Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Impordime juhusliku arvu loomise funktsiooni

Laseme programmil valida juhusliku arvu vahemikus 1 kuni 20

Küsime kasutajalt ühe arvu

Tsükkel kestab seni, kuni arvuti väljamõeldud arv (arv) ei ole võrdne kasutaja sisestatud arvuga (kasutaja)

Küsime kasutaja käest uue arvu

Juhul kui kasutaja sisestab õige arvu, tuleb programm tsüklist välja ja annab kasutajale teada, et tema sisestatud arv oli õige.