Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Oferta per a totes les edats.Oferta per a tots els sectotrs de la ciutadaniaExpandir l'accés de la pràctica musical en l'ambit familiar. INNOVACIÓ EDUCATIVA EN L'ESCOLA DE MÚSICA I DANSA. Propostes educatives atractives Difondre les activitats en diversos espaisActivitats interdisciplinars.Col·laboració amb diversos agents i institucions. 3 PRINCIPIS. Centres de dinamització cultural musical de l'entorn. #nouparadigma. FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA. Formació al llarg de la vidaCentres de dinamització cultural musical de l'entornActivitat pràctica i vivencial.. -Diversitat didàctica.- Metodologia adaptada a les necessitats de l'usuari.- Formació continua. PROFESSORAT. - Participativa i democràtica.- Perfil de Director-coordinador- Estructura Horizontal- Àmbits d'actuació. Què necessitem?. RECURSOS. Activitat pràctica i vivencial.. ACCIÓ DIRECTIVA. Mètodes d'aprenentatge actiu i significatiu.Evitar foramació rígida i especialitzada.Adequar-se a les necessitats de l'usuari.Fomentar pràctica música en grup vocal i instrumental.. - Material (digitals, mobiliari, edifici)- Funcionals (diners i temps)- Personals