Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

V Jornada pedagògicaMaristes LLeida27 gener 2018

CULTURA de PENSAMENT

Pensar i ensenyar a pensar

Mar Cano

- video -

3 idees/pensaments

2 preguntes

1 analogia

- video -

-Què en sabem...?-

sobre la cultura de pensament...?

-cultura de pensament-

"La funció de l'educació ésensenyar a pensar intensa i críticament."

- qui? -

Robert Swartz

"aprendre a pensar amb destresa"

Ron Ritchard

"una cultura de pensament es crea en aquells llocs en què el pensament individual i de grup és valorat i es fa visible, i es promou de forma activa com part de les experiències quotidianes i habituals dels membres del grup"

Bena Kallick& Arthur L.Costa

"centrar-nos en l'actuació de l'estudiant sota condicions de repte que lidemanen raonament estratègic, perspicàcia, perseverança, creativitat, i destresaper resoldre un problema complexe."

David Perkins

"una cultura on el pensament és part de l'aire"

project 0 - visible thinking

THINKING-BASED LEARNING (tBL)

Entrevista a David Perkins

https://youtu.be/OT0vXFP_RYI

https://youtu.be/g8NZS-QZd98

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/02/10/ Robert Swartz: 'Hay que enseñar a pensar más que a memorizar' Director del National Center for Teaching Thinking Robert Swartz durante su reciente conferencia en Alicante P. RUBIO Considerado una de las personalidades más influyentes en el mundo en el ámbito de la educación, Robert Swartz es el pionero en la inclusión del pensamiento crítico y creativo en los contenidos curriculares. ELMUNDO 54d901f7ca474190438b456c.html

- iqui més?-

tu?

"Fer del bon pensament un objectiu en educació afirma que el creixement del pensament és assequible per tots els estudiants. Aquest objectiu també reflexa la confiança que tots els docents poden ajudar a què els estudiants es converteixin en millors pensadors independentment del seu nivell d'aprenentatge, del seu context socioeconòmic, i de la seva cultura."(Swartz & Parks, 1994: 3)

"..."

1. Llenguatge del pensament

Paraules per descriure la vida de la ment, per descriure el pensament:afirmar, inferir, endevinar, defensar, interrelacionar, comparar, contrastar, avaluar...hipòtesi, evidència, raons, motius, càlculs, sospita, dubte... Expressions i preguntes més profundes: Quines raons creus que...? Què n'opines de... i per què...? En què et bases per...?

2. Predisposicions del pensament

tendència constant a explorar, a inquirir i aprofundir en noves àrees, a pensar i a ser organitzat

6. Transferir

aplicar coneixements i estratègies d'un context a un altre,aplicar coneixements previs i experiències a situacions noves i desconegudes,construir bastides i ponts per a fer aquesta connexió entre coneixements

3. Metacognició

- DIMENSIONS D'UNA CULTURA DE PENSAMENT -

"Parlar d'una cultura de pensament de l'aula és referir-se a un àmbit de l'aula en el que diverses forces (llenguatge, expectatives i hàbits) operen conjuntament per expressar i reforçar l'empresa del bon pensament. En una cultura del pensament de l'aula, l'esperit del bon pensament està a tot arreu."

4. Esperit estratègic

estimular en l'alumnat l'entusiasme pel pensament sistemàtic i planificat

5. Coneixement d'ordre superior

- condicions necessàries -

temps

oportunitats

rutines i estructures

llenguatge

creació de models

interrelació i relacions

entorn físic

expectatives

- Aprenentatge basat en el pensament - TBL -

mètode d'ensenyament actiu que requereix un ensenyament de procediments per realitzar hàbilment diferents tipus de raonament d'ordre superior, a més d'importants rutines de pensament, que després el professor demana als alumnes que s'utilitzin per reflexionar sobre els continguts importants que estan aprenent.

http://teach-think.org/es/que-es-tbl/ ¿Qué es TBL? | Teach-Think | Center for Teaching Thinking Cuando Rita Hagevik enseña a sus alumnos de 7th grade (1º de ESO) sobre energía, no les pide simplemente que aprendan las nociones básicas de la energía nuclear, solar o eólica que aparecen en los libros de texto. Teach-Think

RUTINES DE PENSAMENT

- A QUÈ ENS REFERIM? -

HÀBITS DE LA MENT

DESTRESES DE PENSAMENT

Compara i contrasta

- Cervells i mans a l'obra!-

Ens preguntem...

- Cervells i mans a l'obra!-

1. En què se semblen?2. En què es diferencien?3. Quines semblances i diferències et semblen significatives?4. Quines grans idees observes en les diferències significatives?5. Quina interpretació o conclusió et suggereixen aquestes semblances i diferències?

1

Comparem i constrastem.

Ens preguntem...

- Cervells i mans a l'obra!-

2

2

recorda!Escolta amb comprensió i empatia: - FES UNA PAUSA I DEIXA QUE LA PERSONA A QUI ESCOLTES ACABI EL QUE ESTÀ DIENT- PARAFRASEJA EL QUE HA DIT AMB LES TEVES PRÒPIES PARAULES- DEMANA MÉS INFORMACIÓ, FENT PREGUNTES PER ACLARIR

Comparem i constrastem.

Ens preguntem...

- Cervells i mans a l'obra!-

1

3

2

Compartim!

recorda!Escolta amb comprensió i empatia

- Aplicació a l'aula-

Com creus que podries aplicar a l'aula aquesta destresa?

1. Pensa2. Posa't en parella3. Comparteix les teves idees

- escala de metacognició -

4. Per a què m'ha servit? 3. Què m'ha semblat més fàcil,més difícil i més novedós? 2. Com ho he après? 1. Què he après?

- -

3 idees/pensaments

2 preguntes

1 analogia

- la nostra infusió -

destresa depensament

3-2-1 pont

...

escala de metacognició

pensa-parella-comparteix

compara i contrasta

rutina depensament

rutina depensament

hàbit de la ment

escolta

- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA-

gràcies

- contacte -

@MarCano_InEdmcano@maristes.com

- Aprenentatge basat en el pensament - TBL - destreses

b.clarificar i aclarir idees

pensament analític

a. generar idees

pensament creatiu

c.avaluar si les idees són raonables

pensament crític

1. presa de desicions 2. resolució de problemes

Quin tipus de pensament mouen les diferents destresses?

Processos de pensament:

Què és una destresa de pensament?

realitzar un tipus de pensament amb habilitat i cura

Per a què serveixen?

desenvolupar les capacitats de l'alumnat, fer visible el pensament i aconseguir una major implicació en el contingut a explorar

Per què es caracteritzen?

1. orientades cap a una meta2. ús repetitiu i en múltiples contextos3. poques passes, breus i senzilles4. fàcils d'aprendre i ensenyar, i d'utilitzar5. emprades de forma individual o grupal

- rutines de pensament -

Què són?

patrons senzills de pensament que poden ser utilitzats un i altre cop

quins tipus n'hi ha?

1. captar essència i extreure conclusions 2. establir conexions3. crear explicacions4. considerar diversos punts devista5. descriure el que succeeix6. raonar evidències

- hàbits de la ment-

"quins comportaments, quines destreses, actituds tenen les persones que són pensadors eficaços?"

Et refereixes als hàbits de la ment o trets del que fan les persones intel·ligents en enfrontar-se a problemes sense resposta evident?