Want to make awesome contents like this one?

חיים ברשת - מי שעושה טוב - זוכה בטוב

Created on Thu Feb 01 2018 19:35:07 GMT+0000 (UTC)

No description

More creations to inspire you

Discover Genially
It's time to take your communication to another level

Comments

Transcript

אפליקציות שיחה מיידית,יש בו פיתויים כמו הפירות והפרחים שכיפה אדומה החליטה לאסוף ולכן סטתה מהדרך,TÍTULO ,TÍTULO ,יום שיא חיים ברשתתשע"ח,רננים,קרית שמונה,עשו טוב,במיוחד לדבר עם חברים ובני משפחה,זוכה בטוב,מי שעושה טוב,יש המון דברים שאנחנו אוהבים לעשות ברשת,TÍTULO ,TÍTULO ,,TÍTULO ,TÍTULO ,TÍTULO ,TÍTULO ,פברואר,,CALENDARIO,6,בני משפחה מוצאים זה את זה באמצעות הרשת החברתית,כשרוצים להוביל שינויהרשת החברתית יכולה לעזור,,זכו בטוב,רשתות חברתיות,מימון המונים,המחאה החלה בקבוצת מחאה ברשת החברתית המקוונת פייסבוק, שהובילה להקמת אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב. בהמשך קמו אוהלים בערים נוספות והתרחבו לכדי "ערי אוהלים" שכללו מאות אוהלים בו זמנית.,האביב הערבי 2011,האוריינות הגבוהה והקשר שנוצר בין אנשים באמצעות רשתות חברתיות מקוונות באינטרנט עודדו את ההתקוממויות, לאחר שהמשטרים הרודניים התירו לעצמם לחזק את אחיזתם בשלטון,המחאה החברתית 2011,,למידה ניידת - אפשר ללמוד גם אחרת,העולם הוירטואלי הוא כמו יער,יש גם סכנות כמו הזאב שפגשה כיפה אדומה ביער,ויש גם מי שעוזר כמו הצייד,מקום נפלא לטייל בו