Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Un número es divisivle per 3 quan suma la sea sifra es de la tabla del 3.

Un número es divisible per 2 quan es parell.

CRITERIS DE DIVISIVILITAT

Un número es divisible per 4 quan la segona xifra es par.

Un número es divisible per 5 quan acaba en 0 o 5.

Un número es divisible per 6 quan es divisible per 2 i 3.

Un número perll es divisible per 10 quan la segona xifra es 0.

Un número es divisible per 11 quan també es multiple d'11.

11