Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

רננים,יום שיא חיים ברשתתשע"ח,קרית שמונה,זוכה בטוב,מי שעושה טוב,,TÍTULO ,TÍTULO ,יש המון דברים שאנחנו אוהבים לעשות ברשת,במיוחד לדבר עם חברים ובני משפחה,TÍTULO ,TÍTULO ,TÍTULO ,TÍTULO ,TÍTULO ,TÍTULO ,פברואר,,CALENDARIO,6,בני משפחה מוצאים זה את זה באמצעות הרשת החברתית,,אפליקציות שיחה מיידית,רשתות חברתיות,עשו טוב,זכו בטוב,המחאה החברתית 2011,האוריינות הגבוהה והקשר שנוצר בין אנשים באמצעות רשתות חברתיות מקוונות באינטרנט עודדו את ההתקוממויות, לאחר שהמשטרים הרודניים התירו לעצמם לחזק את אחיזתם בשלטון,האביב הערבי 2011,המחאה החלה בקבוצת מחאה ברשת החברתית המקוונת פייסבוק, שהובילה להקמת אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב. בהמשך קמו אוהלים בערים נוספות והתרחבו לכדי "ערי אוהלים" שכללו מאות אוהלים בו זמנית.,כשרוצים להוביל שינויהרשת החברתית יכולה לעזור,,מימון המונים,למידה ניידת - אפשר ללמוד גם אחרת,העולם הוירטואלי הוא כמו יער,יש בו פיתויים כמו הפירות והפרחים שכיפה אדומה החליטה לאסוף ולכן סטתה מהדרך,יש גם סכנות כמו הזאב שפגשה כיפה אדומה ביער,ויש גם מי שעוזר כמו הצייד,מקום נפלא לטייל בו