Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

Transcript

Akcent w języku polskim pada na drugą sylabę od końca,Akcent w języku polskim,Fonetyka,TÍTULO ,KARUZELA ,1 zadanie,TÍTULO ,InformacjaZapamiętaj!!!,ÍTO ,TÍTULO ,Akcent,ZABAWKA ,Podane wyrazy podziel na sylaby i zaznacz sylabę akcentowaną,TÍTULO ,TÍTULO ,TRZECIA SYLABA OD KOŃCA,MATEMATYKA,WANNA,AKCENT,PAPRYKA,WYRAZY OBCEGO POCHODZENIA ZAKOŃCZONE NA -IKA =YKA.,INFORMACJE,GRAMATYKA,PODZIEL WYRAZY NA SYLABY I ZAZNACZ SYLABĘ AKCENTOWANĄ,TRZECIA SYLABA OD KOŃCA,CZASOWNIKI W 1 i 2 OSOBIE LICZBY MNOGIEJ W CZASIE PRZESZŁYM,W niektórych wyrazach pochodzenia obcego, np. uniwersytet, opera,Trzecia sylaba od końca,kupiłby,ZGUBILIŚCIE,kupiliśmy,TRZECIA SYLABA OD KOŃCA,Niektóre liczebniki, np. czterysta, osiemset,3 osoba liczby mnogiej,Zapamiętaj,posprzątałabyś,,Czasowniki tryb przypuszczający1 i 2 i 3 osoba liczby pojedynczej,zabrałabym,,Czasowniki- tryb przypuszczający 1 i 2 osoba liczby mnogiej,Czwarta sylaba od końca,Ostatnia sylaba od końca,zabralibyście,poszłybyśmy,wyrazy jednosylabowe z przedrostkami eks-, wice- ,arcy-