Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Proslogium significa “al·locució”, un discurs o raonament breu dirigit als seus companys benedictins.Aquesta obra conté el cèlebre argument ontològic .,PROSLOGIUM,Monologium significa “soliloqui”, una reflexió en veu alta i tot sol. Esmenta a Déu al final de l'obra denominant-ho summa essència,,ANSELM DE CANTERBURY,,-També se'l coneix: Anselm d'Aosta, (lloc on va néixer )-Vint-i-set anys, en 1060, Anselm va ingressar en el monestir de Becen -Tres anys més tard, Anselm va passar a ser el prior de Becen. -Va destacar com a teòleg i filòsof escolàstic. -Doctor de l'Església.,VIDA,Neix a Aosta, 1033Mor en Canterbury, 1109,ÈpocaMedieval,Harmonia dels dos poders: Emperador i el del Papa El conflicte va sorgir quan Enric IV (emperador d'Alemanya) i el Papa Gregori VII, van discutir pel control del poder dins de la cristiandat. Preocupació: relació entre l'Església i l'Estat ,CONTEXT HISTÒRIC,,COMPARACIÓ,, Si pensem en la cosa més grandiosa, ens ve la idea de Déu. Déu és el màxim,DOCTRINA FILOSÒFICA,“No busco, en efecte, entendre per creure, sinó que crec per entendre. Doncs creo això, perquè si no cregués, no entendria.,Fe i raó: El coneixement i la fe són indivisibles, el coneixement no té pes sense la fe,La idea essencial de la llibertat consisteix en la facultat d'obrar el bé,Problemes universals: A.C defensava l’existència dels problemes universals,-,El punt de partida de la raó humana per elevar-se al coneixement de Déu, és el coneixement de si mateixa,Teoria de la veritat: La veritat del pensament és la realitat tal com és,www.smsofia.net,Any 1100, Enric I va heretar el tron = nomenar als bisbes i disposar béns de l’Església. Anselm se li va oposar i Enric va voler expulsar-ho.Van enviar delegats a Roma i el Papa va donar la raó a Anselm. El sant va aconseguir amb els seus precs a Roma que no fos sancionat el rei i així va obtenir que Anglaterra no se separi de l’Església Catòlica. ,MONOLOGIUM,-Problemes universals:A.C defensava l’existència dels problemes universals .-Fe i raó: El coneixement i la fe són indivisibles, el coneixement no té pes sense la fe .Teoria de la veritat: La veritat del pensament és la realitat tal com és.,-Problemes universals: Roscelin de Compiègne defensava que la força la té l’individu. -Fe i raó:San Agustí creia que no ho eren. -Teoria de la veritat:San Agustí defensava que Déu era l’única veritat absoluta. ,Marta BallesterPatricia ReyClaudia RodríguezAinhoa Verdú.,COMENTARI DE TEXT,-Així, doncs, oh Senyor!, Tu que dónes intel·ligència a la fe, concedeix-me, quant coneguis que em sigui convenient, entendre que existeixes, com ho creiem, i que ets el que creiem. Certament, creiem que Tu ets alguna cosa major que la qual cosa gens pot ser pensat. Es tracta de saber si existeix una naturalesa que sigui tal, perquè l'insensat ha dit en el seu cor: no hi ha Déu. Però quan em sent dir que hi ha alguna cosa per sobre de la qual cosa no es pot pensar gens major, aquest mateix insensat entén el que dic; el que entén està en el seu enteniment, fins i tot encara que no cregui que allò existeix.,1.TEMA2.TESIS3.IDEES PRINCIPALS.4. CONCLUSIÓ5.CRÍTIQUES.