Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Fotosynteza

związki nieorganiczne +

(dwutlenek węgla i woda)

związki organiczne + tlen

(cukier)

powiązania


warto przypomnieć:


TLEN:

  • jest niezbędny roślinie i innym organizmom do oddychania tlenowego zachodzącego w mitochondriach
  • niedobór tlenu w komórkach mięśni skutkuje przestawieniem się na tryb fermentacji mlekowej (powstają tzw. zakwasy)
  • jest produktem ubocznym fotosyntezy
  • bakterie siarkowe prowadzą fotosyntezę, ale dla nich źródłem wodoru jest siarkowodór, nie woda - dzięki temu eliminują wytwarzanie tlenu (który jest dla nich toksyczny)
  • rośliny są określane jako "zielone płuca" Ziemi właśnie ze względu na produkcję tlenu

warto przypomnieć:


WODA

  • podczas fotosyntezy dochodzi do tzw. fotolizy wody
  • transport wody w roślinie jest możliwy dzięki siłom adhezji i kohezji (warunkowanym przez wiązania wodorowe)
  • aby roślina mogła pobrać wodę z gleby, gleba musi mieć wyższy potencjał wody niż komórki korzeni
  • do transportu i magazynowania wody niektóre rośliny wykształciły specjalną tkankę - miękisz wodonośny

itp.

pod wpływem światła

reakcja SYNTEZY, czyli tworzenia związku złozonego z prostszych substratów (anabolizm)

Tlen jest niezbędny większości organizmów do życia, ponieważ jest substratem ODDYCHANIA KOMÓRKOWEGO (tlenowego).

Zwiększone zapotrzebowanie na tlen mają tkanki, które intensywnie pracują, np. nasze mięśnie w trakcie wysiłku fizycznego.

Dwutlenek węgla rośliny pobierają z powietrza, przez aparaty szparkowe.

Jest to źródło węgla, z którego powstają wytwarzane w roślinie związki organiczne (np. glukoza).


Jest to także produkt oddychania tlenowego (rośliny też oddychają).

Wodę rośliny pobierają głównie przez korzenie (na drodze osmozy).
Woda jest także produktem oddychania tlenowego.


Podczas fotosyntezy woda jest donorem elektronów i protonów (zużywana w fazie jasnej). To z niej powstaje tlen (produkt uboczny).