Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TAREFA 1

TAREFA2

ACTIVIDADE2

ACTIVIDADE1

VIGO SOSTIBLE

INFORMACIÓN

ACTIVIDADE ORAL

ACTIVIDADE NO CADERNO

Visualiza os seguintescortos

InvestigaciónLevaredes a cabo un estudio sobre a procedencia dos alumnos e alumnas que forman a vosa clase.Preparación-Debedes informarvos onde nacestes, en que cidade, provincia e país.-Contestaredes a un formulario dixital, que vos chegará ao voso correo electrónico.-Na clase analizaremos os resultados.-Aprenderemos a facer enquisas en "formularios de google" e faremosllas aos compañeiros.-Cando as teñamos feitas, as insertaremos en este padlet, explicaremos na clase como funciona.https://padlet.com/luisanamon/1zrcr6itpywn Proxecto: "Vigo sostible" Onde nacemos? Imos facer enquisas dixitais. Padlet -Efecturemos unha coavaliación.

Que tipo de gráfica é?Que forma ten?En que anos hai máis poboación?Nacen máis nenos ou nenas?Cando a poboación chega a idade de 85 anos, hai máis mulleres ou homes?Seremos quen de explicar coas nosas palabras as: natalidade baixa, alta esperanza de vida, poboación envellecida, país desenvolvidoImos comentar entre todos e todas esta pirámide de poboación.

Como estivemos a practicar as enquisas, tratando os noso temas preferidos. Ahora toca facer unha enquisa sobre as actividades económicas dos nosos veciños e veciñas.Traballo a realizar por cada un de vós:unha táboa de rexistro en openn writer anotando o traballo que realiza o entrevistado e a que sector corresponde, añadirás o seu reconto posterior por sectores económicos. Eses datos os poremos todos en un oppen impress que a túa mestra compartirá contigo e explicarate na aula.agruparemos os datos (cada un incorpora os seus) da clase na pizarra interactiva e faremos o reconto.con eses datos elaboraremos unha gráfica en oppen calcdespois de ter a gráfica feita a compararemos coa gráfica de actividades económicas de Galicia e de España e explicaremos as diferenzas.para rematar o traballo a incrustaremos no impress.O temos conseguido!

Párate e visualiza estes cortos sobre as actividades económicas