Want to create awesome contents like this one?

formación do léxico Author: Saboridinha

Genially description

Genial.ly

Social Share

Transcription

05

03

LÉXICO

Podemos entendelo dunha maneira orgánica, viva

02

02

05

O conxunto de palabras existente dunha lingua concreta (lecto)

É UNHA VITAMINA PARA A LINGUA

01

03

LÉXICO

04

01

Que é?

Que disciplinas o estudan?

Onde pode ser recollido?

Pode crecer, mudar, multiplicarse

En dicionarios, glosarios e vocabularios

É transmitido entre xeracións e significa a experiencia cultural acumulada por unha sociedade

t

Os usuarios/as dun idioma non son capaces de dominar o léxico da súa lingua materna totalmente, porque esta é mutábel

05

A nivel usuario/a...

A Lexicografía, a Semántica, a Semiótica, a Pragmática e a Filosofía da Linguaxe

01

02

03

04

04

Léxico ou vocabulario?

-Léxico son TODAS as palabras dunha lingua; -Vocabulario é a seleccion que o USUARIO/A fai, as palabras que o falante utiliza

A formación do léxico

A lingua é tamén un pedazo de terra

De acordo coas mutacións do léxico...

Pero...úsanse ou non se usan? Estiveron sempre ou acaban de chegar?

-palabras patrimoniais-palabras semicultas-palabras cultas

-arcaísmos-neoloxismos

-Adstrato-Superestrato-Estrato-Substrato

Unha lingua que crea palabras novas é unha lingua viva. Se non hai léxico moderno...a lingua corre perigo

LÉXICO

E COMO NOS RELACIONAMOS COA FAMILIA?

Familia léxica

Conxunto de palabras que partillan unha mesma raízSimple>Derivadas e Compostas

É o mesmo que Campo semántico?

Familias léxicas ben ou mal levadas?

E se o léxico que temos non chega para falar dalgunhas realidades?

E se chega...pero non confiamos nel?

EMPRÉSTIMOS:-decalques semánticos-palabras adaptadas-estranxeirismos

EMPRÉSTIMOS INNECESARIOS:-castelanismos

-Familia léxica regular: a raíz mantén a mesma forma-Familia léxica irregular: a raíz ten alteracións

Non. As palabras dun mesmo campo semántico partillan trazos de sentido

Full transcript

Get inspired