Pídelle a folla da actividade obrigatoria 3 á profesora.

ACTIVIDADE

VOLUNTARIA 2

COMO NACEN? - OS ANIMAIS OVÍPAROS E VIVÍPAROS


1. Resolve as adiviñas propostas sobre animais.

2. Pedídelle a ficha á profesora da actividade voluntaria 2.

ACTIVIDADE

VOLUNTARIA 3

QUE COMEN? - OS ANIMAIS HERBÍVOROS, CARNÍVOROS E OMNÍVOROS.1. Resolve a sopa de letras con nomes de animais herbívoros, carnívoros e omnívoros.

2. Pídelle a folla da actividade voluntaria 3 á profesora.

ACTIVIDADE

VOLUNTARIA 4

ONDE VIVEN? - OS ANIMAIS TERRESTRES, ACUÁTICOS E AÉREOS.


1. Utiliza o teu corpo para imitar un animal de cada hábitat.

2. Os compañeiros do teu equipo deben adiviñar de que animal se trata.


ACTIVIDADE

OBRIGATORIA 4

ONDE VIVEN? - OS ANIMAIS TERRESTRES, ACUÁTICOS E AÉREOS.


1. Ver os vídeos enlazados enriba da actividade.

2. Busca en Samsung School a actividade obrigatoria 4.

3. Colorea os animais segundo se indica no enunciado, tendo en conta o seu hábitat.

ACTIVIDADE

OBRIGATORIA 5
FINAL

UTILIZA A TÚA IMAXINACIÓN


1. Inventa un animal que sexa:

- Doméstico ou salvaxe.

- Ovíparo, Vivíparo ou Ovivíparo.

- Herbívoro, Carnívoro ou Omnívoro.

- Terrestre, Acuático ou Aéreo.

2. Debúxao, ponlle nome e explica as súas características.

3. Pídelle a folla da actividade obrigatoria 5 á profesora.

OS ANIMAIS