Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

els acabats,4,TREBALL TÈXTIL,FET PER PAULA.V SARAH.R JÚLIA.BL,ÍNDEX,1,Com penses que afecten els joves les modes de roba?Pots fer una infografia sobre la roba típica dels adolescents.,1-Com penses que afecten els joves les modes de roba?Pots fer una infografia sobre la roba típica dels adolescents.2- Descriu el procés d’obtenció de la roba mitjançant una infografia.3-Enumera les fibres tèxtils amb el suport d’una infografia.4- Quina informació ha d’aparèixer en l’etiqueta de la roba o del calçat?5-Que impacte mediambiental o sociolaboral té la fabricació de la roba o el calçat? La roba ecològica i el comerç just poden ajudar a reduir aquest impacte?6-Que has après en el taller “Què em poso aquest matí?. La roba i els criteris de compra” de l’Escola de Consum de Catalunya?7-Que pots fer per millorar el teu consum de roba o calçat?,la filatura,preparació de la llana,llana en brut,2,el tissatge,3,,Enumera les fibres tèxtils amb el suport d’una infografia.,Resource 4 +,Resource 3 +,5,ALGUNA PREGUNTA ???,TELA,Hi ha moltes maneres de fer tela, sobretot perquehi ha molts materials per fer-la, però hem deciditposar la del procés de la llana verge perque era elque s'explicabva amb més claritat.,Descriu el procés d’obtenció de la roba mitjançant una infografia.,Quina informació ha d’aparèixer en l’etiqueta de la roba o del calçat?,6,Que hi ha molts tipus de persones amb diferents gustos de roba i amb diferents estils, al igual que diferents preus ja que canvia tan el tipus de teixit, mes resistent o menys, orgànic o saludable...,Que has après en el taller “Què em poso aquest matí?. La roba i els criteris de compra” de l’Escola de Consum de Catalunya?,7,Nosaltres creiem que per millorar el consum de roba, calçat… hem de proposar-nos gastar uns diners, i amb aquells diners comprar-nos lo més necessari en aquell moment.,Com en el taller, et donaven diners y amb aquells diner havies de comprar lo mes necessitat per a la teva vida tenint en compte tant la qualitat, con la salut, el medi ambient, la legalitat del producte… i no tenint tant en compte la sociabilitat.,Que pots fer per millorar el teu consum de roba o calçat?,Indicacions com ara «Impermeable», «No encongeix» o símbols de conservació. Si un producte està format per dues o més parts que no tinguin la mateixa composició, cada part ha de dur una etiqueta que expliqui el contingut.,Al fabricar roba es gasta molt de cotó, llana... La roba ecològica és millor ja que ajuda a que hi hagi menys contaminació, però al ser més difícil de fer-la i trobar el necessari, també és més cara. Al igual que el comerç just, va molt millor ja que així prevenim les injustícies.,Que impacte mediambiental o sociolaboral té la fabricació de la roba o el calçat? La roba ecològica i el comerç just poden ajudar a reduir aquest impacte?,Jo crec que els joves hi influeixen molt,sobre tot al moment de jutjar si la robaestà o no de moda, això pot fer canviard’ideea sobre el seu propi estil o dircetamentla seva propia personalitat, als joves influenciatspels que donen vida al concepte “està de moda o no ho està”