Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

De: 2,3,4,5,6,10,11 i 12

Els criteris de divisibilitat

2: Un nombre es divisible per 2 quan acaba en 0 o un nombre parell.

6: Un nombre es divisible per 6 si es divisible per 2 i per 3 a la vegada.

10: Un nombre es divisible per 10 si acaba en 0.

4: Un nombre es divisible per 4 si els dos ul times cifres son multiples de 4.

5: Un nombre es divisible per 5 quan acaba en 5 o en 0.

12: Un nobre es divisible per 12 quan es divisible per 3 i per 4 a la vegada

11: Un nombre es divisible per 11 si els nombres parells es sumen i els imparells es resten i dona 0 o 11.

3: Un nombre es divisible per 3 quan la suma de les xifres es multiple de 3.

María Escusa Lillo

1º V