Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

Transcript

A NECESIDADE DE CHEGAR A AMPLOS CONSENSOS,XUNTANZAS, PROFESORADO,ALUMNADO,* QUE _ QUEREMOS?,CENTRO,10,O PROCESO,O INICIO,CEIP deVIÑAGRANDE,TRANSFORMACIÓNINTEGRAL DUNCENTRO,A CONCRECIÓN,A PRÁCTICA,A AVALIACIÓN,+ CARACTERÍSTICAS,TEMPO PARA VÓS,,POR UNHA NOVA ESCOLA,PRESENTE EFUTURO,A PROPOSTA,A NECESIDADE DE CHEGAR A AMPLOS CONSENSOS,XUNTANZAS, O PROFESORADO,O ALUMNADO,* QUE _ QUEREMOS?,O CENTRO,A NECESIDADE DE CHEGAR A AMPLOS CONSENSOS,XUNTANZAS, O PROFESORADO,O ALUMNADO,* MEDIDAS/PROPOSTAS/INICIATIVAS PARA LOGRALO_?,O CENTRO, AGRUPAMENTOS,A NECESIDADE DE CHEGAR A AMPLOS CONSENSOS, ORG. TEMPORAL,* E SE FALAMOS DE METODOLOXÍA _?,ORG. ESPACIAL,XUNTANZAS,O EQUIPO DIRECTIVO ELABORA A PROPOSTA CON 5 PIARES,Cambio metodolóxico, Nova organización espacial/temporal,POR UNHA NOVA ESCOLA,Novos roles para o profesorado e alumnado,Implicación da comunidade,Avanzando coa sociedade,Programa de Estimulación TemperáPrograma de Aprendizaxe LúdicoPrograma Curricular EspecíficoPROXECTOS DE INVESTIGACIÓNPLAN VIVENCIALPLANS DE TRABALLO,MATEMÁTICO,ARTÍSTICO,TECNOLÓXICO,MOMENTO COMPARTIDO,MOMENTO VIVENCIAL,MINICONTEXTOS NAS AULAS,CONTEXTOS DE APRENDIZAXE,POR UNHA NOVA ESCOLA,LINGÜÍSTICO,NOVA ORGANIZACIÓN TEMPORAL,NOVA ORGANIZACIÓN ESPACIAL,EDADE,avanzar coa sociedade,AVANZAR COA SOCIEDADE,AVANZAR COA SOCIEDADE,avanzar coa sociedade,AVANZAR COA SOCIEDADE,por unha nova escola,AS sociedades evolucionan rápidamente mentres que os centros educativos se mostran moi remisos a acompañar de preto esta evolución. Semellan estar ancorados no século XX no referido ás súas estructuras organizativas, didácticas e metodolóxicas.Consideramos prioritarioAvanzar coa sociedade:- a incorporación real e efectiva das tac.- atención ao desenvolvemento emocional e afectivo- darlle voz ao alumnado na xestión do centro- incorporar na formación do alumnado temáticas de actualidade latente.- a vertente artística do desenvolemento neurolóxico- estratexias para a resolución de conflictos,PROTAGONISTA ,profesorado,alumnado,POR UNHA NOVA ESCOLA,GUÍA E AXUDANTE,NOVOS ROLES,POR UNHA NOVA ESCOLA,APRENDIZAJEBASADOEN PROXECTOS,MEDIOSDE COMUNICACIÓN,contextosde aprendizaXe,CAMBIO METODOLÓGICO,COLABORAR,PARTICIPA,POR UNHA NOVA ESCOLA,INTERVIR,SENTIR,CEIP de VIÑAGRANDE,COMPROMISO,INVOLUCRAR,INTERACTÚA,REPERCUTIR,SELECCIONA,AUTÓNOMO,POR UNHA NOVA ESCOLA,NOVOS ROLES,PROFESORADO,ALUMNADO,COOPERA,AXUDA,ANALIZA,crítico,CREA CONTIDO,INVESTIGA,guíaconducemotivafacilitaacompaña, FALADOIROS E APRENDIZAXE LÚDICO,PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPERÁ,abp + CIRCULACIÓN POLOS AMBIENTES,POR UNHA NOVA ESCOLA,EDUCACIÓN INFANTIL, PLAN VIVENCIAL,OBRADORIOS ECOLÓXICOS,MÚSICA,VALORES/RELIX,INGLÉS,momento colectivo,momento vivencial,momento compartido,POR UNHA NOVA ESCOLA,PROGRAMA CURRICULAR ESPECÍFICO,APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS,PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPERÁ,- MÚSICA- OBR. ART- PLÁSTICA- INGLÉS- VALORES / RELIXIÓN,1º ciclo de educación primaria,BLOQUES,contextos de aprendizaxe,POR UNHA NOVA ESCOLA,2º e 3º ciclo de educación primaria,POR UNHA NOVA ESCOLA,O INICIO DO CAMBIO,CHEGADA AO CENTRO CON DESTINO DEFINITIVO.CENTRO CON FALTA DE DINAMISMO.TRABALLANDO COMO ILLAS DESERTAS NUN MAR INEXPLORABLE.PROFESORADO CANSO DE REMAR SEN RUMBO.PERO CON ILUSIÓN POR COMEZAR UNHA NOVA ETAPA.UN CLAUSTRO QUE O MUDOU TODO. A ANÉCDOTA.,O PROCESO SEGUIDO,POR UNHA NOVA ESCOLA,NOMEADOS NA DIRECCIÓN POR DOUS ANOS.DINÁMICA DE TRABALLO MOI INTENSA.FORMACIÓN DO PROFESORADO (TAC e APRENDIZAXE COOPERATIVO)PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS BÁSICOS: NL, C.Prog, plambe, proxecta...PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS QUE NOS PERMITEN VIAXAR : SSS, PROMECEINTRODUCIÓN DE NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E DIDÁCTICASXUNTANZAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS COA COMUNIDADE.,POR UNHA NOVA ESCOLA,un exemplo práctico no contexto lingüístico literario,a literatura galega da man de carlos casares,POR UNHA NOVA ESCOLA,- rúbricas de cada proxecto- recollida diaria de información- coñecidas previamente polo alumnado- avaliación competencial e integral- informes individualizados (feb e xuño)- entrevistas coas familias (feb e xuño)- entrevistas individuais titor-alumnado- coavaliación e autoavaliación- xuntanzas semanais de avaliación do proceso,a colaboración e cooperación entre iguaisa mestura de idadesos programas de cicloa integración real e efectiva das taca mediateca e a bibliotecautilizamos plans de traballoimplicamos ao alumnado na avaliaciónTraballo en equipo do profesoradoa formación continuada,por unha nova escola,outras características,POR UNHA NOVA ESCOLA,- COMISIÓNS DE MELLORA (a voz do alumnado)- CONSELLO ESCOLAR DE NENOS E NENAS- APERTURA DA ESCOLA PARA A COMUNIDADE E ESCOLA DE FAMILIAS- VIVENCIACIÓN E MANIPULACIÓN PREVIA Á SIMBOLIZACIÓN- PROCESOS DE ENSINO MENOS DIRECTIVOS - que é o importante?- PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO- PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NAS AULAS E NA VIDA DO CENTRO- CAMBIOS NO INTERIOR DO DOCENTE - DESENVOLVEMENTO EMOCIONAL,se inda vos quedou algunha dúbida,non dubidar e preguntar.,O ALUMNADO,A NECESIDADE DE CHEGAR A AMPLOS CONSENSOS, O PROFESORADO,* MEDIDAS/PROPOSTAS/INICIATIVAS PARA LOGRALO_?,O CENTRO,XUNTANZAS, ORG. TEMPORAL,A NECESIDADE DE CHEGAR A AMPLOS CONSENSOS,* E SE FALAMOS DE METODOLOXÍA _?, AGRUPAMENTOS,ORG. ESPACIAL,XUNTANZAS,MOMENTO COLECTIVO,EMOCIONAL,POR UNHA NOVA ESCOLA