Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CROQUIS ACOTAT

SISTEMA DIÈDRIC

SISTEMA AXONOMÈTRIC

SKETCHUP

Disseny industrial activitats from juan_jesus verdeguer

2018-2019 (esborrany)2019-2020

DISSENY INDUSTRIAL

INici

DISSENY INDUSTRIAL

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ ESPACIAL

NOKIA N900

CROQUIS ACOTAT

INici

ESBORRANY

CROQUISACOTAT

TEORIA

PLANTILLA

MATERIALS

EXEMPLE

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNICPAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADAREGLEESCAIRE + CARTABÓLLAPIS 0,5/0,7RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)COMPÀS + ADAPTADOR

SISTEMA DIÈDRIC

INici

SISTEMADIÈDRIC

TEORIA

PLANTILLA

MATERIALS

EXEMPLE

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNICPAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADAREGLEESCAIRE + CARTABÓLLAPIS 0,5/0,7RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)COMPÀS + ADAPTADOR

SISTEMA AXONOMÈTRIC

INici

SISTEMAAXONOMÈTRIC

TEORIA

PLANTILLA

MATERIALS

EXEMPLE

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNICPAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADAREGLEESCAIRE + CARTABÓLLAPIS 0,5/0,7RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)COMPÀS + ADAPTADOR

SKETCHUP

INici

INici

APP

SKETCHUP

TUTORIALS

3D WHAREHOUSE

MY SKETCHUP

TUTORIALS

3D WarehouseThe place to share and download SketchUp 3D models for architecture, design, construction, and...Sketchup