Want to make awesome contents like this one?

CDLB: Una experiència de treball en xarxa

Created on Thu May 25 2017 13:36:35 GMT+0000 (UTC)

No description

More creations to inspire you

Discover Genially
It's time to take your communication to another level

Comments

Transcript

2012-2013,ajuntament: cultura,ajuntament: educació,programa lecxit,servei educatiu: crp,- BIBLIOTEQUES ESCOLARS -,COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LECTORA DE BADALONA,II Trobada pedagògica de BIBLIOTEQUES ESCOLARSBADALONA, MAIG 2017,UNA EXPERIÈNCIADE TREBALL EN XARXA,- la comissió -,biblioteca pública,imma casals,servei educatiu: ELIC,grup de treball bbee,pee,Dolors zamora,marta bravo,guillem carmona,neus llibre,lluïsa salvador,escoles: Josep carner, pere de tera, llevant, artur martorell, maristes, santíssima trinitat, betúlia, ins. enric borràs,2011-2012,- CRONOLOGIA -,2016-2017,2014-2015,2013-2014,CREACIÓ DE MALETES PELS 30' DE LECTURA DIàrialectures eso,objectius,1.Potenciar relació biblioteca pública i centres educatius2.Proporcionar recursos Foment de la lectura3.oferir suport a la biblioteca escolar i a la biblioteca d'aula4.Potenciar l'ús de les biblioteques,1.consolidar el programa lecxit a badalona2. conèixer la situació actual de les bibliotequs escolars3. treballar per la creació d'una xarxa de biblioteques escolars4. Millorar l’encaix biblioteca escolar i ILEC,generals,2016 / 2017,- ACTUACIONS -,biblioteques escolars,programa lecxit,jornades cada dos anys,maletes en préstec,- reptes -,EPÈRGAMDIFUSIÓ FORMACIÓ TELEMÀTICA departamentFORMACIÓ ESPECÍFICA (pfz, APS i altres),GRUP DE TREBALLDE BIBLIOTEQUES ESCOLARS (pfz),-foment de la lectura -,punts lecxit badalona,captació, formació i dinamització del voluntariat,figura del coordinador:seguiment amb els centres receptors i emissorsfamílies,,Temps de lectura: Llegir i parlar-ne,- jornades de biblioteques - -,Biblioteca pública + biblioteca escolar= oportunitat educativa,LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS,inici comissióI jornada biblioteques,curs per a dinamitzadors de bbeeinici grup de treball bbee,mapa de bbeeii jornada de bibliotequesmaletes 30',2015-2016,lecxit: formació voluntarisconsolidació grup de treball bbee,lecxit: coordinadoriii jornada de biblioteques,2012,2016,2014,suport de la fundació jaume bofill,lectures eso,maletes temàtiques,maletes 30',col·laboració biblioteca pública / biblioteca escolar,COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LECTORA DE BADALONA,II Trobada pedagògica de BIBLIOTEQUES ESCOLARSBADALONA, MAIG 2017,moltes gràcies!,- fortaleses -,el treball en xarxa que permet:- el perfil professional diversificat- la coordinació entre administracions- L'optimització dels recursos,casalsti@diba.cat,dzamora@badalona.cat,mbravo@badalona.cat,lecxitbadalona@gmail.com,mllibre@xtec.cat,msalva26@xtec.cat,www.facebook.com/lecxitbdn/,badabiblios.cat,serveiseducatius.xtec.cat/badalona/,sites.google.com/a/standreu.org/gtbbee/home,- finançament de les bbee- recursos humans a les bbee i a la pròpia comissió (coordinació?)- més presència de les bbee i a les bbee: seminari 17/18,caldrà seguir reivindicant l'evidènciadel caràcter innovador de la biblioteca escolaren l'escola del segle xxi?,i encara...,-línies de treball -,foment de la lectura,biblioteques escolars,jornades